• www.henriks-hvidevarer.dk

Ejendomsmægler Kim K. Pedersen fra Realmæglerne i Præstø har fået til opgave at sælge byggegrundene på Antonibakken. Det er ikke let, men han elsker området og håber, at det bliver nemmere at sælge byggegrundene, når først kommunen får lavet vejene i området. Fotos: Mille Holst

Husene i bakkerne ved Antonihøjen

Samtlige grunde på Antonibakken sættes nu til salg. Samtidig er prisen sat ned og Vordingborg Kommune er i gang med at byggemodne hele området samt etablere veje.

Præstø Kim K. Pedersen fra Realmæglerne i Præstø fik i foråret til opgave at sætte de første grunde til salg i den nye Præstø-bydel Antonibakken. Der har været stor interesse og nysgerrighed for projektet, men ikke en eneste grund er solgt endnu. Derfor har Vordingborg Kommune nu besluttet at samtlige grunde på området i indeværende uge kan sættes til salg. Ved samme lejlighed er prisen på grundene sat ned med 50.000 kroner og kommunen betaler desuden alle udgifter til kloakledning, tilkobling til elnettet og indskud til vandværk, hvilket per grund løber op i omkring 100.000 kroner.
Kim K. Pedersen glæder sig over prisændringerne, men lægger ikke skjul på, at hans arbejde stadig vil være uhyre svært, for folk har svært ved at forestille sig, hvordan området bliver, når det er bebygget, og derfor er det ikke en let opgave, han er blevet betroet.
- Andre steder er det et fladt stykke jord, man udstykker; det kan køberne meget, meget bedre forstå, fortæller ejendomsmægleren, men er samtidig begejstret for det kuperede byudviklingsprojekt Antonibakken.
- Man har nok lavet det sværeste projekt, man kunne finde, men nogen gange er det også det, der bliver fedest, siger han og fortsætter:
- Vi får et fedt projekt i byen, og det må bare tage den tid, det tager.
- Vi konkurrerer med andre udstykninger i kommunen, og i Næstved der har fuld fart på, siger Kim Pedersen, som dog tror på projektet i Præstø, ikke bare fordi det er billigere end grunde i eksempelvis Næstved, men også fordi det kuperede terræn giver grunde med læ, andre med udsigt, og på den måde mere variation end et traditionelt parcelhuskvarter med lige plane veje og grunde.

Stopklodser
Nogle af de stopklodser Kim K. Pedersen møder fra interesserede købere er usikkerheden om, hvor længe området vil være en byggeplads. En ting er, hvor længe man selv er om at bygge sit hus, men der skal også bygges nabohuse. Tager det fem, ti eller 20 år?
- Det kan jeg jo slet ikke vide, siger Kim K. Pedersen.
Et andet problem er, at flere af dem, der tidligere havde pengene og gerne ville købe, nu er blevet for gamle og derfor springer fra. Men Kim K. Pedersen tager det roligt; det er det, der sker, når et projekt er ti år undervejs, mener han. Realmæglerne har i øvrigt indledt et samarbejde med såvel Møns Bank som Sparekassen Sjælland, som vil være behjælpelige med finansiering af grundene til en 0-rente.

Forskelligheder mødes
Det nye boligområde på Antonibakken består dels af almennyttige boliger til leje, bygadehuse og parcelhuse.
- Det er tre identiteter, der er samlet med fællesskaber, fortæller Kim K. Pedersen. Der kommer et hav af stier, der forbinder vejene med de grønne områder på bagsiden af husgrundene. Hvordan de grønne områder ender med at blive udformet afhænger af den grundejerforening, der med tiden bliver lavet på stedet, men kommunen har lagt op til, at der plantes træer, sås græs, opstilles bænke, og anlægges fælles nyttehaver. Desuden kommer der kanaler og vandbassiner, der samler regnvandet og leder det væk fra husene.
Selve Antonihøjen forbliver ubebygget, men her bliver etableret stier, så områdets beboere kan bruge højen og nyde udsigten over havet og byen.

Nu kommer vejene
Vordingborg Kommune har netop igangsat arbejdet med at etablere en rundkørsel på Ny Esbjergvej ved Rema 1000; herfra kommer en stikvej til Bygaden på Antonibakken.
- Og så glæder jeg mig afsindigt til at vi får anlagt vejene, siger Kim K. Pedersen. Når først veje går op i bakkerne, så kan potentielle købere langt bedre orientere sig og finde lige præcis de matrikler, der passer til deres behov.
- Som sælger er det svært at vise frem lige nu, siger han.

Veje og byggemodning
I følge planchef Anja Valhøj i Vordingborg Kommune anlægges rundkørslen på Ny Esbjergvej i de kommende måneder, og efter nytår påbegyndes anlægsarbejdet af de første veje på Antonibakken.
- Vi anlægger først vejene til det område som Boligselskabet har købt, fortæller hun og regner med at de bliver klar i foråret 2020, hvorefter Vordingborg Boligselskab kan komme i gang med at bygge. I løbet af foråret anlægges de øvrige veje i bakkerne, og samtidig byggemodner kommunen samtlige grunde og graver de afvandingskanaler og grøfter, der er planlagt i området.
En gasledning, der løber i udkanten af den nye bydel, viste sig at være problematisk for enkelte delprojekter. Den er derfor i området, hvor der nu laves rundkørsel, blevet flyttet, og langs Næstvedvej, hvor der skal etableres støjvold, bliver volden anlagt et lidt andet sted end oprindelig planlagt.
Mille

Ejendomsmægler Kim K. Pedersen fra Realmæglerne i Præstø har fået til opgave at sælge byggegrundene på Antonibakken. Det er ikke let, men han elsker området og håber, at det bliver nemmere at sælge byggegrundene, når først kommunen får lavet vejene i området. Fotos: Mille Holst

Ved anlægsarbejdet har kommunen spærret Rosagervej af. - Vi har en forventning om en masse blød bund, der skal udskiftes, fortæller fagleder Bjørn Buch, og det arbejde gøres hurtigere, når der ikke er trafik i området. Det er ikke selve rundkørslen, der kommer hen til Tubæk å, men Rosagervej skal ændres lidt i sit løb hen mod rundkørslen.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar