Hvad bliver det næste?

Kirsten Fahnøe
Ympehavevej 4
4792 Askeby

’Biblioteker overtager Borgerservice’ stod der som overskrift i Sydsjællands Tidende 23. august. Måske er service i Vordingborg kommune blot, at der er en person bag skranken. For ser man på det seneste tiltag, hvor sammenlægning af bibliotek, Borgerservice og nærpoliti bliver en realitet i kommunen per 1. september skal man ikke forvente service af faglig karakter. Bortset fra pas og kørekortudstedelse, vil det tilbageværende personale nemlig skulle løse de samme opgaver.
Biblioteker er en kulturmarkør, et levende miljø, hvor mangfoldige sociale og kulturelle aktiviteter kan udfoldes og hvor personalet er uddannet til at medvirke og fagligt servicere  biblioteksbrugerne. Kommunen bryster sig af, at bibliotekerne har de højeste besøgs- og udlånstal i regionen. Det står nu i fare for at ændre sig, når man trækker Borgerservice og nærpoliti ind bag samme skranke.
Borgerservice varetager vores, ofte meget personfølsomme sager. Hvor bliver diskretion, retssikkerhed og beskyttelse af borgeren af, når kontakten foregår ’ude i det åbne’ kontorlandskab, hvor biblioteksbrugeres og politirelaterede opgaver også løses.
Som borger må man vel stadig have en forventning om, at borgerservicerettede opgaver løses af dertil uddannet personale og ikke af en bibliotekar eller politiassistent.
Det er disrespekt for og nedprioritering af områdernes faglighed og af borgernes behov for kompetent service på alle tre områder.

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Kære Kirsten Fahnøe Tak for at du interesserer dig for bibliotekernes service i kommunen. Vi er altid glade for at få input til, hvordan vi kan forbedre os, og det ligger os meget på sinde konstant at udvikle vores services til borgernes bedste. Jeg er derfor også glad for forhåbentligt at kunne berolige dig ift. de bekymringer, du fremsætter. Vi vil nemlig styrke de enkelte fagligheder og bruge dette i vores betjening af borgerne. Fx kommer bibliotekarerne ikke til at løse borgerserviceopgaver, men kan hellige deres tid mere end tidligere til at understøtte netværk af borgere med fælles interesser, hjælpe med informations- og litteratursøgning og udvikle nye relevante tilbud. Ligeledes er der en gruppe af assistenter (inkl. to overført fra Borgerservice), der gennem kurser og sidemandsoplæring specialiseres i de opgaver, der skal løses i Borgerservice Kvik-funktionerne i Stege og Præstø. Mht. diskretion og retssikkerhed skal det pointeres, at vi har gjort os en del overvejelser vedr. diskretion, da vi udmærket er klar over, at borgerne har forskellige forventninger til, hvad der foregår i hhv. bibliotek og borgerservice. Vi har etableret retningslinjer for, hvor og hvornår vi laver medbetjening af borgerne, og vi vil være meget opmærksomme på tilfælde, hvor vi skal sørge for, at samtaler og hjælp foregår helt isoleret fra andre borgere. Heldigvis har vi god plads i bibliotekerne i Stege og Præstø, så vi har kunnet dedikere områder til fuld diskret betjening. Mht. nærpolitiet vil politiet ikke skulle løse andre opgaver end hidtil, og de vil have deres eget lokale hertil. Der er tale om et bofællesskab – ikke om fælles organisering eller opgavedeling ml. Bibliotek/Borgerservice Kvik og politiet.

Tilføj kommentar