• www.henriks-hvidevarer.dk

De bærende stolper i et seks meter bredt og 20 meter langt langhus er her tydeligt markeret. Huset har bestået af et stort midterskib med små siderum på langs. Arkæolog Rasmus Mathiesen er i gang med at grave et af stolpehullerne fri.

Jernalderhuse vælter op af jorden

Arkæologer har fundet en hel landbybebyggelse fra jernalderen, hvor der skal etableres grusgrav. De arbejder mod tiden og registrerer og fotograferer, hvad de kan - for om otte år er stedet jævnet med jorden.

Faksinge I forbindelse med etableringen af en grusgrav ved Faksinge, på Maglehøjgårds jorder på Hovedvejen 117, har arkæologer fra Museum Sydøstdanmark i de seneste uger haft travlt med at grave efter fortidslevn. Indtil videre er der fundet tyve langhuse, gruber og en smule keramik samt bronzespænder. Udgravningsleder Pernille Rohde Sloth håber, at lidt flere metalting bliver fundet i indeværende uge, hvor udgravningen bliver gået igennem med en metaldetektor. Det er dog ikke usædvanligt, at fund fra jernalderen primært består i stolpehuller, for de fleste af datidens materialer er forlængst smulret bort. Desuden blev så meget som muligt genbrugt.
- Det var ikke en køb og smid væk kultur, bemærker Pernille Rohde, der i kraft af de fundne brocher, som har holdt sammen på jernaldermenneskenes tøj, tyder ifølge udgravningslederen på, at der har været handlet med Romerriget, som på det tidspunkt gik meget langt op i Europa.

Uventet at finde landsby
Egentlig havde museet ikke forventet at finde noget særligt på stedet, men det er ren rutine, at arkæologer går et område igennem, inden det skal bebygges eller der på anden vis skal graves der. Det var således først da gravemaskinen fjernede det øverste lag muld, at arkæologerne kunne se, at her faktisk lå et helt landsbysamfund med spredtliggende gårde.
- Det er lidt ekseptionelt, at de ligger her på toppen, fortæller Pernille Rohde Sloth, da hun viser Sydsjællands Tidende rundt i udgravningen, hvorfra man har en fantastisk udsigt til alle sider over det omkringliggende landskab. Normalt finder man ikke jernalderbebyggelser på bakketoppe, hvor det blæser mere, fortæller hun.
Hvorfor netop denne bebyggelse ligger på toppen af åsen vides ikke, men ifølge Pernille Rohde kan det muligvis skyldes, at den er naturligt drænet.
- Det var et meget mere vådt landskab dengang, fortæller hun og bemærker at dræningen af jorden som kom i 1800-tallet og frem for alvor ændrede landskabet til det, vi kender i dag.

Får svar om et år
I alt er der fundet 20 langhuse, men Pernille Rohde regner ikke med, at de alle har været bygget samtidig. Tværtimod er det mere sandsyligt, at der er blevet bygget nogle stykker og når de var udtjente efter 50-100 år, har man bygget nye lige ved siden af og revet de gamle ned samt fyldt stolpehullerne op. Pernille Rohde vurderer, at her gennem flere hundrede år har ligget tre til fire gårde samtidig.
Bebyggelsen menes at stamme fra yngre romersk jernalder eller ældre germansk jernalder, hvilket i årstal svarer til 200-600 efter Kristus. Det vurderer udgravningslederen - primært ud fra, hvordan sporene fra husene ser ud, men først om cirka et år, når resultaterne af de mange kulstof 14 prøver foreligger, kan husene endeligt aldersbestemmes.

Under samme tag
Husene var indrettet, så menneskene boede i den vestlige del, mens den østlige var stald.
- Det er meget traditionelle oldtidshuse, fortæller Pernille Rohde, der håber, at arkæologerne når at få udgravet alt det, de har sat sig for i indeværende uge.
Hvor mange mennesker, der har boet i de enkelte huse og gårde kan Pernille Rohde ikke svare på. For at kunne estimere et antal skal der nemlig findes grave i nærheden, og dem er arkæologerne ikke støt på. 

Alle spor af fortiden ryger
Udgravningen startede i midten af januar, hvor en gravemaskine skrabede det øverste muldlag af og arkæologerne gik lige bagefter og satte pinde i, hvor jordfarven indikerede, at her var stolpehuller og andet.
Inden arkæologerne med udgangen af denne uge forlader udgravningen på åsen ved Faksinge, bliver der taget et væld af billeder - også med drone.
- Det er jo ikke alt, vi opdager herude, siger Pernille Rohde, som kun har denne ene mulighed for at finde fortidslevn på åsen. I næste uge overtager store gravemaskiner fra FS Grusindustri stedet og vil de næste otte år gradvist grave grus frem af åsen. Når grusgraven forlades igen vil der ikke være et eneste spor tilbage efter den gamle jernalderbeboelse.
Mille

De bærende stolper i et seks meter bredt og 20 meter langt langhus er her tydeligt markeret. Huset har bestået af et stort midterskib med små siderum på langs. Arkæolog Rasmus Mathiesen er i gang med at grave et af stolpehullerne fri.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar