Bjarne Malmros er ny direktør for DGI-huset Panteren. Han vil fremover blandt andet have teatrene tilbage til DGI-huset og arbejder også for at få både Vordingborg Teaters og Masnedøfortets aktiviteter lagt ind under DGI-huset. Foto: Mille Holst

DGI-husdirektør tænker større

Første januar indtog Bjarne Malmros direktørstolen i DGI-huset i Vordingborg. Vi har mødt ham til en snak om hans visioner for husets fremtid - både på kort og på lang sigt.

Vordingborg - Jeg er glad og også stolt over at være kommet gennem nåleøjet, siger Bjarne Malmros, der er nyudnævnt direktør for DGI-huset i Vordingborg. 
I øjeblikket er han i fuld gang med, sammen med husets formand, at forhandle DGI-husets budget på plads med Vordingborg Kommune.
- Og det er svært, for der har  ikke været noget at tage udgangspunkt i, siger han og oplyser, at Vandhuset er noget dyrere at holde i gang end den gamle svømmehal var. 
- Tidligere var det nok med en på vagt, nu skal der være to til tre livreddere, for der er flere bassiner, fortæller Bjarne Malmros, der også er nødt til at bemande caféen i indgangen. Han fortæller, at svømmehallen desuden har flere timer end i den gamle, hvor der er offentlig adgang til badning, og det er i sig selv mandskabskrævende. Det er Vordingborg Kommune, der betaler lønningerne til de ansatte i svømmehallen.
Et øget besøgstal gør dog også at svømmehallen generere en større indtægt end tidligere.

Fleksibilitet er nøglen
Når der er styr på budgettet kan den ny direktør begynde at forholde sig til alle de andre opgaver, der venter i huset. 
Et nøgleord for den ny direktør er ”fleksibilitet”, og det gælder begge veje siger han. Foreningerne skal være fleksible overfor at skulle rykke deres aktiviteter til et andet sted, hvis der en dag er et andet arrangement i deres lokale, og DGI-huset skal på sin side give plads til foreninger og kulturinstitutioner, der kan have brug for at leje et lokale 24 timer i døgnet gennem flere måneder. I den forbndelse fortæller Bjarne Malmros, at han gerne vil have teatrene tilbage til DGI-huset.
- Jeg har allerede været i dialog med dem, siger han.

Vil have teatersal og fort
DGI-huset skal fortsat sikre, at huset giver plads til både idræt, kultur, erhverv og uddannelse. På den korte bane er der således  lavet aftale med Vordingborg Bokseklub om to boksestævner, Lollands Banks årsmøde, en børnefilmfestival til april og desuden gentager DGI-huset sidste års succes med et genbrugsmarked.
- På den korte bane håber jeg også, jeg kan komme til at drive Teatersalen og Masnedøfortet aktivitetsmæssigt, siger Malmros. Han håber derved at kunne skabe nogle synergieffekter både med billigere teaterforestillinger til uddannelsesinstitutioner og et offentligt publikum og med hensyn til at kunne flytte et gymnastikhold fra DGI-huset til teatersalen, hvis der for eksempel skal være et stort arrangement på Panteren. Samtidig ser han ideen med at sælge teaterforestillinger som en mulighed for at tjene flere penge til DGI-huset.

Bedre omklædningsrum
I løbet af foråret 2019 gøres der i første omgang noget ved husets omklædningsrum, som den ny direktør mener er både for små og dårligt indrettet.
- Omklædningsrummene er en flaskehals; de er lige små nok, siger han og erkender, at der også er problemer med bruserne, der enten ikke virker eller også uden varsel skifter mellem iskoldt og brandvarmt vand.
Også en ny hjemmeside kommer op at køre i løbet af foråret, for den nuværende er ifølge direktøren alt for rodet og omstændelig at bruge. 

Prioriterer motionscenter
En anden ting, direktøren vil sætte iværk hurtigt er at styrke husets motionstilbud, Bjarne Malmros kender udmærket bekymringen og kritikken fra Vordingborgs øvrige motionscentre, som ikke finder det rimeligt, at DGI-huset driver konkurrerende virksomhed, da huset er støttet af kommunen. Men Malmros forklarer, at støtten går til Vandhuset og til aktiviteter i huset, ikke til at drive motionscenter for. Dermed er støtten lig den støtte andre haller i området modtager.
- Jeg betaler husleje for café, køkken, motionscenter og mødelokaler, og det er en dyr husleje, synes jeg. 

Store drømme
På den lange bane drømmer den ny DGI-husdirektør stort:
- Jeg drømmer om, at vi om fem år har fået et springgymnastikcenter og en af de ting, jeg vil arbejde på er, at vi får udviklet wellness- og omklædningsfaciliteter, og at vi får et udendørsbassin også. Og så skal der engang også være en erstatning for Vordingborghallen, fortæller DGI-husets direktør, Bjarne Malmros, og er slet ikke i tvivl om, at området omkring DGI-huset i de kommende år kommer til at ændre udseende. Dels har kommunen lavet en beplantningsplan for området, dels er der sat gang i en proces med Statens Kunstfond, så området kan blive kunstnerisk udsmykket. 
På bagsiden af DGI-huset ligger en kæmpe jordvold, opstået ved etableringen af kunstgræsbanen og Vandhuset. Her kunne Bjarne Malmros godt tænke sig at lave en amfiscene.
Drømmen om en wellness-afdeling vil kræve, at der bygges til det eksisterende hus, så en realisering heraf ligger noget ud i fremtiden. Men Malmros håber internt i huset at finde en medarbejder, der har sans for fondsansøgninger, så drømmene en dag kan realiseres med fondsmidler.

Koldhaller skal rives ned
Koldhallerne ved siden af DGI-huset kan ifølge Bjaren Malmros ikke bruges til noget, men bør fjernes. Der er fundet forurening i jorden, som skal renses op, før bygningerne må benyttes til andet end depot, men hvis det af kommunen planlagte springcenter bliver lagt i forlængelse af DGI-huset, så skal det ifølge Bjarne Malmros placeres dér, hvor den hal, der ligger tættest på Panteren pt ligger.
- Og så kan vi også bygge nye omklædningsrum til fodboldbanen, siger direktøren og forventer at det vil kunne ske allerede til næste år.

Ledelsesteamet
1. februar starter Maria Larsen som ny administrativ medarbejder.
- Så begynder vi at gøre tingene på hendes og min måde, siger direktøren. Dermed er DGI-husets daglige ledelsesteam på plads og tæller udover Malmros og Larsen også Egon Rasmussen, der er driftschef. De to sidste får kontor ud til hall’en, mens Bjarne Malmros har kontor oppe under taget i den gamle panterbygning. Han kommer dog ikke til at gemme sig væk deroppe.
- Jeg har et stort behov for at være synlig, derfor vil man også opleve mig sidde i hall’en og arbejde på min pc og være tilgængelig, siger Bjarne Malmros og slutter:
- På samme måde som jeg taler med medarbejderne individuelt, gør jeg det også med klubberne. Jeg oplever jo, at det kommer tifold tilbage.

Fakta
• DGI-huset har omkring 30 ansatte alt i alt. Heraf er nogle fastansatte, men de fleste har blot nogle timer i løbet af ugen.
• DGI-huset driver også den offentlige svømning i Bosei svømmehallen ved Præstø.

Bjarne Malmros er ny direktør for DGI-huset Panteren. Han vil fremover blandt andet have teatrene tilbage til DGI-huset og arbejder også for at få både Vordingborg Teaters og Masnedøfortets aktiviteter lagt ind under DGI-huset. Foto: Mille Holst

Ifølge den ny direktør på DGI-huset bør de to koldhaller på pantergrunden rives ned. Foto: Mille Holst

DGI-husets ny direktør har store planer for huset. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar