Hasse Jensen fra ”Børnenes Parti” var forbi borgmesterkontoret for at tale om de mange tvangsfjernelser. Foto: Michael Thønnings

Stor stigning i tvangsfjernelser - forening undersøger om tingene er i orden

Der er sket en fordobling i antallet af tvangsfjernelsessager i kommuen og en landsdækkende forening havde for nylig møde med borgmesteren om sagen. De mener at nogle kommuner spekulerer i at tvangsfjerne børn, fordi de kan få refusioner fra Staten, men det afviser borgmesteren, der desuden påpeger, at der kommer ekstern bistand til at kontrollere sagerne i kommunen.

Kommunen - Der kan være mange penge for fattige kommuner i at tvangsfjerne børn, netop på grund af statens refusionsmidler, lyder det fra Hasse Jensen, der er formand for foreningen ”Børnenes Parti”, hvor de netop undersøger en række sociale sager omkring tvangsfjernelser og skilsmisser, fordi de mener, at det ikke altid er børnenes tarv, der ligger bag, når kommuner laver tvangsfjernelsessager.
Således havde de i sidste uge et møde med borgmesteren, fordi der på det seneste har været sager om tvangsfjernelser her fra området oppe, og også fordi, der er sket en stor stigning.
Således var der 27 sager i 2017 om tvangsfjernelser, mens der er sket cirka en fordobling  - til 58 sager - i 2018. 
Faktisk er den stigning så stor, at der er blevet udpeget flere politikere til udvalget, der tager sig af de mange sager, her i kommunen.
- Det vi oplever og ser, når vi sammenligner sager (generelt, red.) er at mange af dem er meget ens. De minder om hinanden. Det er nærmest som om det er en fast skabelon man blot kopiererer, siger Hasse Jensen.
Således påpeger han, at er man først blevet en del af en ”sag”, og er der lavet rapporter på en, så er det meget svært at slippe ud af. 
- Når sagen ryger videre i systemet - i ankestyrelsen eller retten, så ser man ikke på den enkelte familie - man ser kun på de rapporter, der er lavet. Hvis der bare står ét eller andet, der kan tolkes negativt, så er det det, man forholder sig til, påepeger han.
Hasse Jensen får således henvendelser fra flere steder i landet og de undersøger og bistår også i sager. Han mener, at der tegner sige et billede af, at nogle kommuner - især de økonomisk trængte - benytter sig af muligheden for at tvangsfjerne.
- En kommune får 68.000 kroner om måneden i refusion fra Staten. Hvis man kan påvise at børnene har en diagnose eller lignende, så er der endnu flere refusionsmidler at hente, siger han.
Således mener han, at kommuner vil have en økonomsisk fordel ved at fjerne børnene helt og få refusion, fremfor selv at finansiere hjælp og støtte til familierne og børnene - det skulle simpelthen være billigere.
- Og der er aldrig nogen i staten der tjekker om det er korrekt, at kommunerne skal have udbetalt de penge, siger Hasse Jensen.
- Derfor ser man også oftere det her sker i kommuner, hvor man ikke har så mange penge, siger han og understreger at det er ganske forfærdeligt - og dyrere for samfundet - hvis nogle kommuner  virkelig tænker økonomi, fremfor hjælp til sine borgere.
- Det kan have meget alvorlige konsekvenser. Ud over barnet, så får de forældre, der får fjernet deres barn jo også store problemer, fordi  det omgivende samfund ofte dømmer dem - også selvom de måske dybest set ikke har været dårlige forældre.
- I de her sager er det jo også omvendt bevisbyrde. Hvis der er en mistanke, så skal man som forældre bevise, at man har ike har gjort noget, siger han.
- Og det er næsten umulgt at få sine børn igen, hvis de først er fjernet. Så bliver man bedt om at gøre en række ting, men det er sjældent man kommer nærmere på at få dem igen alligevel, påpeger han.
Om mødet med borgmesteren her, fører til noget, tvivler han dog på, andet end at de i hvert fald har bedt dem om at se på sagerne.

Borgmester afviser
Og det bliver der nok også til dels gjort, men borgmester Mikael Smed (S) er afvisende i forhold til at kommunen skulle spekulere i noget som helst.
- Vi havde fået at vide, at der var konkrete beviser for ulovligheder - men det var der bare ikke, når det kom  til stykket, siger borgmesteren om mødet, mens han  i forhold til den store stigning i tvangfjernelsessager påpeger, at det formentlig bunder i, at der kommer langt flere indberetninger end før.
- Der blev ændret i lovgivingen for halvandet års tid siden, så indberetningspligten blev skærpet, så man skal melde det, hvis man har mistanke om, at der foregår noget, siger han og påpeger, at flere indberetninger derfor også giver flere sager.
I forhold til at kommunen skulle tjene penge på at tvangsfjerne børn er han helt afvisende.
- Jeg talte efterfølgende med kommunaldirektøren (der også var med til mødet, red.) om det, og han sagde at der var en lille smule refusion, men ikke noget der kunne betale sig, i forhold til det, det koster for kommunen, siger han og sår tvivl om beløbenes størrelse.
I forhold til at undersøge den store mængde sager, så er man dog - generelt - opmærksom på at se, om  tingene foregår, som de skal, mener borgmesteren.
- Vi har en løbende kvalitetstkontrol af sagerne og det er meningen at vi skal have noget ekstern bistand, som det er planlagt skal vurdere området, påpeger han.
 

Hasse Jensen fra ”Børnenes Parti” var forbi borgmesterkontoret for at tale om de mange tvangsfjernelser. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Tak fordi I kigger på det jeg sagde det sidste jeg så omkring tvangsfjernelser var vordingborgs borgmester i TV ØST hvor han udtaler Der er kun en pose penge og at resultatet vil blive det samme Derfor endte sagerne som regel men tvangsfjernelser og det er også den bedste hjælp til børn hilsen Sofie Dreier

Ja tak det ville være dejligt hvis nogen undersøgte Vordingborg kommunes tvangsfjernelse , vi har stadig ikke fået nogen forklaring på hvorfor mit barnebarn, blev flået op af sin barnevogn i vuggestuen , og anbragt i plejefamilie , ud over at min datter og svigersøn , boede i et møghus og bad om hjælp til at komme væk, de bad om hjælp i et år, men man valgte åbenbart, den billige løsning , det var den 11 december 2018 , vi ved stadig ikke hvorfor

Frederiksbergkommune. 8 chefer fyret. 800 ulovlige tvangsanbringelser siden 2012. Ert en' Skal kulegraves. Borgmester Simon Aggesen. Ønsker ikke en undersøgelse udefra. Han mener det er bedre at undersøge interne? Han fralægger sig yderlige bekendskab til det som ny borgmester. Selvom han har siddet i kommunalbestyrelsen forinden. De er bund korrupt læs om Jeanett straus sagen. Rystende. Der er beviser for korruption løgne.

Hej Det vil være dejlig hvis nogle vil tjekke op på Horsens kommune tvangsanbringlser for tror der er mange sager der ik er ok

God artikel og tak for det tankevækkende i den. Der bliver udøvet en hel del magt fra sagsbehandlere. De bestemmer, hvad de vil se, hvad de vil lægge vægt på. De er velformulerede og har ingen følelser i klemme i modsætning til de stakkels forældre. "Magt" betyder, at den stærke bestemmer uden skelen til den svages behov. Der sker magtmisbrug i socialkontorer! Og ingen kontrollerer misbruget ej heller økonomien bag beslutningerne.

Jeg er fuldstændig enig med Hasse Jensen. Det er et billede man ser over hele landet. En masseproduktion af tvangssager med copy pastet materiale, udokumenterede og ofte usande påstande, fokus på negativitet og problemer, manglende fokus på positivitet og ressourcer, manglende inddragelse af forældrene, manglende partshøringer og generelt manglende overholdelse af lovgivningen, dårlige psykolograpporter, som tager udgangspunkt i sagsbehandlerens holdninger og fordomme, manglende overholdelse af retssikkerheden i sagerne, sanktioner hvor forældre straffes med stærkt reducerede samvær eller iværksættelse af overvågede samvær osv osv. Det er rent kafkaske tilstande. Mvh socialrådgiver Pernille Westensøe

Tilføj kommentar