• www.henriks-hvidevarer.dk

Anders J. Andersen (S) præsenterede planerne for den samlede kommunale ungeindsats, som fysisk får lokaler på Rådhustorvet i Vordingborg.

Hjælp til kommunens haller og de unge

Månedens kommunalbestyrelsesmøde fik både sat gang i en undersøgelse af brugen af de kommunale haller og etablering af en tværfaglig indsats på ungeområdet som skal holde til i en del af den gamle Kvicklybygning i Vordingborg.

Kommunen Den 1. april i år skal Vordingborg Kommune have en tværgående koordineret ungeenhed. Her skal alle unge kunne gå hen og få hjæp, råd og vejlæedning, hvad enten det drejer sig om uddannelsesplaner, arbejdsløshed eller psykiske problemer. 
På sidste uges kommunalbestyrelsesmøde vedtog politikerne, at denne enhed vil skulle ligge i lejede lokaler i en del af den gamle Kvickly-bygning - nærmere bestemt på Rådhustorvet 15-17, og inden enheden kan rykke ind skal gennemføres en mindre ombygning.
Siden begyndelsen af januar har ungeenheden fået sin egen afdelingsleder og derudover kommer den til at bestå af 30 medarbejdere, der overføres fra allerede eksisterende instanser under Børn og Familieafdelingen, Borger og Arbejdsmarked, Unge Uddannelsesvejledningen (UU) og afdelingen for Psykiatri og Handicap. 
Lejeudgifterne til Rådhustorvet kommer til at koste omkring 1,5 million kroner årligt (inklusiv forbrug). UU skal fraflytte lokalerne på ZBC og en del af de nye lokaler kan videreudlejes til AtoB, der tilbyder danskundervisning som fremmedsprog. Derved forventer kommunen alt i alt en merudgift på tiltaget på 116.000 kroner. Dertil kommer, at der skal deponeres otte millioner kroner i forbindelse med lejemålet.
Udgiften til den ny afdelingsleder figurerer ikke i 2019-budgettet, hvorfor pengene skal findes i de eksisterende budgetter på Borger- og Arbejdsmarkedsområdet.
Herfra overføres i alt 836.000 kroner til lederløn samt merudgifter på husleje.

Facilitetsanalyse
Det blev på kommunalbestyrelsesmødet også besluttet at frigive 400.000 kroner til en omfattende analyse af den fysiske tilstand af kommunens forskellige haller og andre bygninger, der benyttes i kultur- og idrætssammenhænge, samt en undersøgelse af, hvor meget de kommunale lokaler egentlig bliver benyttet og om brugerne er tilfredse med faciliteterne. I den forbindelse er der sendt spørgeskemaer ud til 7.000 borgere og der vil ligeledes blive opsat kameraer i hallerne for at konstatere, om de bliver benyttet i samme omfang, som de er booket. Desuden kortlægges bygningernes tilstand, så der gives overblik over kommende renoveringsbehov og udgifterne hertil.
Derudover skal en del af pengene bruges på en projektbeskrivelse vedrørende etableringen af et springcenter (til gymnastik) i Vordingborg.
Det er politikernes håb, at undersøgelsen, der foretages i samarbejde med Syddansk universitet, kan afklare, om der er noget, man i kommunen fremover skal håndtere anderledes end tidligere. 
I sidste ende kommer undersøgelsen til at danne grundlag for, hvor faciliteter kan udvikles og opgraderes og hvor de eventuelt kan undværes.
Mille

Anders J. Andersen (S) præsenterede planerne for den samlede kommunale ungeindsats, som fysisk får lokaler på Rådhustorvet i Vordingborg.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar