Helbredsundersøgelse er på vej...

Tone Brix-Hansen

(på vegne af Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig)

Engvej 6

4780 Stege

 

Indrømmelse: Vindmølle-helbredsundersøgelse på vej! 

 

Venstre havde indkaldt Sundhedsminister Astrid Krag til samråd om vindmøller tirsdag den 25. juni.  Fredag den 28. juni var fungerende Miljøminister Pia Olsen Dyhr i samråd om samme emne.  Ved begge samråd blev der fra ministrenes side erkendt, at man ikke har nogen reel viden om vindmøllers påvirkning af menneskers helbred.   

Sundhedsministeren informerede i samrådet om, at der nu vil blive foretaget en undersøgelse af, om naboskab til vindmøller giver helbredsskader.  Undersøgelsen skal ske under ledelse af Kræftens Bekæmpelse, og forventes afsluttet i 2015.  Undersøgelsens udformning kendes ikke endnu, men i samrådet blev der nævnt, at det er frekvensen af hjertekarsygdomme, der skal undersøges.  

Hjertekarsygdomme er kun er én af mange mulige sygelige tilstande som resultat af støjgener.  Der findes også stress, nedsat koncentrationsevne, depression, diabetes, forhøjet blodtryk med videre. Vi håber således, at undersøgelsen får et bredere fokus end hjertekarsygdomme.

Man kan også anfægte, at der kun er afsat 1,5 millioner kroner til undersøgelsen.  Til sammenligning oplyste Venstre på samrådet, at der bruges 100 millioner kroner til at undersøge vindmøllers påvirkning på fugle, fisk og sæler.  

I alle tilfælde er det en meget stor indrømmelse fra ministrenes side, at de nu endelig sætter en undersøgelse i gang.  Dette er også et meget stærkt signal til landets kommuner. En logisk konsekvens må være, at kommunerne helt udskyder opstillingen af vindmøller på land, indtil man kender resultatet af undersøgelsen.  Hvis en kommunalbestyrelse under disse forhold, hvor det er så oplagt at vente til der foreligger ny viden, alligevel vælger at sætte vindmøller op, og det senere viser sig, at naboer bliver syge, vil kommunen have pådraget sig et meget stort ansvar.

Vi vil derfor insistere på, at Vordingborg Kommune ikke arbejder videre med opstillingen af store vindmøller, før vi har fået klar information om vindmøllernes påvirkning af menneskers helbred.

Tema: 
Udsigt til vindmøller
Tilbage til forsiden

Kommentarer

For 12 md siden blev vi nabo til kæmpevindmøller Afstand til vores stuehus ligge lige på 4 gange afstanden plus en meter Jeg er pelsdyravler , og var i folketinget i januar Farmen ligge kun 320 meter fra di vindmøller på 140 m Aldrig har jeg set dyr opføre sej sådan , I foråret da di skulle pares kom di ikke i cyklus , di tæver Der blev parret , fødte hvalpe der havde hadeskår Hvalpe der ingen ben havde , hvalpe der ingen Hud havde , det er rystende hvad jeg har set Ikke nok med det , i dag bor vi et anden sted Mine folk blive syge af at arbejde ude på farmen Ikke nok med det i februar , blev jeg indlagt Med hjerte problem , henvist til arbejdesmidicins I herning , fik denne besked kør væk her fra Det kan jeg ikke 3 md senere blev jeg indlagt igen Med di samme problem , har fået undersøgt krans Puls åre , der er ikke noget , vis jeg blive ved med At arbejde her dør jeg , mine folk er blevet sagt op Det er min ansvar at mine folk ikke blive syge Jeg kan ikke bare sende dem i døden , jeg har Ansvar for at di ikke tage skade på deres arbejdes plads Det kan jeg ikke , en virksom hed med en årlig omsætning På 25 mil dør på grund af kæmpe vind møller 38 fuldtids pladser er gået tabt , ikke nok med det Jeg er handicap resten af midt liv , Der kommer mange flere der blive syge Mange vil dø om få år , den lavfrekvent støj Er dræbende Søndertoftmink Kaj b o

Tilføj kommentar