• www.henriks-hvidevarer.dk

Hullet i vejen på Rævebakken i Nyråd har været der i halvandet år nu. Nødtørftige reparationer har ikke hjulpet, for der er et brud på kloakrørene under overfladen. Flemming Refshøj undrer sig over, at det har fået lov at stå så længe og frygter en ulykke. Foto: Mille Holst

Hvem laver det dybe hul?

Et hul i en kloakledning har undermineret asfalten på Rævebakken i Nyråd og skabt et næsten 40 centimeter dybt hul på kørebanen. Bliver det ikke lavet vil hullet vokse. Men hvem har egentlig ansvaret og hvem skal betale for hvad?

Nyråd Grundejerforeningen, der omfatter Rævebakken, Ildervænget, Hermelinvænget og sidste del af Clemensmindevej i Nyråd, arbejder på højtryk for at finde ud af, hvordan et hul på 30-40 centimeters dybde i vejen på Rævebakken kan repareres. Bestyrelsen, der kun er et par måneder gammel, har som prioritet at få løst problemet.
Flere beboere i området har gentagne gange i det seneste halvandet år ringet til Vordingborg Kommune og klaget over hullet, og et par gange har kommunen fyldt hullet op med grus.
- Men efter et par regnskyl er gruset væk, fortæller grundejerforeningens formand Niels Albrechtsen.
I virkeligheden er det slet ikke kommunens opgave at reparere hullet, for Rævebakken er en privat fællesvej, som borgerne selv skal sørge for at vedligeholde. Når hullet har fået lov at eksistere i så lang tid skyldes det, at det ligger klods op ad to kloakdækser til spildevand, og hvis det er dem, der er hul i, så er det Vordingborg Forsyning, der skal stå for reparationerne.
- Vi skal finde ud af, hvem der gør hvad, siger Niels Albrechtsen, der ikke vil risikere at påføre sine medlemmer udgifter, der retmæssigt ikke er deres. 

Har fundet bruddet
Vordingborg Forsyning har i følge projektleder Lars Hagbarth foretaget en tv-inspektion af kloakrørene på Rævebakken og i den forbindelse konstateret at bruddet tilsyneladende ikke er på forsyningens rør, men derimod på  dem som grundejerforeningen selv skal stå for. Han siger:
- Vi tror, der er et hul i et rør ved nedløbsristen i vejen.
- To rør er gået fra hinanden; det er på en ledning mellem brønden (som er Forsyningens, red.) og en vejbrønd.
Vejbrønden er den rist ved kantstenen, hvor regnvand bliver ledt ned, og den skal grundejerforeningen selv sørge for at vedligeholde, siger Lars Hagbarth og forklarer, hvordan hullet i selve vejen er opstået.
- Det der sker med sådan noget asfalt, det holder i noget tid, så kan det nedenunder godt forsvinde, men på et tidspunkt falder asfalten ned, forklarer han og mener ikke bruddet på rørene er opstået for nylig.
- Det har stået på i flere år, før man opdager det, mener Lars Hagbarth og han konstaterer:
- Hvis ikke man får lavet hullet, så bliver det større.

Borgernes eget ansvar
I og med at Rævebakken er en privat fællesvej har Vordingborg Kommune intet med den at gøre. Leif Kronblad i kommunens afdeling Trafik Park og Havne fortæller:
- Det er de private, der skal vedligeholde vejen og også vejafvandingen.
Han forklarer, at borgerne selv ejer og har ansvaret for vejristene og de rør, der fører hen til Forsyningens store brønde i vejen. Hvor hullet er, er altså bestemmende for, hvem der skal have regningen for reparationen.
Leif Kronblad fortæller desuden, at Vordingborg Kommune som myndighed har hjemmel til at træffe beslutninger hvis der opstår tvister blandt de private ejere. Desuden kan såvel kommune som politi kræve, at noget skal udbedres. Men det har kommunen ifølge Leif Kronblad ikke tænkt sig at gøre i den konkrete sag, da man forventer, at grundejerforeningen tager hånd om sagen.

Frygter en ulykke
Til daglig er hullet udfor Rævebakken 11 afskærmet med en rød pullert og beboerne har desuden lagt ekstra brædder over. Alligevel bliver begge dele af og til fjernet.
- Skraldemændene flytter dem for at kunne komme forbi, og af og til glemmer de at sætte dem tilbage i hullet, fortæller Flemming Refshøj, der bor lige ud for hullet i vejen. Han frygter den ulykke, der kan ske, hvis et barn eller en cyklist falder i.
- Det er farligt for både børn og voksne - og i mørke, uha, siger han til avisen og håber, at hullet bliver repareret inden nogen kommer galt afsted.

Hullet i vejen på Rævebakken i Nyråd har været der i halvandet år nu. Nødtørftige reparationer har ikke hjulpet, for der er et brud på kloakrørene under overfladen. Flemming Refshøj undrer sig over, at det har fået lov at stå så længe og frygter en ulykke. Foto: Mille Holst

Asfalten er helt undermineret og det er et spørgsmål om tid, før den synker og hullet i vejen bliver endnu større. Foto: Mille Holst

Billede taget for godt et år siden af Vordingborg Forsyning i forbindelse med en tv-besigtigelse af kloakrørene. Angiveligt viser billedet et brud på kloakledningen. Forsyningen anslår, at det er dette brud, der er årsag til at asfalten undermineres og hullet opstår.

Hullet i vejen er omkring 30 centimeter dybt. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar