• www.henriks-hvidevarer.dk

European Energy bryder flere aftaler

Flere steder i landet har byråd godkendt lokalplaner og givet tilladelse til opstilling af kæmpevindmøller på land - trods massiv modstand. Flere steder er vindmølleopstilleren European Energy, og firmaet har tilsyneladende lidt for mange fingre nede i kagedåsen.


Udsigt til vindmøller 

Flere steder i landet har byråd godkendt lokalplaner og givet tilladelse til opstilling af kæmpevindmøller på land - trods massiv modstand. Flere steder er vindmølleopstilleren European Energy, og firmaet har tilsyneladende lidt for mange fingre nede i kagedåsen.


Udsigt til vindmøller 

Når firmaet European Energy arbejder på at få godkendt vindmølleprojekter rundt om i Danmark, så er det ind imellem barske metoder, firmaet tager i brug. Det står ikke tilbage for hverken trusler, forhalinger eller løftebrud. 

 

Ens fremgangsmåde

European Energy er det firma, der står bag vindmølleprojektet ved Store Røttinge, hvor tre kæmpevindmøller  skal opstilles på grænsen til Vordingborg Kommune.

I Varde Kommune er et projekt på 10 kæmpevindmøller blevet godkendt af byrådet.

Sydsjællands Tidende er kommet i besiddelse af en række dokumenter fra Varde Kommune, hvor European Energy, fuldstændig som tilfældet har været i Næstved, truer politikere med privat ruin og i øvrigt forsøger firmaet at knibe udenom klare politiske aftaler.

 

Lukker munden på folk

Andreas von Rosen, der arbejder i European Energy, indrømmer at firmaet forsøger at lukke munden på vindmøllemodstanderne. Således skriver han i en mailkorrespondance 15. januar i år:

- Vi er meget tæt på at indgå en frivillig aftale med bolig A om værditab og desuden giver vi ham en mulighed for at sælge sin bolig op til et år efter at møllerne er opstillet til markedspris såfremt de føler sig generet af møllerne. Det er for at lukke munden på ham da han har været meget aktiv modstander.

I følge Karsten Drøjdal fra Varde, der, som han selv siger, går ind for vedvarende energi, men ”er modstander af at en lille gruppe mennesker tjener styrtende med penge på bekostning af andre”, får  den omtalte bolig hele fire kæmpevindmøller indenfor en afstand af 900 meter og omkring 17 timers skyggepåvirkning. 

Her halvanden måned efter ovenstående mail er der stadig ikke indgået nogen aftale, og der er forlydender om at von Rosen er ved at løbe fra aftalen. 

 

Frivillige aftaler

En frivillig aftale har European Energy også forsøgt at få med Michael Bartelsen i Vordingborg Kommune. Denne har indvilget i at genopføre sit nedbrændte hus på en tidligere mose mod at European Energy ville kompensere for de merudgifter, byggeriet på denne placering ville få. 

Aftalen kom i stand 4. november sidste år, et halvt år efter at huset nedbrændte, og siden har det været svært for Michael Bartelsen at få vindmølleopstilleren i tale. 

Senest har denne bedt Michael Bartelsen om at få sit forsikringsselskab til at dække merudgifterne, derefter vil de i følge Helge Adam Møller, politiker i Næstved byråd, mødes med Michael Bartelsen om en eventuel kompensation for et eventuelt resterende beløb.

Michael Bartelsen tror ikke længere på at Andreas von Rosen og European Energy holder ord.

 

Ikke uvildigt arbejde

- I Varde er den hel gal. Jeg tror von Rosen har en klemme på politikerne, fortæller Karsten Drøjdal. Han har dokumentation for at der har været et meget tæt samarbejde mellem Andreas von Rosen i European Energy og en medarbejder i Planenergi - det firma, der udarbejder VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkning på Miljøet, red.), der gerne skulle være en uvildig redegørelse. 

Redegørelsen er i øvrigt betalt af European Energy selv, oplyser Karsten Drøjdal.

I en mail af 14. januar 2013 skriver Andreas von Rosen eksempelvis til Planenergis medarbejder:

- Til mødet blev vi enige om at vi skulle lave en støjberegning, som kunne overholde støjgrænsen med 2 dB (decibel, red.).

Dagen efter meddeler han, at vindmølleopstiller ikke vil kunne overholde støjgrænsen:

- Når vi neddrosler møllerne maksimalt så vil vi ikke kunne overholde støjgrænsen +2dB ved bolig A.

16. januar kommer så en ny støjberegning fra Planenergi, og denne er vindmølleopstilleren i stand til at holde sig indenfor. 

Karsten Drøjdal fortæller at støjberegningerne for de ti møller er justeret hele syv gange. Indtil videre har Varde Kommune og Planenergi formået at holde disse mange beregninger hemmelige, og kommunen meddeler, i følge Karsten Drøjdal, at de mange beregninger skyldes at møllerne er blevet flyttet.

- Men de er ikke blevet flyttet syv gange, siger Karsten Drøjdal og fortsætter:

- Det er åbenlyst, at de er fulde af løgn.

 

Kryber uden om aftale

I Varde er en af forudsætningerne for vindmølleplanen, at vindmølleopstiller ved opstilling af de nye kæmpevindmøller samtidig fjerner seks eksisterende små møller i samme område.

Det krav er European Energy meget interesseret i at slippe for og i en mail (af 17. oktober 2012) til en medarbejder i forvaltningen skriver han direkte:

- Jeg skal dog lige høre dig om Preben Olesen (byrådspolitiker i Varde, red.) er opmærksom på den uheldige formulering i miljørapporten som er bilag til vindmølleplanen, hvor der står at det forudsættes at de seks vindmøller nedtages.

Enden på dén sag er i følge Karsten Drøjdal foreløbig blevet, at European Energy slipper for at fjerne de møller, der står klods op ad de ti nye kæmpevindmøller. I stedet opkøber de nogle ældre og billigere møller andet steds i kommunen og fjerner dem. Problemet er i følge Karsten Drøjdal, at der ikke foreligger en skriftlig aftale herom mellem kommunen og European Energy, og som han siger:

- Nu løber de fra aftalen.

miho

 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Andreas von Rosen.

Tema: 
Udsigt til vindmøller
Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar