Pendlerne fra Vordingborg til København får længere rejsetid end man først havde håbet på. I bedste fald vil rejsen vare 52 minutter i 2025. Arkivfoto: Michael Thønnings

Er ny togbane et milliard-flop? Årevis med larm og busser sparer dig for 10 minutter

Trafikstyrelsen har trods politisk kritik arbejdet videre med helt andre og længere rejsetider for togene mod København, end det har været lovet fra Banedanmarks side i fofhold til den kommende milliarddyre og ”hurtige jernbane”. Minister bekræfter de nye tal, mens folketingsmedlem vil have undersøgt, hvad der er sket.

Bro til fremtiden - Det er højest mystisk og en markant forringelse, siger Magnus Heunicke (S), folketingsmedlem for Socialdemokratiet.
Det viser sig nemlig nu, at de kommende rejsetiderne på den nye milliarddyre jernbane mod København bliver meget længere, end det, der hele tiden har været lovet.
Således kan man med den nye bane forvente at kunne rejse fra Vordingborg til København på 1 time og seks minutter, når banen står færdig - i dag tager det 1 time og 13 minutter. Den megen sporarbejde, anlæg og milliarder der postes i de nye anlæg, kan altså i første omgang spare de lokale pendlere for cirka 10 minutter, hvis de fanger det rigtige tog.
Når banen er helt udbygget i 2025, hvor tyskertogene begynder at køre, hedder rejsetiden dog, at den for Vordingborg vil ligge på 52 minutter til København.
Under alle omstændigheder er det dog et stykke fra den lovede rejsetid på knapt tre kvarter, som  i årevis har været meldt ud fra Staten og Banedanmarks side og som har været gældende til nu.

Hvad kan man regne med
I forsommeren opstod der dog bekymring, da en overordnet trafikplan for hele landet blev præsenteret af trafikstyrelsen, hvor man også opererede med langt længere rejsetider, end der var meldt ud oprindeligt. Det fik blandt andet socialdemokraterne til at kalde ministeren, Ole Birk Olesen (LA), I samråd om planen.
- Ministeren sagde jo dengang, at så droppede man bare planen. At det ikke var noget, han havde godkendt, siger Magnus Heunicke, der nu vil undersøge, hvad der er sket. Om det er den gamle plan der er hevet op af skraldespanden.
- Ti minutter på den nye jernbane. Vi må høre hvad det er for beregninger. Det er komplet uforståeligt, hvis man ikke høster fordelene af den nye bane, siger socialdemokraten, der henviser til, at den netop er lavet, så der kan køres 200 kilometer i timen.

Uden betydning
Grunden til at de ændrede rejsetider er dukket op nu igen, er angiveligt en trafikkonference, hvor Trafikstyrelsen har brugt de nye længere rejsetider. Det er således angiveligt deres forkastede rejsetider, som de hele tiden har brugt og som de har arbejdet videre med, selvom Folketingets trafikudvalg ikke har været orienteret og selvom ministeren til samrådet i maj, lovede at planen ikke ville blive til noget og den bare var ”et udkast” uden betydning for togtrafikken og rejsetider.
Og det siger han sådan set stadigvæk.
- Den såkaldte trafikplan for den statslige jernbane har - som oplyst ved flere tidligere lejligheder - ingen praktiske konsekvenser for hvordan togene kommer til at køre. Planen er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som en lovbunden opgave, og tjener kun som inspiration. Jeg har ikke godkendt planen, og den er ikke udtryk for regeringens politik, siger han i et skriftligt svar til Sydsjællands Tidende.
Ministeren svarer dog ikke på avisens konkrete spørgsmål hvorfor Trafikstyrelsen, selvom det er mod ”Regeringens politik”, alligevel har arbejdet videre med de ringere rejsetider og hvorfor Folketingets trafikudvalg ikke er blevet informeret.
Ministeriet vil dog gerne svare på hvad rejsetiden kan forventes at blive og her slår man fast, at hvis man skal fra Vordingborg til København, så er der stadig kun 10 minutter at spare, når den nye jernbane er klar - og en smule ekstra, når alle broer, tunneller og lignende er klar til den tyske invasion.
- Det tyder på der er arbejdet videre med planen. Ministerne må redegøre for, hvad der er sket og redegøre for udviklingen også så pendlerne kan få nogen klare svar på, hvad man skal forholde sig til, siger Magnus Heunicke, der ærgrer sig over, at det ser ud som om, at man ikke sparer så meget tid, som der hele tiden har været lagt op til.

Tysker-tog
Dengang i maj, da planen var oppe, var de nye tog ikke købt ind, og det var derfor et væsentlig parameter i forhold til rejsetiden, ligesom man understregede fra Folketingets side, at togene skulle være gode og afprøvede. Man fandt dog allerede kort efter ud af, at en kontrakt om andre togleveringer fra Siemens i Tyskland, indeholdt en option på at købe en række ekstra togsæt, og dem kunne man ligeså godt købe og sætte ind på den kommende jernbane.
Arbejdet med jernbanen forventes at koste i omegnen af fire milliarder kroner, mens Storstrømsbroen, der er relaterer hertil koster yderligere fire milliarder. Derudover kommer en mulig  Femerntunnel, der vil koste et anseeligt milliardbeløb ekstra. Alt sammen, så vi kan få hurtigere offentlig transport og elektriske tog, der om få år gør det ti minutter hurtigere at komme til hovedstaden for pendlerne. Til gengæld kan nogle af dem, der ikke bruger toget, måske glæde sig over at få del i arbejdet med at bygge banen.

Fakta
I følge Transportministeriet er de ændrede rejsetider for togene til København:
• Næstved: 47 minutter (39 i 2025).
• Vordingborg: 1 time og 6 minutter (52 minutter i 2025).
• Nykøbing F: 1 time og 29 minutter (1 time og 6 minutter i 2025).

Tema: 
Bro til fremtiden - Den nye Storstrømsbro

Pendlerne fra Vordingborg til København får længere rejsetid end man først havde håbet på. I bedste fald vil rejsen vare 52 minutter i 2025. Arkivfoto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Men spørgsmålet er; kommer der flere tog i timen i fremtiden ?

Tilføj kommentar