• www.henriks-hvidevarer.dk

Carsten Rasmussen fra Vejdirektoratet er på Orehoved, hvor man rigtig er gået i gang. Foto: Michael Thønnings

Den første permanente vej til den nye bro

I sidste uge blev der gravet dybt i jorden ved Orehoved, hvor anlægget af en ny tunnelvej op mod Storstrømsbroen skal ligge. Vejen er det første permanente anlæg til den nye bro og skal lede trafikken om, når man piller jernbanedæmningen ned omkring april 2019.

Bro til fremtiden - Det er jo nu her, det bliver rigtig sjovt, siger Carsten Rasmussen, der er fagprojektleder i Vejdirektoratet, og har tilsynet med byggeriet af den kommende Storstrømbro.
For det spændende projekt er nu kommet rigtig i gang, da  entreprenøren på vejanlægget, Barslund, kørte maskiner ind over Orehoved og blandt andet gik i gang med at grave  et stort hul. Men ikke et hvilket som helst stort hul, for hullet bliver til en tunnelvej, der omsluttes af betondæk og allerede til marts/april, skal stå færdig, koblet op på den gamle Storstrømsbro, hvor den skal lede al trafik ned over Nordfalster, når banen og brovejen på Falstersiden lukkes i april/maj.
- Og tunnellen her, er det første permanente anlæg i forbindelse med broen. Når broen er bygget, så beholder vi vejen, der blandt andet skal bruges til vedligeholdelses- og redningsvej, siger Carsten Rasmussen om det der på den måde, bliver et historisk anlæg.
At vejen bliver en tunnel, hjælper også med at dække af, når der skal arbejdes mere intenst og bygges på selve broen og banen. Den bliver dog ikke gravet helt ned, men bliver heller ikke sådan at den rager op i landskabet, men forventes blot at være cirka 2,5 meter over jordniveau.

Fjerner dæmning
Selve området er hegnet af, og man har i lang tid arbejdet for at få det gjort klar, men det er først nu, der rigtig sker noget. Arbejderne har så til engang i april/maj til at gøre det hele færdigt, for på den tid, skal der ”pilles” ved jernbanen.
- Det er meningen at trafikken skal lægges over i den nye vej og så kan vi begynde at køre jord væk fra banedæmningen, der sænkes, siger Carsten  Rasmussen. Han påpeger således at den nye bro bliver flyttet længere over mod selve Orehoved og ”går i land” et andet sted end den gamle, samtidig med den ikke bliver ligeså høj. Derfor bliver al jorden kørt ud.
- Men jorden bliver brugt til byggeriet her i området, så den bliver flyttet fra dæmningen og ned her i området, siger han.

100 meter kaj
Et af de byggerier der nemlig også kommer til at foregå i området, er anlæggelsen af en mole og et kajanlæg ved Orehoved, der forventes at strække sig 100 meter ud i vandet. Anlæggelsen går i gang senere, men det er meningen at byggematerialerne skal sejles hertil, så man undgår så megen tung biltrafik i forbindelse med byggeriet. Således er vandet også byggeplads og italienerne desuden i øjeblikket i gang med geotekniske undersøgelser af havbunden.
- Der er lavet undersøgelser af havbunden tidligere, men her der er detailplanlagt og derfor undersøges de præcise steder, hvor bropillerne skal stå, så alt er helt sikkert, siger Carsten Rasmussene, der påpeger at broen gerne skal holde 120 år, hvorfor alle målinger skal være helt præcise. Alle målinger og beregninger runder i øvrigt Vejdirektoratets egne og eksterne konsulenter, ud over italienerenes egne folk.
 

 

 

 

Skur- og fabriksbyggeri er i gang på øen

Arbejdernes kontorer - i skure - er ved at biive stillet op på Masnedø, hvor elementfabrikken, der rejses som store telte, venter på kommunal godkendelse. 

Bro til fremtiden Den ene række skure, hvor Vejdirektoratet og også italienerne skal sidde, er ved at blive sat op ved de gamle styringsbygninger for gartneriet, på Masnedø. Bagved plantes også elementfabrikken, der ved at være klar til at blive sat op. Den skulle efter planen have været klar tidligere, men forventningen er, at man snart kan sætte den op, men kommunen skal lige godkende planerne først.
 

Tema: 
Bro til fremtiden - Den nye Storstrømsbro

Carsten Rasmussen fra Vejdirektoratet er på Orehoved, hvor man rigtig er gået i gang. Foto: Michael Thønnings

Et hul i jorden - det første permanente arbejde til den kommende Strorstrømsbro. Foto: Michael Thønnings

Et kig op mod broen og banedæmningen til højre, hvor den nye vej skærer skråt ind mod og kobles på. Foto: Michael Thønnings

Skur-kontorer kommer op i to rækker. Bagved placeres elementfabrikken, der bygges som - særligt robuste - telte, der minder om dem Yara har ovre på havnen. Skurene ventes klar inden jul. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar