Den flyttede fodgængerovergang, der forbinder en høj hæk og en rådhusmur. De to busser på billedet holder ved hvert sit busstoppested tæt på Badstuegade. Den tidligere fodgængerovergang gik lige bag de to busser, hvor også De Røde Løbere oprindelig gik. Foto: Mille Holst

Fodgængerovergang der mest giver mening i fremtiden

Til stor undren for flere borgere er fodgængerovergangen ved Badstuegade/Valdemarsgade flyttet 100 meter ned mod Voldgade. Samtidig er krydset bygget om, så nu skal bilister på Badstuegade passe særligt på bilens undervogn.

Vordingborg I forbindelse med de trafikale ændringer i krydset Valdemarsgade/Badstuegade i Vordingborg, hvor trafikanter fra Badstuegade nu har vigepligt for trafik på Valdemarsgade, er også fodgængerovergangene på vejen blevet flyttet.
Tidligere blev gående fra Badstuegade ledt over Valdemarsgade til Rådhustorvet og indgangen til rådhuset. I dag skal gående til højre ad Valdemarsgade, ned til det kommende Borgercenter og ved busstoppestedet ledes gående over vejen - og lige ind i en mur på rådhuset.
For borgerne giver den nye overgang ikke den store mening, da overgangen pt går mellem en mur i rådhuset og en hæk rundt om den afspærrede parkeringsplads ved det kommende Borgercenter, men i Vordingborg Kommune er der en mening med galskaben, fortæller Bjørn Buch fra Trafik Park og Havne.
- Det er en del af De Røde Løbere projektet, og når Borgercentret står færdig kommer der en sti ud dér.
I kommunen håber man altså at kunne trække de gående trafikanter forbi Borgercentret og vænne dem til at benytte passagen her fremfor Badstuegade. Der kommer således til at være en decideret sti fra Algade forbi Borgercentret, over parkeringspladsen og ud til Valdemarsgade.
Den nye overgang er umiddelbart ikke logisk i forhold til besøgende til rådhuset, og heller ikke for buspassagererne, da overgangen er placeret syd for begge stoppesteder.

Omlagde Røde Løbere
Selvom Uddannelsesruten under De Røde Løbere, som Bjørn Buch fortæller, går netop ad denne rute over Borgercentret, så gjorde den det oprindelig ikke. Ifølge de oprindelige planer for De Røde løbere projektet skulle stien netop gå ad Badstuegade og dermed lede den direkte vej til rådhuset. Men Vordingborg Kommune valgte at bruge nogle af midlerne til De Røde løbere på blandt andet opkøb af ejendomme på Algade, hvor der i dag er ved at blive bygget Borgercenter. For at kunne bruge disse midler til Borgercenterbyggeriet, måtte De Røde Løbere lægges om og gå via Borgercentret. Dermed slår stien et unaturligt knæk og går fra Margrethestien over Goldschmidtsvej ad Algade forbi Badstuegade og hen til Borgercentret. Når man derfra er blevet ført ad den nye fodgængerovergang over Valdemarsgade bliver man ledt tilbage til Badstuegade for at komme til rådhuset - og videre ad eksempelvis Uddannelsesruten. Men hvordan er det nu lige med mennesker, når valget står mellem den direkte vej eller omvejen? Vælger vi den længere vej?

Badstuegade ikke sikker
Selvom der tidligere har været fodgængerovergang i forlængelse af Badstuegade, argumenterer Bjørn Buch for, at der af sikkerhedsmæssige årsager ikke længere skal være en overgang her - selvom det umiddelbart er den mest direkte adgang for gående i byen til rådhuset. Man kan simpelthen ikke se de gående, hvis man kommer i bil fra Badstuegade og skal ud på Valdemarsgade, mener Bjørn Buch.
- Men vi har stadig muligheden for at lave et fodgængerfelt der, fortsætter han, men oplyser, at det først vil skulle godkendes af både politikere og politi.

Pas på undervognen
For biler, der kommer fra Badstuegade og skal ud på Valdemarsgade skal der desuden passes særligt på undervognen og bilens støddæmpere, når man drejer til højre ad Valdemarsgade. Mange bilister kommer nemlig i karambolage med den høje kantsten, i det de får drejet allerede inden, de er ude på Valdemarsgade. Biler bør køre i midten af den ensrettede Badstuegade, for at benytte nedkørslen til Valdemarsgade. Kører man, som mange har for vane, i højre side af vejen og drejer skarpt, kører man direkte hen over den høje kantsten.

 

Læs også om planerne om nyt rådhusbyggeri ved Borgercentret.

Den flyttede fodgængerovergang, der forbinder en høj hæk og en rådhusmur. De to busser på billedet holder ved hvert sit busstoppested tæt på Badstuegade. Den tidligere fodgængerovergang gik lige bag de to busser, hvor også De Røde Løbere oprindelig gik. Foto: Mille Holst

Den høje kantsten hvor Badstuegade udmunder i Valdemarsgade og som flere bilister rammer skævt og kører direkte henover. Foto: Mille Holst

Hvis planerne om det nye rådhus realiseres ved siden af det nye Borgercenter i Algade, giver fodgængerovergangen over Valdemarsgade bedre mening. Den ses øverst til højre på tegningen fra Vordingborg Kommunes prospekt over rådhusbyggeriet.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar