Så har de fleste fået mad på tallerknerne. Foto: Lise-Lotte Iuel

Hele Danmark spiser sammen – også i Køng

Det var menighedsrådet fra kirkerne på Svinø og i Køng med sognepræst Maren Pitter Poulsen i spidsen, der onsdag aften stod for den lokale udgave af ”Danmark spiser sammen” med fællesspisning i konfirmationsstuen i Køng præstegård.

Køng Konceptet med at spise sammen går tilbage til foråret 2016, hvor Folkebevægelsen mod ensomhed første gang prøvede idéen af, og siden er fællesspisningsidéen bare vokset og har bredt sig til alle egne af landet og er nu i år også for første gang blevet forsøgt i Køng. 

Idéen må afprøves
Næsten fyrre mere eller mindre lokale beboere havde tilmeldt sig menighedsrådets gratis fællesmåltid, som bestod af stegt flæsk og persillesovs, og der var også beregnet en enkelt øl eller sodavand til hver plus efterfølgende kaffe og småkager. Nogle af de fremmødte kendte helt tydeligt hinanden, og snakken gik livligt hen over de to langborde, allerede inden velkomsten, som Maren Pitter Poulsen stod for. 
- Da vi i sin tid skulle lave årsplanen for aktiviteter her i sognene, havde jeg læst et sted om ”Danmark spiser sammen” og syntes egentlig, at idéen var rigtig god og foreslog, at vi prøvede det af i uge 45, som er én af de to uger om året, hvor fællesspisningerne finder sted, forklarer sognepræst Maren Pitter Poulsen. 
- Selvom der er rigtig mange tilbud i lokalområdet om alle mulige aktiviteter, kan det alligevel godt være, at man ikke rigtig orker noget af det, men mad skal vi alle sammen have, så derfor er fællesmåltider et godt tilbud til at nå nogle af dem, som måske ellers ikke kommer af sted til noget som helst. På den måde kan vi mødes om noget hyggeligt indenfor en overskuelig tidsramme og få mulighed for at lære nogle nye mennesker at kende eller udbygge relationerne til dem, man allerede i forvejen er i kontakt med, fortsætter Maren Pitter Poulsen, som har sønnerne Johan og Samuel med. Og det falder sådan, at vi jo lige har haft Allehelgens søndag forleden, hvor vi mindes vores døde, og netop i den forbindelse har mange brug for ekstra fællesskaber og menneskelig kontakt, som vi indbyder til ved vores arrangement i aften, siger Maren Pitter Poulsen. 

Lokal kogekone
Det er et af menighedsrådsmedlemmerne, Birthe Petersen, Svinø, der har stået for det pandestegte flæsk, persillesovsen og de hvide kogte kartofler – en hverdagsret som mange danskere holder af, og som for få år siden blev kåret som danskernes nationalspise. 
- Jeg har adgang til køkkenet i forsamlingshuset ude på Svinø, for dér er jeg vandt til at være med til at lave mad til de månedlige fællesspisninger, vi har tradition for dér, og som er meget velbesøgte og populære i lokalområdet, siger Birthe og konstaterer:
- Og stegt flæsk og persillesovs er en taknemmelig ret at lave – alle kan lide det.

Fællessang
Efter Maren Pitter Poulsens velkomst blev bordversforbønnen ”Alle gode gaver” afsunget med akkompagnement af den stedlige organist Anette Holm, Rødovre, og efter kaffen og som afrunding på en hyggelig aften sluttede man med ”I skovens dybe stille ro”. En rigtig rar aftenstund med en for en gang skyld stor repræsentation af mænd.

Så har de fleste fået mad på tallerknerne. Foto: Lise-Lotte Iuel

Kogekone Birthe Petersen, Svinø, yderst til venstre og Werner Petersen yderst til højre. Werner har ladet sig lokke til Køng med tilbuddet om stegt flæsk og persillesovs. Foto: Lise-Lotte Iuel

Sognepræst Maren Pitter Poulsen byder velkommen og orienterer om aftenens forløb. Foto: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar