Festuge-guldgrube...

Uffe Thorndahl
Klintholm Havnevej 74
4791 Borre

Vordingborg festuge - en guldgrube
Komiteen for Vordingborg festuge, som er selvsupplerende, har netop meddelt, at festugen ikke kan afvikles i 2017 som følge af et krav om momsafregning.
Vi er mange, der synes, at festugen er en rigtig god ide, og at det er fornemt, at 7-800 borgere gratis bistår med arrangementet. Festugen giver også et meget stort millionoverskud. Dette fremgår dog ikke af regnskabet. Salgsindtægterne som er helt udokumenterede er i regnskabet opgjort som 2,4 millioner kroner på grundlag af et vareindkøb på omkring 1,4 millioner kroner. Det reelle salg er formentlig af størrelsesordenen 7,5 millioner kroner. Således at det samlede reelle overskud er på omkring 5 millioner kroner. Dette betyder, at der ikke er noget lovligt grundlag for Vordingborg kommune til at yde tilskud til Festugen, hvilket Vordingborg kommune forlængst burde have indset.
Ser vi på ølomsætningen alene, så indkøbes der for cirka 750.000 kroner øl, der med en stykpris på 5 kroner svarer til 150.000 øl. Salgsprisen er 40 kroner per styk, så blot ølsalget er en potentiel indtægt på 6 millioner kroner.
Jeg håber at Festugen fortsat vil kunne gennemføres, men på et lovligt grundlag, og med følgende hovedelementer.
Vordingborg kommune ophører med sit tilskud. Skatteyderne sparer cirka 500.000 kroner.
Områdets virksomheder yder ikke tilskud og sparer herved 1 million kroner.
Jeg vil skønne, at festugekomiteen investerer omkring 5.000 timer i arrangementet og på papiret gratis. Jeg synes, at der bør betales for eksempel 200 kroner per time svarende til en lønudgift på 1 million kroner. Dette bevirker så en beskatning på 1/2 million kroner.
Det reelle lovlige overskud vil herefter være på 1,5-2 millioner kroner, som udbetales til lokale idræts- og kulturelle foreninger.
I øvrigt skal festugekomiteen ophøre med at betegne sig som en fond. Det er falsk markedsføring.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar