Et tilskud på fem millioner fra Foreningen Realdania sikrer sammen med en bevilling tidligere på året på¨10 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, at Mølleporten i Stege nu kan restaureres og gøres tilgængelig for publikum. PR-foto

Fem millioner til byporten i Stege

Mølleporten i Stege er en af landets sjældne, velbevarede bygninger fra middelalderen – en vigtig del af den nationale kulturarv. Et nyt restaureringsprojekt skal give borgerne adgang til en bygning, der ikke har været tilgængelig i flere hundrede år, og Foreningen Realdania støtter med knap fem millioner kroner.

 

Mølleporten er den ene af landets kun to bevarede middelalderlige byporte, og er beliggende på Steges Byvold, der regnes for det bedst bevarede middelalderlige voldanlæg i Danmark. Det er over hundrede år siden, bygningen sidst blev renoveret, så en gennemgribende restaurering er det ene hovedmål med projektet. Det andet er at skabe offentlig adgang til bygningen, som ikke har været i brug i 2-300 år. Når projektet er gennemført, vil alle kunne mærke historiens vingesus i den ældgamle bygning.

Foreningen Realdania støtter op om projektet, der kaldes "Gør porten høj – restaurering og tilgængeliggørelse af Mølleporten i Stege", med knap 5 millioner kroner.

- Det er særdeles vigtigt for kommunen, at projektet vil skabe en ny turistattraktion og dermed bidrage til konsolidering af de senere års positive udvikling af Stege som bosætnings-, handels- og turistby, lyder det i en pressemeddelelse fra borgmester Mikael Smed (S), og filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, er i tråd med borgmesteren. Hun siger i samme meddelelse:

- Ved at gøre Mølleporten tilgængelig for offentligheden bliver der skabt en ny stærk oplevelsesmulighed i ’Middelalderbyen Stege’ – lige dér hvor Møns vandrerrute Camønoen starter. Desuden er Mølleporten et helt unikt historisk byggeri, som vi gerne vil være med til at fremtidssikre - til gavn for både borgere og besøgende.

 

Gadeniveauet umiddelbart omkring byporten sænkes 70-80 centimeter, ned til det, der var niveauet i slutningen af 1400-tallet. De omgivende færdselsarealer trafiksikres, og der etableres en separat bro over voldgraven til bløde trafikanter.

Mølleport-projektet er udviklet i et partnerskab mellem Vordingborg kommune, Møns Museum og Lykke & Nielsen Arkitekter MAA. Projektet modtog tidligere på året en bevilling fra A.P. Møller Fonden på 10 millioner kroner, hvilket vi også beskrev her i avisen.

- Projektet er nu fuldt finansieret, og vi kan gå i gang. Jeg er både glad og stolt over, at vi kan gøre det i samarbejde med landets to største og vigtigste filantropiske aktører inden for byggeri – Realdania og A.P. Møller Fonden. De har begge indvilliget i at indtræde i styregruppen for projektet, så vi også får glæde af deres betydelige kompetencer inden for bygningsrestaurering, siger Mikael Smed.

 

Et tilskud på fem millioner fra Foreningen Realdania sikrer sammen med en bevilling tidligere på året på¨10 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, at Mølleporten i Stege nu kan restaureres og gøres tilgængelig for publikum. PR-foto

IIlustration fra projektet.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar