Farøgæssene som de så ud, da de sidste tre stadig ”fløj” over Farø rasteplads. Arkivfoto: Mille Holst.

Der er ingen planer med kunsten i depot

Vordingborg Kommune har nogle kunstværker liggende i depot. Vi har kigget på, hvad der skal ske med dem. Skal de ud i bybilledet igen eller bliver de i depot?

Vordingborg Vordingborg Kommune har ifølge kultur- og fritidskonsulent Bjarne Malmros ikke helt overblik over, hvor mange og hvilke kunstværker kommunen egentlig råder over. Derfor har Malmros sat gang i en registrering af kommunens mange kunstværker, der dels hænger på væggene i skoler og offentlige bygninger, dels står i skolegårde, parker, pladser og så videre.
Samtidig hermed investerer Vordingborg kommune i nye kunstværker - som eksempelvis forskellige værker til byudviklingsprojektet De Røde Løbere af Christian Hillesø og Till Junker (Hjern og beton), Mia Sloth Møller og Morten Bencke.
Men hvad skal der ske med de værker, kommunen allerede har, og som blot er lagt på lager?
Hvis vi nøjes med at tale om skulpturer, så er der ifølge Bjarne Malmros kun fire værker på lager. Det drejer sig om Løberen, som vi tidligere har kunnet fortælle skal stilles op ved DGI-huset Panteren, og de to Moseholm byporte, der plejer at stå i hver sin ende af Algade i Vordingborg, og hvor man påtænker, de skal tilbage, når de engang er blevet repareret efter at de i foråret begge blev ødelagt af biler.
Desuden er der de flyvende gæs, der tidligere stod på rastepladsen på Farø, samt Joseph Salamons bronzeskulptur ”Vækst”, der tidligere stod ved det nu nedrevne posthus på Aarsleffsgade i Vordingborg. 
- Vi har ikke øvrige skulpturer liggende end de allerede nævnte, oplyser Helene Vinther Seidler, chef for Vordingborg Kommunes afdeling for Trafik Park og Havne.

Ingen planer for kunsten
Gæssene og ”Vækst” har Vordingborg Kommune ingen planer med i øjeblikket, hvorfor de forbliver i depot. Det fortæller Bjarne Malmros, der også bemærker, at gæssene vil skulle repareres og delvist udskiftes, hvis skulpturen skal op igen. Flere af gæssene er nemlig med tiden blevet stjålet og andre er ødelagte. Kunstneren bag de flyvende gæs er cyprioteren Ph. Yiapanis, og værket blev skænket til daværende Møn Kommune efter et stort olieudslip i Bøgestrømmen i 2001. Kommunen har ikke været i dialog med kunstneren med henblik på en eventul renovering og fornyelse.
Joseph Salamon har selv besøgt Vordingborg, da han erfarede, at hans skulptur blev fjernet fra Aarsleffsgade. Han vil gerne hjælpe med at finde en ny placering til ”Vækst” og har her blandt andet foreslået en placering ved det nye borgercenter eller  ved indgangen til Vordingborg Uddannelsescenter. Men heller ikke ham har Vordingborg Kommune været i dialog med - endnu.

 

Se Sydtids Kunstkort over Farø-gæssene.

Læs også artiklen "Dér vil min skulptur stå godt"

 

Farøgæssene som de så ud, da de sidste tre stadig ”fløj” over Farø rasteplads. Arkivfoto: Mille Holst.

Joseph Salamons ”Vækst”, der stod foran det gamle posthus i Aarsleffsgade i Vordingborg, ligger stadig i depot og der er ikke umiddelbart nogen planer for, hvor skulpturen skal sættes op, selvom kunstneren selv i foråret 2017 her i avisen kom med flere bud på, hvor skulpturen kunne stå. Foto: Michael Thønnings.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar