• www.henriks-hvidevarer.dk

Arkivbillede fra indvielsen af pilerensningsanlægget i St. Lind på Møn i 2013. Et lignende anlæg blev indviet i Røddingsprove i 2016.

Ny udstykning undgår kloak - kan skabe præcedens overalt

Politikerne går mod forvaltningen så tilflyttere, der vil bebygge en mark i Stensby, slipper for at tilslutte sig den offentlige spildevandskloakering. Tilladelsen kan betyde at fremtidige byggerier også skal have lov at slippe.

Stensby/Kommunen Det er sjældent man bare får lov at udstykke grunde og bygge huse på noget, der før var mark, men det er netop derfor, at en flok tilflyttere, der har købt to hektar i Stensby nu også slipper for at tilslutte sig offentlig spildevandskloakering. I modsætning til deres naboer, kan de i stedet nu nøjes med at bygge et pilerensningsanlæg.
Det er politikerene i Miljø- og Klimaudvalget der har givet tilladelsen, der dog skal gennem en række procedurer før den kan eksekveres, men de har sagt ja, til trods for, at forvaltningen har anbefalet det modsatte.
Sagen betyder nemlig, at når nybyggerne i Stensby får lov at slippe for offentlig kloakering, selvom de ligger i et ”kloakoplands-område”, så kan det andre i samme situation også få lov at slippe, på grund af lighedsprincippet.
- Men vi har ikke en forventning om tilsvarende sager, siger Jonas Ferslev, der står for kloakkoordineringen i kommunen.
Han påpeger således at sagen ikke betyder, at dem der er tilsluttet - men gerne vil slippe fri af forsyningens kloakker og spildevandrens, kan slippe ud uden videre.
Således fortæller han, at det er de steder, hvor man ikke har haft ejendomme, men får lov at udstykke og bebygge, at man kan slippe, selvom man teknisk set ligger i et område med kloakopland. Hvem det gælder kan ses af spildevandplanen, men det vil typisk være landbrugsejendomme, der udstykkes og bebygges.

Antonibakken uden kloak
Teknisk set vil Antonibakken således være et område, hvor der er kloakopland, men hvor man vil kunne træde ud og droppe at blive koblet på forsyningens spildevandkloakering.
I følge Jonas Ferslev, vil det dog kræve at en vis procentdel - op mod 70-80 procent af de kommende beboere - inden der bliver planlagt for kloakering - går sammen om alternative måder at rense spildevand på.
- Men det vil de i princippet kunne gøre, påpeger han.

Slipper på Møn
Noget lignende er således sket i Store Lind og Røddinge-Sprove på Møn, hvor de er gået sammen om at bygge store pilerensningsanlæg. Det har således betydet at man slipper for at koble sig på forsyningens kloaknet.
Det gælder i øvrigt også i det ”åbne land”, de steder hvor der ikke er kloakeret. Her har man de senere år begyndt at give påbud om spildevandsrensning og her vil det være i orden at få lavet pilerens, hvis det er det man vil og det kan leve op til kravene.
For det er den anden del. Det er kommunen der skal holde øje med at alting foregår som det skal og der bliver renset spildevand, inden det udledes.
- Der bliver selvfølgelig noget ekstra arbejde med at der skal holdes styr på hvad der er kloakeret og ikke, men jeg forestiller mig, at den største mængde ekstra-arbejde er det nu her og tillægget vi skal lave til spildevandsplanen, siger Jonas Ferslev. 
Han forventer, at der vil gå tre-fire måneder før tilladelsen har været gennem de rette høringer og planerne er lavet og godkendt endeligt.
- Og pilerensnigsanlæg skal helst laves i marts-april, for at fungere ordentligt, så der går nok noget tid, før det er oppe at køre ude på Stensbyvej, påpeger han.
Der er normalt en række punkter der skal opfyldes for at udtræde af det fælles kloakopland - blandt andet at der ikke må ske en ”væsentlig forringelse af forsyningens økonomi” - altså at de mister penge, som de havde regnet et med at få ind via tilslutningsbidrag. Men i tilfældet i Stensby, har der kun været en bolig, som er - og fortsat vil være - tilsluttet kloakken, mens resten har været grund eller mark, hvor man ikke har planlagt for bebyggelse tidligere - derfor kan det ikke regnes som en tabt indtægt for forsyningen.
Det er tredje gang at området i Stensby er i vælten - de har  således allerede været ”behandlet” to gange i kommunalbestyrelsen i forbindelse med deres sag om at bygge en række boliger og udstykke grunde, på det der før var en gård med en grund. Og nu kan man så forvente at de runder politikerne igen, når deres sag og pilerens fremfor offentlig spildevandskloakering igen skal behandles. Hidtil har politikerne dog givet tilladelse til alt, hvad de har bedt om.
 

Arkivbillede fra indvielsen af pilerensningsanlægget i St. Lind på Møn i 2013. Et lignende anlæg blev indviet i Røddingsprove i 2016.

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Stort tillykke til borgerne og stor ros til Vordingborg kommune for at høre på borgernes ønsker, jeg ville ønske jeg kunne flytte til Vordingborg.

Tilføj kommentar