Meget er sket siden år 2000 hvor Præstø fik sprøjten. Køretøjerne med brandstationen trænger til en opgradering og brandstationsleder Bo Olsen håber at de kommer i forbindelse med udbudet. Foto: Mads Sørensen

Fortsætter Falck i kommunen?

Med udgangen af 2018 udløber kontrakten mellem Falck A/S og Vordingborg Kommune om driften af brandstationerne i Præstø og Stege. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) sendte i efteråret en ny brandsluknings-aftale i udbud og nu er der kommet svar...

Kommunen Det fælleskommunale beredskab løfter nu sløret, for hvem der efter alt dømme fremover skal slukke vores brande og stå for redningene lokalt.  Efter at udbudsfristen er udløbet – med en meget lille difference imellem de to budgivere MSBR og Falck. 
- MSBR er i forhandling med Falck om at fortsætte driften af brandstationerne i Stege og Præstø, oplyser Operativ Chef hos MSBR, Erik Andersen, der altså gør klart, at de fysiske stationer altså ser ud til at blive liggende som hidtil.

Nyere og mere materiel
I kravspecifikationen for udbuddet er der dog lagt vægt på en opgradering for brandfolkene i Stege og Præstø. Blandt andet er der udsigt til nyere, bedre materiel på køretøjerne og enkelte nye ting, som ikke er på køretøjerne i dag, oplyser den operative chef.
- Der er ikke kun lagt vægt på at det skulle være det billigste tilbud, men det bedste tilbud.
- Vi kan ikke forsvare at der er forskel på hvad mandskabet har på vores egne brandstationer og på dem der drives af Falck, derfor har vi sat en række nye krav, ligesom vi har stillet krav til brandfolkenes efteruddannelse som der ikke tidligere har været, forklarer Erik Andersen.
 
En brandmand
For mandskabet - brandfolkene - i både Præstø og Stege ser den nye aftale ikke ud til at få større konsekvenser – men der ventes i spænding på resultatet. Selvom det i kravene til udbuddet er noteret at gennemsnitsalderen for køretøjerne på stationerne maksimum må være otte år, så er man ifølge brandstationsleder i Præstø, Bo Olsen, klar over at meget kan ske, når der forhandles imellem de to parter.
- Hvis det krav skal overholdes, så skal alle tre køretøjer i Præstø udskiftes – og det er måske der man vælger at spare, når der skal forhandles, forklarer Bo Olsen.
Brandstationslederen i Præstø forventer dog at brandfolkene forbliver de samme uanset om forhandlingerne går den ene eller den anden vej.
- Brandfolkene er ærekære overfor jobbet, og så er det lige meget hvad der står på ryggen. Om det er Falck eller noget andet. 
Det giver genlyd hos kollegaen i Stege:
- Folkene her, de er brandfolk og det vigtigste for os det er om vi får lov til at slukke brand og redde mennesker, fortæller Kurt Andersen der er Brandstationsleder i Stege.
 
Håber på GPS
Selvom det for brandfolkene ikke har stor betydning hvad vej udbuddet falder, så står de dog ikke helt uden forventninger.
I Stege håber man på GPS-udstyr i de to køretøjer der endnu ikke har dét, men ellers forventer Kurt Andersen at alt bliver som det plejer.
Hos kollegaerne i Præstø er man dog længere bagefter med en ældre vognpark og uden GPS-udstyr på nogen af køretøjerne. Her trænger man til opgraderingerne og Bo Olsen i Præstø håber at brandfolkene får medindflydelse hvis der skal opbygges nye brandkøretøjer.
 
Kan betyde lukning
Falck tog allerede konsekvensen af de hyppigere udbudstendenser i 2014, hvor der blev opført en ny brandstation på Lindevej i Præstø. Brandstationen er sat sammen af en modulopbygget stål-skal til køretøjerne og har tilstødende barakker til omklædning, værksted, kontor og opholdsrum til mandskabet på Falck-stationen. Stationen er mobil og kan inden for relativ kort tid pilles ned og flyttes til en anden lokation. Taber Falck udbuddet så kan brandfolkene i Præstø altså risikere at stå uden tag over hovedet.
Den nye aftale om driften af brandstationerne i Stege og Præstø skal efter planen træde i kraft 1. januar 2019 og Midt- og Sydsjællands Brand & Redning håber at de ved at være tidligt ude, har god tid til at få detaljerne på plads, købe ind – og finde ud af hvem der skal betale hvad.
Den nye aftale er gældende i fem år, med mulighed for to gange ét års forlængelse.

 

Meget er sket siden år 2000 hvor Præstø fik sprøjten. Køretøjerne med brandstationen trænger til en opgradering og brandstationsleder Bo Olsen håber at de kommer i forbindelse med udbudet. Foto: Mads Sørensen

En brandmand er en brandmand, og det vigtigste er få lov til at slukke brand og redde mennesker forklarer Kurt Andersen der er brandstationsleder i Stege. Foto: Mads Sørensen

Aftalen om driften af brandstationerne i Stege og Præstø har været i udbud. Lige nu forhandler Midt- og Sydsjællands Brand & Redning med Falck om en ny aftale, som ser ud til at komme brandfolkene tilgode. Foto: Mads Sørensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar