Svar ønskes angående biogasanlæg i Køng Mose

Svar udbedes fra de ansvarlige politikere i Vordingborg Kommune.
Til Plan og Teknik udvalget: Michael Larsen, Kurt Johansen, Anders J. Andersen, Carsten Olsen, Kirsten Overgaard, Bo Manderup, John Pawlik.
Forslag til ”Lokalplan T01.01.01” og ”Kommuneplantillæg nr. 48 - Biogasanlæg ved Køng Mose” til behandling i Plan og Teknik den 5. december 2018
Hvorfor skal det store 300.000 tons biogasanlæg ikke placeres i Ørslev?
• Ørslev er i forvejen af Vordingborg Kommune udpeget til industriområde
Køng Mose er udpeget til landbrug og naturområde i en fremtidig grøn kile
• Ørslev har ingen skoler fra motorvejsafkørsel Udby til Ørslev industriområde.
Alle elever på Svend Gønge Skolen med 380 elever bliver berørt af den øgede lastbiltrafik fra afkørsel Bårse, idet trafikken netop vil være på deres skolevej mellem Bårse, Lundby og videre til Køng, Kostræde, Svinø og Sallerup. Der mangler flere cykelstier, fortove og nye lysreguleringer.
• Ørslev har ingen landsbyer fra afkørsel Udby til Ørslev.
Fra motorvejsafkørsel Bårse vil lastbiltrafikken gå gennem landsbyerne Bårse, Lundby og Køng fra klokken seks morgen til 20 aften og til tider nat.
• Ørslev ligger fire kilometer fra motorvejsafkørsel Udby.
Køng Mose ligger 12 kilometer fra afkørsel motorvej ved Bårse.
• Huskøbere i Ørslev har hele tiden vidst, at Ørslev var udpeget til industriområde og huspriserne har afspejlet dette.
Huskøbere i Bårse, Lundby og Køng har købt huse i tillid til, at der ikke skulle bygges et stort industrianlæg på landbrugsjord med øget trafikbelastning til følge. Ejendommenes værdi vil for nærmeste naboer blive reduceret med 200.000 kroner og opefter afhængig af støj, lugt, andre gener, hvortil kommer flere sætningsskader på mange ejendomme langs tilkørselsvejene.
• Landmand ved Udby har tilbudt en mark til biogasanlægget, som Nature Energy efter sigende er interesseret i.
Hvad er der i vejen for en placering i Udby tæt på motorvejsafkørslen?

 

Nej tak til biogasanlæg i Køng Mose ved Helle Pia Nielsen og Hanne Tommerup
Næstvedvej 408, Køng
og Køng Kirkevej 5A
4750 Lundby

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Mennesker bosætter sig på landet for freden ,idyllen og naturens skyld. Politiske beslutninger knuser dette.

Tilføj kommentar