Thorbjørn Kolbo (tv), socialdemokratisk formand for Kultur- og idrætsudvalget, og Michael Larsen (R), formand for teknikudvalget, er enige om, at der skal satses på idrætsfaciliteterne i Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst

Politikere enige om at omprioritere

Mange års misligholdelse af stadion i Vordingborg skal være slut. Det er meldingen fra udvalgsformændene i teknik- og kulturudvalget. Sammen er de nu igang med at lægge langvarige driftsplaner for området.

Vordingborg  - Det er politiske nedprioriteringer. Der er ikke andre, der kan få skylden for det.
Sådan lyder meldingen fra teknikudvalgets formand Michael Larsen (R), der sammen med kulturudvalgsformand Thorbjørn Kolbo (S) har sat gang i en genetablering af Vordingborg stadion. 
Byens stadion har i mange år været dårligt holdt og banerne har ofte nærmest ligget under vand og umulige at spille fodbold på.
I knap et år har Vordingborg Idrætsforening, VIF, slet ikke kunnet spille sine hjemmekampe på stadion, og det har kunnet mærkes på klubkassens beholdning. 
Først var banerne våde på grund af meget regn i efteråret, så blev det hård vinter iløbet af foråret og bagefter gav smeltevandet våde baner igen. Siden har det så været tørke. Nu har to af politikerne med ansvar for banerne fået nok.
- Der har været et svigt i prioriteringerne i at få det her anlæg færdigt, siger Thorbjørn Kolbo og Michael Larsen supplerer, at der har manglet opfølgning på de initiativer til renovering og vedligehold, som gennem tiden er blevet sat i værk.
- Det har været lappeløsninger, siger han.

Holdbare løsninger
Sammen gav de to tidligere i juli måned ordre til at det øverste jordlag på stadion blev fjernet, et nyt lagt på og helt nyt græs sået. Siden har pumper sørget for vand til det spirrende græs, som i indeværende uge er blevet højt nok til at det kan slås første gang.
De to politikere understreger dog, at etableringen af et nyt græstæppe ikke bliver det eneste initiativ til at få kommunens højest placerede fodboldholds hjemmebane op at køre.
- Det handler tit om at få gjort noget ordentligt ved det, siger Thorbjørn Kolbo.
- Det skal ikke være noget, der falder mellem to stole.
Derfor har formændene i kultur- og teknikudvalget taget hinanden i hånden og sat gang i en gennemgribende renovering af banen og efter sommerferien begynder de på etableringen af en driftsplan, som skal sikre vedligeholdelsen af kommunens største stadion. Blandt andet har Miljøministeriet modtaget en ansøgning fra kommunen, som gerne vil have tilladelse til at bruge overfladevand fra Rosenfeldt gods’ jorder til at vande stadion med fremadrettet.

Budgetforhandlinger
På den måde bliver hele stadionrenoveringen også en del af de kommende budgetforhandlinger, og her regner de to politikere med, at der vil ske store ændringer i forhold til de seneste år, hvor det har været et borgerligt flertal, der bestemte.
- Det handler om at ændre fokus og processerne og se på, hvad det er, vi skal gøre for at få tingene til at fungere, siger Thorbjørn Kolbo.
- Ingen af os har penge til at renovere det, vi vil, fortsætter han, og de to politikere fremhæver derfor samarbejde på tværs af udvalg og kommunale afdelinger som vejen frem.
- Det er helhedsplaner, der mangler, fortsætter Kolbo og Michael Larsen fortsætter:
- Vi samler nogle ting og får noget volumen. Om vi laver de cykelstier, der mangler eller alle fodboldbanerne kommer i orden, det vil forhandlingerne vise.
At renoveringen af Vordingborg stadion er gået igang midt i den værste tørkeperiode i mands minde skyldes ifølge de to politikere, at jorden var for kold i foråret, hvor det ellers havde været oplagt, og siden var kommunen ikke den eneste i landet, der havde brug for at anlægge nyt stadion. Der opstod simpelthen kø hos leverandøren.

Omprioriteringer
Renoveringen af Vordingborgs stadion er første tegn på en ny linie, politikerne i den nuværende kommunalbestyrelse har tænkt sig at lægge.
- Vi vil gerne begynde at prioritere anderledes, siger Thorbjørn Kolbo, der forventer at driftsplanerne for blandt andet Vordingborg stadion vil være klar omkring nytår.
Alt i alt kommer renoveringen af stadion med vand, græs, jord og slåning til at koste knap en halv million kroner.

 

Læs også den forrige artikel: "Midt i hedebølge: Pumper tusindvis af liter vand ud på stadion efter politisk ønske” bragt i Sydsjællands Tidende 17. juli 2018

Thorbjørn Kolbo (tv), socialdemokratisk formand for Kultur- og idrætsudvalget, og Michael Larsen (R), formand for teknikudvalget, er enige om, at der skal satses på idrætsfaciliteterne i Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst

Det fjernede jord og græs fra det gamle stadion er midlertidigt opmagasineret mellems VIFs boldbaner og Seniormotions Petanquebaner. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Fantastisk og stort tillykke til alle dem der spille fodbold i Vordingborg IF. Alle os der spiller i andre klubber i Vordingborg kommune kan så kikke misundeligt til. Vores baner har jo haft præcis samme vilkår i år og er i dermed i samme stand, men vi må så nøjes de med "gule beton" baner ?

Tilføj kommentar