• www.henriks-hvidevarer.dk

Få del i de statslige midler til friluftsliv

Nu kan du søge penge til friluftsaktiviteter.

Kommunen Friluftsrådet vil på landsplan uddele 17 millioner kroner fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, der øger danskernes sundhed og livskvalitet gennem friluftsliv og naturoplevelser.
Det er muligt at søge tilskud til to forskellige typer projekter inden for det overordnede tema ”Sundhed skaber friluftsliv”: Dels uddeles to millioner kroner til lokale projekter, hvor frivillige foreninger skaber nye, lokale tilbud om sundhedsfremmende aktiviteter gennem friluftsliv og naturoplevelser. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 100.000 kroner.
Dels uddeles 15 millioner kroner til udviklingsprojekter, som øger fysisk, mental og social sundhed for specifikke målgrupper gennem naturoplevelser og friluftsliv. Almennyttige foreninger kan søge om tilskud på mellem 500.000 kroner og 5 millioner kroner.
Der er ansøgningsfrist 1. oktober og ansøgninger skal sendes via på friluftsraadet.dk.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar