Dyr og dårlig løsning

Karsten Blem

Riddergade 17D

Vordingborg

 

Dyr og dårlig trafikløsning

I kommunens sidste nyhedsbrev informeres: ”Blomsterkummer på Slotstorvet skal regulere farten over Torvet”. Den anbefalede hastighed er 15 km/t. Det er ikke et påbud om at køre denne hastighed, men man skal køre efter omstændighederne: er der ingen gående på Slotstorvet, er det ikke ulovligt at køre hurtigere end 15 km/t.

Kommunes trafikmålinger, som er fra 2015, viser, at gennemsnitshastigheden på Slotstorvet er 25,2 km/t. En hastighed, der i mine øjne viser, at bilisterne kører hensynsfuldt og agtpågivende, for der er jo ikke gående på vejbanen konstant. Hvis kommunen ønsker en hastighed på 15 km/t, kan de gøre det billigt med et skilt med den påbudte hastighed.

Kommunen har i stedet valgt at bruge 60.000 kr. på indkøb af blomsterkummer, som skal placeres i begge sider af vejarealet, så 2 biler får svært ved at passerer hinanden. Blomsterkummerne vil også give løbende udgifter til fjernelse og genetablering, hver gang der er arrangementer på Slotstorvet.

Tidligere forsøg på dæmpning af trafikken på Slotstorvet betød omgående en øget trafikmængde i Riddergade, der absolut ikke er egnet til denne ekstra belastning. Det har kommunen også tidligere måttet erkende.

I kommunens bemærkninger kan man læse, at der skal være tæt med blomsterkummer ved gangstiens udmunding i Torvet ved det gamle rådhus, da gående mod Slotstorvet ikke kan se, at man kommer til et trafikeret torv. En enklere og billigere løsning vil her være, at sætte en pullert midt i gangstien lige før Torvet med et skilt, der advarer mod kørende færdsel på Slotstorvet.

Det er desværre som om kommunen ikke vil anerkende, at Vordingborg by trafikmæssigt ikke kan fungere tilfredsstillende, hvis færdslen begrænses over Slotstorvet. Men det er den gamle vej, der altid har udgjort forbindelsen mellem den nordlige og sydlige del af Vordingborg.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar