• www.henriks-hvidevarer.dk

Kulsbjergskole i Stensved er en af de skoler, der i fremtiden vil få færre penge. Arkivfoto: Mille Holst

Færre penge til skolerne?

Politikerne taler budget og det tegner til at der bliver færre penge til Vordingborgegnens skoler.

Kommunen Mandag skulle politikerne mødes og tale budget, og det ser ud til at folkeskolerne i Vordingborg- og Stensveds-egnen får færre penge det kommende år, end de brugte sidste år.
Således brugte Gåsetårnskolen 89,7 millioner i 2017, mens budget i 2018 blev sat ned til 84,1 million og i 2019 videre ryger ned på 81,1 millioner. Således venter en samlet reduktion på godt 8,5 milioner kroner på Vordingborgs små.
Ligeledes ser det ud på Kulsbjerg, der brugte 58 millioner i 2017, mens budgettet hedder henholdsvis 52,1 og 51,6 i 2018 og 2019-budgetterne.
Skoleren på Møn, iPræstø og i Lundby, går stort set fri, eller rammes af mindre reduktioner, hvis de nuværende planer holder.
Pengene er angiveligt fordelt via den omdiskuterede gamle ”tildelingsmodel”, der giver penge i forhold til det forventede antal elever - med udgangspunkt i elevtallet den 5. september året før.
Hvad der så bliver besluttet fra politisk side, vides endnu ikke, men det nye flertal ser i hvert fald ikke ud til at pøse ekstra penge efter folkeskolerne, der i øvrigt får cirka 4.000 kroner mindre per elev end landsgennemsnittet, jævnfør de kommunale budgettal, ligesom de døjer med faldende karaktergennemsnit i dansk og matematik, som et samlet hele, der ellers var et prioriteret indsatsområde.
Budgettet førstebehandles i øvrig den 20. september og ventes vedtaget den 11. oktober.

Kulsbjergskole i Stensved er en af de skoler, der i fremtiden vil få færre penge. Arkivfoto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Hvordan hænger det sammen den nye flertalsgruppes løfter under valgkampen!? Det minder om det løftebrud vi har måtte se i forhold til mere vedvarende energi, hvor man afviser solcelleanlæg i industrien i Ørslev. Det minder om løftebrud i forhold til pesticider der skulle ud af brug i kommunen, men stadig er i brug i forhold til bjørnekloen. Alt imens kommunen har været i frit fald på Di's erhvervs venlighedsliste med et fald på 20 pladser. Er det ikke snart på tide at den nye flertalsgruppe kommer med noget der er til gavn for borgerne, frem for kun at fjerne incitamentet for fraflytning fra kommunen!?

Tilføj kommentar