• www.henriks-hvidevarer.dk

Biogas er ikke godt for miljøet...

Biogas er da grøn energi, og godt for miljøet, er det ikke? Det korte svar er NEJ!
Når gylle og affald afgasses forsvinder kvælstoffet ikke med gassen, den bliver tilbage i restproduktet, der skal spredes på markerne. Gylle transporteres langvejs fra, men det er dyrt at transportere restproduktet lige så langt som gyllen. Der sker derfor en ophobning af kvælstof nær biogasanlægget, som i Vordingborg Kommune skal ligge klos op ad Køng Mose, der har stort naturgenopretningspotentiale. 
Havene stiger og lavbundsområderne synker (når tørvejorden omsættes på grund af dræningen).  Andre steder kan det ikke længere betale sig at dyrke lavbundsområder. De er derfor atter blevet sat under vand og blevet naturområder.  Hvor godt er det så, at man har tilført store mængder gødning til mosen? Det bliver i hvert fald svært at lave fin natur af overgødskede arealer.
Der er allerede for lidt gylle til at drive de planlagte biogasanlæg, og det vil derfor betyde, at der er behov for at have flere svin også i fremtiden. 
Derudover er placeringen i Køng Mose 12 kilometer fra hovedgasledningen, og det vil koste rigtigt meget CO2 til procesvarme, at pumpe gassen herfra over til hovedgasledningen og  at transportere gyllen med hundredevis af lastbiler til anlægget hver dag. Over halvdelen af materialet til produktionen skal komme fra Sukkerfabrikker, så hvorfor ikke lægge anlægget tætttere på kilden? 
Samfundsøkonomisk bliver det en meget  dyr  form for energi. Danmarks Naturfredningsforening har bedt om at der blev lavet beregninger over de samfundsøkonomiske konsekvenser, men der er ingen beregninger over de negative konsekvenser, kun det sædvanlige om at der kommer (nogle få) arbejdspladser. Vi undrer os over at man,  når man har iværksat en idéfase, vælger slet ikke at tage de udmærkede forslag, der kommer ind, til efterretning. Det viser sig at tilskuddet til biogas er højere end hele produktionsprisen for sol og vind.
Regeringen har sat penge af til grøn energi. I øjeblikket bliver hver fjerde krone brugt på biogasanlæg til skade for miljøet og med en meget høj energipris tilfølge. De producerer nemlig kun en tiendedel af den vedvarende energi.  
Ville det ikke være på sin plads, om politikerne tænkte sig om, inden de spenderer over 100  millioner kroner på øget lastvognstrafik, overordentlig dyr energi, kvælstofbelastning af lavbundsområder, dårlig C02 regnskab, fremtidigt behov for stor svineproduktion og alt i alt en skjult landbrugsstøtte, der ikke kommer borgerne til gavn. 
 

Martin Vestergaard (Formand Danmarks Naturfredningsforening)
Svinøvej 23
4750 Lundby

Tilbage til forsiden

Kommentarer

det er da noget værre tis

Tilføj kommentar