Grumløses nye borgerforening trak i arbejdstøjet

I Grumløse har beboerne netop dannet en ny borgerforening, og den skal blandt andet skal stå for at vedligeholde byens nyoprensede gadekær. Medlemmerne håber,  at foreningen vil være med til at styrke sammenholdet i byen. 

 

I midten af Grumløse ligger byens gadekær, og du har måske lagt mærke til, at det henover vinteren har fået et markant anderledes udseende.

Gadekæret har nemlig været gennem en omfattende renovering, og byens borgere skal nu stå for at vedligeholde det fremover. Det har givet anledning til at danne en ny borgerforening. 

Den 29. maj var der generalforsamling, og her blev fem medlemmer valgt ind i bestyrelsen. Søren Meinertz, som siden 1989 har boet i Grumløse, blev valgt som formand.

Blandt byens beboere har der været en pæn opbakning til den nye forening, og over halvdelen af landsbyens husstandene har allerede meldt sig ind. 

- Det betyder, at der er råd til benzin, så græsset ved gadekæret og i byparken kan blive holdt. Nogle af byens beboere deles om græsslåningen, siger formand Søren Meinertz. 

 

Fremme sammenholdet 

Ud over at sørge for, at byen tager sig ud fra sin bedste side, har foreningen også et andet vigtigt formål:

- Vi har dannet foreningen i håb om, at folk vil komme hinanden mere ved, siger kasserer Sidsel Johansen. 

Det første byarrangement er allerede blevet holdt i byparken den 23. juni, hvor Grumløses beboere var indbudt til sankthans. Der var tændt op i grillen, og så kunne man spise sin medbragte mad og få en sludder med nogle af de naboer, som man ellers ikke får talt med, medmindre der er blevet arrangeret noget i byen. 

Ud på aftenen blev der mellem regnbygerne tændt op i bålet. Og blandt mange af de fremmødte gav det anledning til at mindes den kolde januardag, hvor de sammen stod ude på isen i gadekæret og beskar træerne, så oprensningen kunne lade sig gøre. De mange grene, som beboerne den dag skar ned, sikrede nemlig, at der til sankthans var et bål at tænde op i. 

Oprensning af gadekæret

Beboerne har i lang tid ønsket, at der skulle ske noget med det tilgroede gadekær i byens centrum. Det første spadestik blev taget, da Søren Meinertz tilbage i 2013 kontaktede kommunen i håb om, at de ville hjælpe med renoveringen.

- Der havde gennem længere tid været et stort ønske om en renovering af gadekæret, og der var blandt beboerne en stor vilje til at stå for vedligeholdelsen fremover, siger Søren Meinertz. 

Det endte med at give pote, og efter næsten tre år er gadekæret nu blevet renoveret efter midler fra kommunens forskønnelsespulje. 

I februar rykkede maskinerne nemlig ind i Grumløse, og der blev kørt adskillige læs bundslam væk fra gadekæret. I den forbindelse blev stensætningen reetableret, ligesom der også kom et nyt autoværn rundt om gadekæret. 

- Vi er rigtig glade for, at kommunen har villet hjælpe med oprensningen af gadekæret, siger Palle Themsen, som er blevet næstformand i det nye borgerforening. 

 

Foreningens opgaver 

Allerede inden foreningens dannelse viste Grumløses beboere deres støtte til projektet, da de i januar mødtes for at beskære træerne omkring gadekæret. 

Den 3. juli havde den nye borgerforening sin første arbejdsdag. Beboerne havde fundet gummistøvler og river frem og var klar til at bekæmpe siv og tang. Og selv om der var nok at tage fat på, var der selvfølgelig også tid til en kaffepause, hvor adskillige emner nåede at blive vendt. Da kaffen var sunket og wienerbrødet spist, gik snakken lystigt videre ude i gadekæret. 

Vedligeholdelsen af gadekæret er dog langt fra den nye forenings eneste opgave. Bestyrelsen har nemlig mange andre planer og ønsker for Grumløse i fremtiden. 

- Fremover vil vi også gerne se nærmere på at forbedre de trafikale forhold og få en sikker plads til skolebussen. Derudover vil vi også gerne reetablere petanquebanen og få nogle fodboldmål i byparken, ligesom vi også gerne vil have en hjertestarter og et juletræ til byen, fortæller formand Søren Meinertz. Tekst: Laura Dalgård Hansen (praktikant)Tilbage til forsiden

Kommentarer

Det er længe siden at vi sidst har været igennem Grumløse for at tjekke op på min farfars barndomsgård og iøvrigt genopfriske hvordan det er byen ser ud. Vi må snart en tur gennem byen for at se resultatet af jeres indsats. Med venlig hilsen Kirsten og Per Grumløse.

Tilføj kommentar