Kort nyt: Solceller, penge til Stege, udflytning af møder

man Må ikke have en pæn by i gaderegulativet

- Det var et enigt udvalg der lavede regulativet i sidste periode, mente Bo Manderup (V), da reglerne for gader og købstæder var oppe. Nu mente man dog fra forvaltningens side, at det ville blive for ”bøvlet” at administrere begrænsninger i størrelser på skilte og pavilloner, ligesom der ikke måtte stå at byerne skulle være ”pæne” eller at farver skulle ”harmonere”. Det sidste var dessiner man skulle have modtaget fra Vejdirektoratet.

- Men det står der regulativer for byer som Køge, Roskilde og Slagelse, mente Bo Manderup, der påpegede at byernes udtryk  - også i forhold til facader, reklameskilte og pavilloner har stor betydning for oplevelsen af byerne.

- Det er beklageligt at kommunen ikke tør vedstå at byrum skal se ordentlige ud, sagde han. Diskussionen bølgede omkring hvad der var pænt og der blev enighed om at vedtage regulativet med evaluering i juni 2019.

 

Solceller i Ørslev skal ikke planlægges 

Et nyt forslag om at reducere området i Ørslev, hvor der planlægges solceller, betød at politikerne kunne droppe den sag om lokalplanlægning af anlægget på området. Således kan man - hvis man vil - anlægge solceller helt uden at ændre lokalplanen for området. Der har været nogen ærgrelse fra beboere i området over solcelleplaner, der er fremsat af European Energy, der især er kendt for vindmøllerne ved Store Røttinge og det er også folk herfra, der har planlagt projektet med soleceller i Barmosen, som de dog endnu ikke har fået sat i gang. Politikere kunne således undgå at tage stilling til sagen, og arbejdet med solceller i kommunen generelt bliver videreplanlagt efter sommerferien. I følge borgmestren skulle der være op mod 10 firmaer, der har vist interesse.

 

Vil flytte møder ud 

Kommunalbestyrelsens møder kommer fra næste sæson til at ligge om onsdagen i stedet for torsdagen og samtidig har man planer om holde møder ude i byen, således at man mellem to og fire gange årligt tager til Stege eller Præstø. Her ville Michael Seiding Larsen (V) gerne vide hvordan det praktisk kan lade sig gøre, når mødet skal transmitteres live til nettet, men borgmesteren fortalte, at kommune-tv har et ”mobilt set-up”, så det skulle være muligt. De eventuelle økonomiske omkostninger ved udflytningen, blev ikke vendt.

 

Ungdomsrådet forsætter 

Ungdomsrådet får lov at fortsætte og skal første evalueres igen i 2021. Hvad de præcis har lavet og hvad de skal lave fremover, kommer det politiske udvalg til at kigge på.

 

Byfornyelse i Præstø og Stege frem til 2022 

De to næste år bliver det Stege der får penge og derefter - frem til 2022-  gælder det Præstø. Politikerene har sat ekstra penge af til byfornyelse i købstæder - en pulje med nu samlet godt fire millioner kroner årligt og her mente man at det gav bedst mening at prioritere det til samme by i to år ad gangen.

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Det er da spild af borgernes penge at udflytte byrådsmøderne.

Tilføj kommentar