Nils Berthelsen i Ørslev har gennem ti år været plaget af lavfrekvente lyde som kun de færreste kan høre. Endnu har ingen fundet ud af, hvorfra lydene kommer og derfor heller ikke, hvordan man kan fjerne dem. Studier viser ifølge Nils, at også mennesker, der ikke kan høre de lavfrekvente lyde, reagerer fysisk på dem. Foto: Mille Holst

Plaget af lyde andre ikke kan høre

Nils Berthelsen kan høre lavfrekvente lyde, som kun de færreste mennesker kan høre. Men lydene er til stor gene og kan måske også ødelægge helbredet - ikke bare hans, men også alle dem, der udsættes for lydene uden at kunne høre dem.

Ørslev - Jeg generes hele døgnet af lyd, der ikke kan lokaliseres, men det er i det lavfrekvente område. Jeg kan kun høre det på mit venstre øre og kan udelukke lyden ved at holde en finger for øret, så jeg er altså sikker på, at lyden kommer udefra.
Nils Berthelsen har gennem ti år boet i Ørslev, hvor han i alle årene har været generet af lavfrekvent lyd, og der har indtil videre ikke været nogen hjælp at hente noget sted.
En medarbejder fra Vordingborg Kommune har været på besøg, for at måle lyden, men selvom Nils Berthelsen selv efterfølgende fik lov at låne måleudstyret i en længere periode, kunne man ikke finde noget mønster i målingerne.
- Jeg noterede målinger i decibel i et excelark over tre måneder, men hverken jeg eller dem fra kommunen kunne se noget system i målingerne. Så lagde kommunen sagen i skuffen, fortæller han.
Det ændrer dog ikke på, at Nils Berthelsen kan høre lyden uafbrudt og han er med egne ord ind imellem ved at blive vanvittig af den. Derfor har han meldt sig ind i Landsforeningen mod lavfrekvent støj og derigennem er han stødt på en række danske og udenlandske forskeres arbejder indenfor lydes påvirkning af menneskets helbred.
Han har også fundet ud af, at  de firmaer, der er akkrediteret til at foretage støjmålinger i folks private hjem slet ikke måler så lavfrekvente lyde, som Nils kan høre, og de målinger han selv kan foretage via en Ipad og en særlig mikrofon, der kan måle helt ned til én hertz, kan ikke bruges i juridisk sammenhæng, hvor kun de akkrediterede firmaers målinger tæller.

Måler ikke lavfrekvenser
For ti år siden fik Nils Berthelsen tjekket sin hørelse og konstateret en nedsættelse på det venstre øre, men han ærgrer sig over, at ørelægen ikke også tjekker ørets evne til at høre lavfrekvente lyde.
- Tonegeneratoren går kun ned til 200 hertz, men lavfrekvent lyd er fra 10 til 100 hertz, fortæller Nils Berthelsen og refererer til miljøministeriets vejledning fra 1997.
Udover vejledningen, som ifølge Nils Berthelsen iøvrigt er forældet, er der ikke meget hjælp at få fra miljøministeriet, mener han.
- Jeg får kun standardsvar, la-la-svar, fra Miljøstyrelsen, som selv henholder sig til vejledningen af 1997, siger han. 
- Det ideelle ville være, at man ændrer på grænsevædierne. De skal simpelthen være lavere, men målemetoden har også noget at sige, fortsætter Nils Berthelsen.
- Hvis alle undersøgelser viser, at der ikke er et problem, så må det være målemetoden og grænseværdien, der er forkerte, siger han, og fortæller, at det ikke kun er ham selv, der er plaget af lyden; familien mærker en effekt:
- Min kone siger, jeg er blevet væsentlig mere pirrelig, efter at jeg er begyndt at høre den her lyd, for min nattesøvn bliver ødelagt, fortæller Nils Berthelsen, der beskriver den lavfrekvente lyd som en meget, meget dyb lyd af en lastbil i tomgang.

Hvor kommer lyden fra?
Hvorfra lyden i Nils Berthelsens hjem stammer er endnu ikke afklaret, og det er der flere forklaringer på:
- Det kan være meget vanskeligt at lokalisere lydkilden, idet lavfrekvent støj kan bevæge sig over meget store distancer - op mod 20 kilometer - uden at tabe intensitet, fortæller Nils Berthelsen.
Foreløbig må han leve med, at den lavfrekvente lyd bedst holdes på afstand ved at en anden lydkilde i hjemmet er tændt. En radio for eksempel.
Går han til egen læge kan han få udskrevet recepter på antidepressive og angstdæmpende medicin, men som han påpeger:
- Det fjerner jo ikke lyden.
Så længe lydkilden ikke er sporet, er det svært at få gjort noget ved den.
Nils Berthelsen er selv overbevist om, at lyden stammer fra Viking Malt i Ørslev.
Virksomheden Moe i Vordingborg stod for nogle år tilbage for en støjmåling på malteriet, foranlediget af Nils Berthelsen. 
- Hun kunne se, at der lå noget og mudrede i det lavfrekvente område, men det var ikke noget, der overskred grænseværdierne, fortæller Nils Berthelsen, der ligesom miljøstyrelsen oplyser, at det er lidt tilfældigt, at grænseværdierne ligger, hvor de ligger. 
Resultatet af målingen fjernede ikke Berthelsens mistanke til malteriet.
- En dag forsvandt lyden, så ringede jeg til dem for at høre, om der havde været driftsstop på malteriet den dag. Det havde der.
Han ville ønske, at malteriet en dag vil medvirke til et eksperiment, hvor der bliver lukket helt ned for alt, men han har ikke spurgt, for han regner ikke med, det vil kunne lade sig gøre.
- De skal jo helst køre i døgndrift.

Fakta
• Nils Berthelsen er formand for landsforeningen mod lavfrekvent støj. 
• Vil du vide mere om lavfrekvent lyd kan du kigge på www.lavfrekvent.dk eller læse forskningsartikler af eksempelvis Kerstin Persson Waye, der er tilknyttet Gøteborg universitet, Dr Mariana Alves-Pereira fra Portugal og Henrik Møller, Aalborg universitet indtil 2014.
• Til nærværende artikel har vi desuden støttet os til Michael Rotnes ”Helbredseffekter af vindmøllestøj” skrevet for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 418.

 

 

Berører alle - bekymrer kun få

Undersøgelser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har tilbage i 1999 fastslået at lavfrekvent støj kan medføre helbredsskader hos mennesker, men forskningen vedrørende faktiske helbredsskader og sygdomme som følge af støjpåvirkning er begrænset i Danmark. Forskere i både Sverige, Holland, og New Zealand har dog påvist, at eksempelvis lavfrekvent støj fra vindmøller er langt mere belastende end trafik- og industristøj, i høj grad fordi støjen er til stede alle døgnets 24 timer hele året rundt. 
I 2010 har T. Reichenbach og A. J. Hudspeth desuden beskrevet, hvordan lavfrekvent støj forstærkes i det indre øre (”A ratchet mechanism for amplification in low-frequency mammalian hearing”). 
Ifølge en rapport fra Sundheds og Forebyggelsesudvalget i 2012 har forskere desuden påvist, at lavfrekvente lyde udløser hormonelle virkninger, blodtryksstigning og hjertekarsygdomme - hvad enten man selv kan høre lydene eller ej.
- Hvis man antager, at alle bliver påvirket af det, hvad enten de kan høre det eller ej, så er det 100 procent af befolkningen, der er påvirket af lavfrekvent støj. Men den procentdel, der oveni kan høre det, er så yderligere påvirket - både fysisk og mentalt, påpeger Nils Berthelsen, der iøvrigt ikke mener at der er noget sted i Danmark, der er helt fri for lavfrekvent lyd, netop fordi denne lyd kan vandre over meget store afstande. 
Noget tyder altså på, at den lavfrekvente lydpåvirkning har en negativ indvirken på alle mennesker - hvad enten man kan høre lyden eller ej. Nils Berthelsen undrer sig derfor over, at der ikke er flere der interesserer sig for netop problemerne med lavfrekvent støj. 
 

Nils Berthelsen i Ørslev har gennem ti år været plaget af lavfrekvente lyde som kun de færreste kan høre. Endnu har ingen fundet ud af, hvorfra lydene kommer og derfor heller ikke, hvordan man kan fjerne dem. Studier viser ifølge Nils, at også mennesker, der ikke kan høre de lavfrekvente lyde, reagerer fysisk på dem. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Hej Niels, jeg troede jeg var den eneste der kunne hører dette og jeg er ved at blive bims af det. Mit problem er meget dybe toner som kan svinge... i korte eller lange toner. og jeg kan udelukke lyden, ved at holde for enten det ene eller det andet øre. Jeg hører kun lyden i vores hus og man skulle tro det var simpelt nok, men ak nej.. jeg har i 2år prøvet at lokalisere lyden uden held. Den er lige kraftig i begge ender af huset (ca28m langt). Jeg er meget interesseret I at hører, hvor du fik fat I en db måler og hvordan du greb “undersøgelsen” ad? Jeg bliver snart skør af denne tone og konen/datter kan ikke hører dem. Den forsager migræne når det er værst  Jeg har prøvet at slukket alt med strøm og vand, åbner vinduer for træk osv osv osv. På forhånd tak.

Hej Peter Meld dig ind i Facebook-gruppen, og skriv til mig der eller direkte på min mail, som du kan finde på: https://bricksite.com/infralyd Mvh Nils

Jeg bor i Grenaa, og problemet med lavfrekvent støj er startet i marts i år. Der er startet et nyt flis varmeværk ved samme tid. Men der ligger også en af verdens største borerigge i havnen. Den har været her i 2 år, og skal være færdigrenoveret til august i år. Kommunen har målt og siger det ikke overstiger den tilladte værdi. Der er en konstant lav brummen som går op og ned i tone. Jeg er ikke i tvivl om at jeg bliver syg af det. Jeg sover og ser tv med en ventilator tændt for at holde det ud. Men det bliver da ikke så morsomt til vinter.

Hej Birgit, Jeg har i de sidste 3 måneder også været plaget af lavfrekvent brummende lyd hele døgnet, Jeg bor Homå. Her har altid været stille....Den er blvet målt på frekevens 7 hz og med en strke på omkring 45 Db. jeg har brugt endel tid på at lokalisere kilden og interessant med oplsningen om åbningen af flisværket. Kommunen er indover med målinger m.m. Man bliver jo mindre vanvitiig af det...

Jeg kender desværre også til det, og det bliver næsten som en migræne lignede tilstand :-( mvh, Hans

Jeg er en kvinde på 46 år. Jer er desværre som jer andre også i stand til at høre meget lave toner. Jeg har lange dybetoner, der lyder som et krydstogt skib lægger fra land og tuder med hornet. Jeg kan mærke mit balanceorgan bliver påvirket. Det er ekstremt stressende og jeg er begyndt at gå med høreværn i de dage hvor jeg ikke har det store overskud. Jeg kan som i, også kamuflere lyden med radio eller åbne vinduet til gaden. Det er voldsomt livskvalitets forringede. Jeg har desuden tinnitus en høj hyletone, men den er bedre at have end den dybe brummende lyd, som svinger.

Vær obs på, om det kan være Superior canal dehiscence syndrome (SCDS).

Niels, jeg har netop sendt min historie via formularen på hjemmesiden, og den ligner din. For mange år siden fik jeg specielle ørepropper, men den dyne "ventilatorlyd" går igennem ild og vand, så det var ingen hjælp. Når jeg vil sove, sætter jeg radioen til at spille ganske lavt på p2 og slukke efter en time. Men det skjuler ikke brummelyden.

Jeg døjer med det samme, store problemer. Jeg har kræft i hovedet. Fik høre nedsættelse pga stråler i hovedet. Jeg bor i en etageejendom. De fik nyt varmesystem. Og der har været problemer lige siden.

Tilføj kommentar