• www.henriks-hvidevarer.dk

Grundlovsmødet var i skarp konkurrence med den fine sommervejr, og tilstrømningen kunne have været bedre. Foto: Ulrik Jensen

Grundloven giver os en fælles forståelse

Topembedsmand og seks politikere talte ved Grundlovsmøde på Kafé Ann’en.

Vordingborg Årets grundlovsmøder blev afholdt i skarp konkurrence med et perfekt sommervejr, og ingen arrangører kunne fortænke folk i at foretrække stranden frem for politiske taler. 
Ofte arrangeres grundlovsmøder som en slags partipolitisk havefest, men der er undtagelser: Indehaver af Kafé Ann’en i Vordingborg Ann Busch, der også er byrådsmedlem for Alternativet, havde inviteret både borgmesteren, en række byrådskolleger fra de forskellige partier og desuden kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Grundlovsmødet, der var henlagt til Stars’ gård, havde således deltagelse af både den øverste administrative leder samt den politiske førstemand.

Direktør om demokratiet
Kommunaldirektøren understregede, at han på ingen måde ville tale for et politisk parti, men gerne for en politisk sag, nemlig vores demokrati og ikke mindst vores lokaldemokrati.
- Jeg mener, at vi lever i et af verdens bedste samfund, og at det i høj grad skyldes vores samfundsmodel og demokratiske forståelse. Det sikrer nogle helt basale muligheder for alle.
- Lad os endelig give politikerne opgave med at ”fin-tune” det og finde løsninger på de ting, der ikke fungerer tilfredsstillende.  Vi har et udbredt lokaldemokrati, og udover de direkte valg til kommunalbestyrelsen, har rigtig mange mulighed for at deltage i de demokratiske processer i for eksempel lokalråd, brugerbestyrelser, i foreningslivet, ved borgermøder og ikke mindst ved den direkte dialog, som alle folkevalgte er klar til at stille op til.
- Vi skal huske, at vi alle er del af det samlede system, som grundloven er en grundlov for. En treenighed mellem borgerne, de offentligt ansatte og politikerne.
- Borgerne udgør med deres stemmeret og ytringsfrihed den ubestridte kerne. Vi offentligt ansatte skal levere varen, som man siger - med en høj grad af faglighed, som sikrer kvalitet i ydelserne til kommunens borgere.
- Sidst vil jeg sige, at jeg hver dag glæder mig over at være med på et hold sammen med borgere og politikere, hvor alle yder hver deres for vores lokalsamfund. Og hvor vi sammen kan udvikle den her fantastiske kommune til at blive endnu bedre.

Grundloven og Jyske Lov
Borgmester Michael Smed takkede Ann Busch for initiativet, der gav flere partier muligheder for at komme med indspark til samme grundlovsmøde. Han reflekterede over, at Grundloven bygger videre på Jyske Lov, der som bekendt blev underskrevet i Vordingborg. 
- Grundloven giver os en fælles forståelse for de store linjer og er med til at holde fast på et fællesskab. 
Michael Smed havde hint til Donald Trump for hans enegang: 
- Vi skal holde fast i et stærkt fællesskab,  vi skal bryde mønstre, der skaber uligheder i samfundet og fortsat sikre det gode liv til alle.
- Det er vigtigt, at mange involverer sig i fællesskabet i foreninger, lokalråd, partiforeninger og dermed er med til at udbygge og udvikle vores samfund. Det kræver tillid og respekt, hvis vi skal lykkes med at afbureaukratisere vores samfund, lød det blandt andet fra Michael Smed, der skulle videre til grundlovsmøde hjemme i sin egen have. 
Grundlovsmødet fortsatte med taler af Anders Thestrup (V), Else-Marie Langballe Sørensen (SF), Heino Hahn (DF), inden Ann Busch  fra Alternativet rundede eftermiddagen af.

Grundlovsmødet var i skarp konkurrence med den fine sommervejr, og tilstrømningen kunne have været bedre. Foto: Ulrik Jensen

Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune i samtale med borgmester Michael Smed. Foto: Ulrik Jensen

Ann Busch fra Alternativet og indehaver af Kafé Ann’en var initiativtager til grundlovsmødet. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar