Ejendomsmægler Henrik Ejby og borgmester Mikael Smed er begge glade for muligheden for at få en bolig godkendt som flexbolig, og fra ejendomsmægleren er der stor ros til kommunens sagsbehandlere, der kan give en tilladelse indenfor få timer Det gør det meget nemmere at sælge husene, mener han. Foto: Mille Holst

Her er det en smal sag at få flexbolig

Ejendomsmægler Henrik Ejby roser Vordingborg Kommune for at være yderst effektiv, når det drejer sig om at få tilladelse til at benytte et helårshus som fritidshus.

Kommunen De senere år har det været muligt at få ophævet boligpligten på boliger i hele Vordingborg Kommune - både på landet og i byerne. Muligheden for at få en såkaldt flexbolig har ifølge ejendomsmægler Henrik Ejby sat gang i ejendomssalget i kommunen - og det gælder både husene i den billige ende og de meget dyre af slagsen.
Det er dog ikke bare muligheden for at ophæve boligpligten, hvorved et almindeligt helårshus kan benyttes som sommerhus, der her spiller ind. Det gør i høj grad den ekstremt hurtige sagsbehandlingstid også, mener Henrik Ejby.
- Vordingborg Kommune er et skoleeksempel på at opnå flexboligtilladelse, siger han og oplyser at behandlingstiden kan tage alt fra et par timer til et par dage.
- I andre kommuner kan det tage måneder og lange tovtrækkerier, siger han. Skrækeksemplet er en kommune, der var hele to år om at udarbejde en tilladelse, så de interesserede købere endelig kunne overtage deres drømmehus.
- Jeg har også prøvet at sælge en bolig på Stevns. Det er jo lettere at få opskriften på coca cola end en flexboligtilladelse der, siger Henrik Ejby, der sælger ejendomme på store dele af Sjælland samt Lolland og Falster. I Vordingborg Kommune fordeler ansøgningerne om flexbolig sig jævnt over hele kommunen.

Kort fra tanke til handling
For borgmester Mikael Smed er det glædeligt, at beslutningen om at gøre det muligt at ophæve boligpligten har gjort arbejdet nemmere for ejendomsmæglerne. 
- Det er dejligt at høre, at når man har taget en beslutning, så bliver den også eksekveret, siger han.
Politikerne skal ikke spørges om tilladelse fra gang til gang; i stedet ordner administrationen sagerne efterhånden som de kommer ind. Ifølge Jan Michelsen drejer det sig om omkring 100 tilladelser om året. Et tal der de seneste fire år er steget fra 64 til 70, til 85 og senest i 2017 til 101.
Henrik Ejby er overbevist om, at Vordingborg Kommune er den eneste i det store område, han sælger huse i, der tillader flexboliger.
- Jeg tror, man andre steder har besluttet, at det vil man ikke have, siger han.

Frygt gjort til skamme
Forud for den politiske beslutning om at give flexboligtilladelser overalt i kommunen, var der en masse debat om, hvorvidt ophævelsen af boligpligten ville give affolkede byer. Først fungerede ordningen som et forsøg, men nu er den gjort permanent.
- Den frygt, man havde for affolkning, den viste sig ikke at have hold i virkeligheden, siger Mikael Smed, der tværtimod synes, at tilladelserne har sikret, at flere huse bliver vedligeholdt, hvorved by- og landsbymiljøer er blevet forskønnet.
- Den primære tanke var, at der kommer liv og boligerne bliver vedligeholdt.

Fakta
• Huse og landejendomme med under to hektar jord kan få flexboligtilladelse i Vordingborg Kommune.
• Erhvervsejendomme og andelsboliger kan ikke få flexboligtilladelser.
• En flexboligtilladelse følger køber og skal altså ansøges påny, hvis en ejendom skifter ejer.

Ejendomsmægler Henrik Ejby og borgmester Mikael Smed er begge glade for muligheden for at få en bolig godkendt som flexbolig, og fra ejendomsmægleren er der stor ros til kommunens sagsbehandlere, der kan give en tilladelse indenfor få timer Det gør det meget nemmere at sælge husene, mener han. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Tænk, hvis Vordingborg kommune var lige så hurtige, når en borger søgte om flexjob! Her er sagsbehandlingen en ganske anden. Man ser ikke på, hvordan man kan hjælpe borgerne videre, men hvordan man kan undgå at hjælpe.

Tilføj kommentar