Fnidder skal ikke med over i ny forening

Ved at nedlæggelse handelsforeningen og etablere Bycentrum Vordingborg håber de handlende at kunne lægge gammelt nag bag sig. Den tidligere formand glæder sig i al fald til at komme videre.

 

I sidste uge nedlagde Vordingborg handelsforening sig selv, og en ny forening, der samler både butikker, foreninger og husejere i Vordingborg bymidte så dagens lys. I begyndelsen af indeværende uge konstituerer den nye forening, Bycentrum Vordingborg, sig med en bestyrelsesformand.
Medlemmer af bestyrelsen er Thorbjørn Kolbo (Danmarks Borgcenter), Ann Descroix (ZBC), Erik Filtenborg (Sparekassen Sjælland), Kim Ludvig (Valdemarsgades apotek), Søren Rasmussen (VVSøren), Klaus Røngaard (Sydsjællands Tidende), Sanne Johnsen (Café Einstein), Mogens Larsen (Bog & Idé) samt formanden for aktivitetsudvalget, som ikke er udpeget endnu. Suppleanter er Anders Petersen (Skjold Burne) og Susanne Hansen (Vordingborg Sociale Forening).

 

Hvem skal stå i spidsen?
Når bestyrelsen har konstitueret sig begynder arbejdet med at hverve nye medlemmer samt at udarbejde stillingsbeskrivelsen til foreningens fastansatte medarbejder, der fremover blandt andet skal stå for koordinering og mødeaktiviteter blandt andet med kommunen.
- Kommunen ser os som en stor medspiller. Det kræver mange ressourcer, fortæller Mogens Larsen, der ikke mener, at dén arbejdsbyrde er forlignelig med også at drive en forretning.
- Vi (den nu nedlagte handelsforenings bestyrelse, red.) har gjort os nogle tanker om, hvad vedkommende skal kunne, og nu skal vi igang med en dialog med Vordingborg Erhverv om jobannoncen, så vi får søgt efter den rette person, fortæller Mogens Larsen, der var primus motor på nedlæggelsen af handelsforeningen og etableringen af Bycentrum Vordingborg, hvorfor han fortsat trækker en stor del af læsset med at få kørt den nye forening igang. Men han ser frem til at kunne slippe tøjlerne og give ansvaret videre. Han tvivler dog på at der bliver ansat nogen før engang i det nye år.

 

En professionalisering
Mogens Larsen lægger ikke skjul på, at de nye tiltag med Bycentrum Vordingborg godt kunne have fundet sted inden for rammerne af den gamle handelsforening, men der var én særlig grund til, at man valgte at starte helt forfra med en ny forening:
- Den gamle forening havde en masse fnidder, konstaterer han og håber, at man nu har lagt den bag sig.
- Lad os flytte alt det gode med fra den gamle over i den nye og smid de ting, der ikke duede ud, lyder opfordringen fra Mogens Larsen, der har været med til at give Bycentrum Vordingborg en mere professionel organisering end den tidligere handelsforening.
Mogens Larsen gør iøvrigt opmærksom på, at selvom handelsforeningen er nedlagt, kan man stadig bruge gavekort købt til foreningen.

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar