Erhvervsudvalgets turismeaktiviteter...

Asger Diness Andersen (V), Ørslevvej 167, 4760 Vordingborg

På sidste møde i erhvervsudvalget har vi haft møde med Martin Bender fra Visit Sydsjælland Møn (VISM).
Strategien med at øge markedsføringsindsatsen på bekostning af fysiske turistkontorer har virket. Dagens turist er digital og orienterer sig via nettet. 198.000 besøgende på sydkystdanmark.dk taler sit tydelige sprog. Samtidig har vi fået 13 (heraf syv på Møn) nye lokale turistinformationer på turistdestinationer, som for eksempel overnatningssteder og aktivitetssteder, hvor turisterne kommer i forvejen. Erhvervsudvalget bidrager til VISM med cirka fire millioner årligt. Dertil kommer 500.000 til markedsføring via sydkystdanmark som geares til fem millioner årligt. Derudover har vi i perioden fra 2014 støttet fødevareguiden, projekt Klinteland, Dark Sky, udpegning destinationsprojekt, markedsføring lystbådehavne, udvikling af bryllupsturisme, markedsføring i Holland, markedsføring Undine II, markedsanalyse for et nyt hotel, godkendelse af turismestrategi efter møder med nøglepersoner i turismebranchen, Vordingborg og Stege bys jubilæer, markedsføring Svend Gøngeruter og Danmarks Megalitcenter, Stedet tæller Klintholm og turist-wifi i købstæderne.  Hertil kommer det nye projekt fase to med det Blå kort/eventyr til udvikling af havne- og kyststrækninger (samlet projekt til over 1 million kroner). Derudover kommer indsatsen for mikrovirksomheder, som også omfatter turistbranchen.  Erhvervsudvalgets økonomi er delt nogenlunde ligeligt mellem turisme og udvikling af erhvervslivet. I erhvervsudvalget har vi godkendt samarbejdsaftalen med Visit Sydsjælland Møn og har jævnlige opfølgningsmøder om hvordan turismen udvikler sig. Efter nogle års stagnation så er turismen igen på vej op med et stigende overnatningstal. Udover de registrerede overnatninger er der en stigende aktivitet på airBNB og tilsvarende hjemmesider. Der er et uudnyttet potentiale for vækst i turismen og vi har tiltro til at Visit Sydsjælland Møn med deres aktiviteter gør en stor indsats for at udvikle dette potentiale.  Målet er fortsat udvikling af antallet af overnatningsmuligheder i Vordingborg Kommune.

 

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Skønt med så mange penge til markedsføring. Det bliver en fornøjelse at både se og opleve. Men en sådan tidobling af markedsføringsbudgettet burde turistblomsten vokse til endnu usete højder.

Tilføj kommentar