• www.henriks-hvidevarer.dk

Græsslåning og trafiksikkerhed

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ved Flemming Kruse beretter i Sydtid nr. 28 om resultatet af det samarbejde, som DN har med kommunen vedrørende slåning af naturarealer herunder grøftekanter. Resultatet af dette arbejde kan kun betegnes som en succes – dog skal man huske trafiksikkerheden. Denne meget vigtige sikkerhed er ikke blevet tilgodeset ved udkørslen fra Iselingeudstykningen (Smedemarksvej til Nyrådsvej). Her er oversigtsforholdene ikke i orden, da det er yderst vanskeligt at se især almindelige lave biler, som kommer fra Nyråd, især hvis men selv sidder i en almindelig lav bil. Jeg oplevede for eksempel en dag, at se hovedet af en mand komme lynhurtigt, tilsyneladende på vejen. Det var ikke en hurtigløber, men en person i en lav sportsvogn. Ikke alle overholder de påbudte 70 km/t (som burde være 50 km/t), og man ser derfor kun i et splitsekund bilerne i kurven, før de er dækket af kantbevoksningen. Jeg opfordrer derfor på det kraftigste til, at kommunen hurtigst muligt slår denne grøftekant helt fra 70 km skiltet til Smedemarksvej. Visse af blomsterne i kanten vokser stadig i højden, så mit forslag er yderst påtrængende.   

 

Peter Bjørn Jensen
P.C. Skovgaardsvej 6 
4760 Vordingborg

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar