I slutningen af sidste uge, begyndte der så småt at ske lidt aktivitet på borgercenterbyggeriet igen. Det forventes klar til indvielse i 2019.
Foto: Michael Thønnings

Hvad har politikerne gang i?

NYT OM DE POLITISKE PLANER OG TILTAG

 

I gang igen efter konkurs - ”Nyt rådhus” nok klar i 2019

 

Byggeriet af det nye borgercenter i Vordingborg er ved at komme i gang igen, men det bliver forventeligt ikke klar til åbning før 2019.

Vordingborg I slutningen af sidste uge, begyndte arbejderne så småt at køre rundt på pladsen ved det kommende borgercenter og lave lidt hist og her. 

Det har ellers stået stille meget længe, efter en af entreprenørerne Brødrene Pedersen gik konkurs i forbindelse med et andet projekt- Der var dog nye folk ude at kigge, men det er altså først nu de er  i gang. Og det får naturligvis betydning for hvornår det nye ”rådhus” står færdigt.

- De er ved at komme i gang og som det er nu er håbet at de kan blive færdige til at aflevere råhuset i 2018. Men det er et håb, for vi ved ikke om det kan nås, siger borgmester Mikael Smed (S).

- Derefter skal det indvendige laves, så jeg tro først vi er klar til at indvie det i start 2019, siger han.

Problemet efter entreprenørens konkurs, er at de firmaer, der har de andre entrepriser på huset, har skulle flytte rundt i deres kalendre og kunne tilpasse og finde mandskabet, så det passer med forsinkelsen.

- Heldigvis er det der har overtaget råhusentreprisen også dem, der har tømrerentreprisen, så det kan lettere passes ind for dem, siger borgmesteren, der påpeger at det der har været lavet har heller ikke været lavet helt optimalt, hvilket også er årsagen til det har stået stille en tid.

- De fandt tilsyneladende ting,m der ikke var helt som de skulle være, så spørgsmålet var om det overhovedet kunne være nået, påpeger borgmesteren.

Som det er nu, er der ikke noget præcist talt for hvad det kommer til at koste kommunen ekstra, at entreprenøren gik konkurs, men det kommer alle omstændigheder til at blive dyrere, ligesom de lejede lokaler på Marienbergvej, hvor jobcenteret ligger for nuværende, fortsat vil være en udgift.

- Og de penge der er deponeret i det lejemål, som vi skulle hav frigivet - de kommer så ikke endnu, siger Mikael Smed. Disse penge var indregnet som en besparelse og skal formentlig findes et andet sted i årets budget.

- De skal formentlig findes på anlægsbudgettet, så der er noget vi må skubbe, siger han.

 

Ramt af uheld

Byggeriet har i det hele taget været ramt af uheld og den seneste forsinkelse er blot en i rækken.

I 2016 - allerede inden byggestart, fandt man ud af at byggeriet ville blive dyrere og siden det oprindelige budget er prisen for opførelsen af byggeriet formentlig blevet i omegnen af 10 millioner dyrere, ligesom der har måttet foretages besparelser og ligger nu i godt 45 millioner kroner - plus/minus.

Det særlige ved byggeriet er i øvrigt at man - modsat normalt og det anbefalede - valgte at udbyde entrepriserne enkeltvis i mindre opgaver, så lokale firmaer kunne være med og det er lykkes at få lokale ind over flere af opgaver.

Byggeriet skulle - ifølge den seneste plan være afleveret til indretning i begyndelse af 2018, med indvielse i maj, mens det hedder nu 2019.

 

 

Der bliver ”mulighed” for økonomitjek

Forvaltningsrevision bliver en mulighed - men ikke et krav.

Kommunen Borgmesteren havde lagt op til, at der skal ses på nogle af de store projekter, som modtager mange kommunale kroner, ved at lave såkaldte ”forvaltningsrevisioner”, hvor kommunen går dybere ind i tallene og regnskaberne bag projekterne. 

Hidtil har det ellers været nok at aflevere et revisorpåtegnet regnskab, men det har ført til kritisk af kommunen i forhold til manglende kontrol med de penge der gives.

- Men nu har vi lagt op til at vi skriver ind i markedsførings- og udviklingspuljen, at der skal være mulighed for, at lave en forvaltningsrevision. På den måde kan vi vurdere det fra sag til sag og dem der søger pengene er klar over, at det er noget vi kan bede om, siger borgmester Mikael Smed (S).

Han vil dog ikke ligge sig fast på en besløbsgrænse eller andre krav til hvem, der eventuelt skal kigges ekstra efter i regnskaberne, men påpeger at det nu står i reglerne at det er en mulighed.

- Men det koster jo nogle penge, så hvis vi skal gøre det med fem projekter, så koster det 100.000 kroner, som vi skal tage ud af de budgetter, siger borgmesteren. Der er således ikke umiddelbart noget der tegner til at de kommende ansøgere til kommunale kroner, skal frygte at det skal til at grave bilag frem ud over normalen. Men det kan ske.

 

De unge overtager stationen - måske

Der er lagt op til at der bruges en lille halv million på at gøre stationsbygningen i Vordingborg til nyt ungdomshus - men det skal først tjekkes, om det er sundt at være der.

Vordingborg Når hele området ved Vordingborg station ændres, så bliver stationsbygningen ikke længere stationsbygning, så nu er planen at bygge det om til ungdomshus. Det er primært den tomme side og kælderene, der skal bruges til de unge, men lige nu er det sat på pause.

Det skal nemlig undersøges om det er sundhedsskadeligt eller farligt at opholde sig på stationen og bruge den som ungdomshus og ”øver”.

- Men det er formenlig ikke noget problem, påpeger borgmesteren, der påpeger at tanken er at det skal være en slags ”campuscafé” - altså blandt andet tiltænkt de studerende på seminariet.

- Det er vigtigt vi har noget så vi kan fastholde uddannelserne i området. Det betyder meget. Men det skal naturligvis være for alle - det er ikke kun de studerende, siger han.

Bygningerne er - og vil fortsat være- ejet af DSB, mens kommunen vil leje sig ind, hvis alt viser sig at være i orden.

    

Sygefravær bedre - men ikke i skolen

Kommunen Fra politisk side fokuseres på sygefraværet blandt de kommunalt ansatte, og som det er nu er det gået ned.

- Det gøre sig dog ikke gældende på skole- og daginstitutionsområdet. Det er faktisk blevet lidt højere, siger borgmesteren.

- Men arbejdsmiljøet er også noget af det, det nye 17-4-udvalg (skoleudvalget, red.) skal kigge på. De har første møde i næste uge, siger han.

 

Møbler på Slotstorvet

Vordingborg Der skal mere liv på Slotstorvet i Vordingborg, så planen er nu at indkøbe mobile møbler, man kan placere deroppe. Lige nu ansøges om 200.000 kroner til at gøre det muligt, men før det kan godkendes, skal det koordineres med resten af byprojektet med ”De røde løbere”, der har stået i stampe gennem længere tid.

 

Ingen borgerservice men mulig støtte til handelsliv

Stege Det gav en besparelse på noget nær halvanden million kroner, at man flyttede borgerservice fra en seks mand stor selvstændig afdeling på Storegade i Stege, og over på biblioteket lidt længere væk fra midtbyen, og da det skete kort før valget, skabte de naturligvis også ballade.

I sidste uge mødtes den nye borgmester så med særligt inviterede interessenter - nemlig handelsforening, Møn.nu, lokalerådene med flere, for at tale med dem om sagen. Under valgkampen havde han nemlig lagt op til at flytte borgerservice tilbage.

- Men de personlige hevendelser på borgerservice var dykket, og nu kan vi se besøgene er steget på biblioteket, siger borgmesteren, der fik talt sig til rette med øvrigheden i Stege om at man beholder borgerservice på biblioteket. Til gengæld blev der talt om mulighed for samtalerum og eventuelle tilpassede åbningstider for servicedelen.

- Det de påpegede var dog især, at man nu har en tom bygning, der hvor borgerservice var, siger Mikael Smed, der fortæller, at der derfor at lavet en aftale om, at man vil sætte mere gang i bymidten i Stege, og at man skal finde ud af hvad man vil med byen. Tanken er her blandt andet at man måske kan få en form for bykontor i det gamle borgerservice, lidt hen af de røde løberes kontor i Vordingborg.

Borgmestren skal også mødes med Præstø lokalråd, men her er det dog ikke borgerservice, der er på programmet. Han har dog flere idéer i retning af hvordan borgerservicen senere hen  kan tilpasses i andre områder...

 

Koordinator til 600.000

Kommunen Synes du også de mange kommende projekter med Storstrømsbro, Jernbane, Klintholm havn er spændende, så  er der nu mulighed for at du kan gøre det til dit job at holde øje med det hele. Kommunen afsætter nu cirka 600.000 hvert år i tre år, til en koordinator der skal koordinere kommunens service på de store projekter. 

- De store anlægsarbejder kræver hurtig og professionel myndighedsbehandling, der for især broens vedkommende skal spille sammen og koordineres med den tilsvarende myndighedsbehandling i Guldborgsund Kommune, hedder det i indstillingen til projektstillingen der skal sikre ”optimal myndighedsbehandling og koordinering”, de kommende tre år.

 

I slutningen af sidste uge, begyndte der så småt at ske lidt aktivitet på borgercenterbyggeriet igen. Det forventes klar til indvielse i 2019.
Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar