På loftet sidder...Kristus...

På loftet over Vordingborg kirke gemmer der sig andet end gammelt støv. Blandt andet ligger her delene af en Kristusskulptur af en produktiv dansk billedhugger.

 

 

Er man heldig og få lov til at besøge Vordingborg kirkes loft, så dukker der ting op på ens vej, som man ikke lige havde forventet at se.

Den lange snoede trappe, der fører højere og højere op i tårnet har smalle trin, og kun et lodret reb kan man som bestiger klamre sig til for at holde balancen.

I det første tårnværelse står kirkens gamle klokkeværk, som ikke længere er i brug. Fra et vindue kan man se ud over kirkeengen mod syd - hvis vinduet ikke var fuld af metertykt spindelvæv, opbygget gennem årtier.

Bag klokkeværket er der en meget lav dør - omkring en meter i højden - som fører ind på selve kirkeloftet. Her bølger kirkerummets kupler dominerende gennem rummet, og Arbejdstilsynet har bestemt, at der skulle et solidt rækværk på broen henover loftet. Herfra kan man komme videre ud i loftsrummene over sideskibene. Så langt når vi dog ikke, for i rummet ved siden af klokkeværket ligger delene til en buste. En Kristusfigur i gips. Den har ligget her i mange år efterhånden, for den hvide gips er brunplettet af støv og nedfaldet puds.

 

En tung sag at flytte

Sognepræst Hardy Lund Olesen ærgrer sig over, at skulpturen ligger gemt væk på kirkeloftet, og håber, at en af kirkens medarbejdere en dag vil bære den ned af trappen, så den kan blive samlet og vist frem. Men da der er tale om en meget tung skulptur - selv når den er delt i mindre dele - så er det tvivlsomt, om det nogensinde vil ske. Det mener i al fald kirkegårdsleder Søren Jensen, der tidligere har forsøgt at flytte figurens dele.

 

Gunnar Slots Kristus

Kristus-figuren er skabt i begyndelsen af 1980’erne af kunstneren Gunnar Slot, der lokalt også er kendt under navnet ”Kantor Slot”, fordi han var korleder i Vordingborg. 

Der er tale om en Kristusskulptur i gipsafstøbning som han forærede til Vordingborg Kirke.

Gunnar Slot kom selv fra Nyborg, hvor han også i dag ligger begravet, men flyttede til Sydsjælland, hvor han udover at arbejde som billedkunstner, var kordegn i Vordingborg kirke gennem fyrre år. 

Rundt om i byen og på både den gamle og den ny kirkegård findes der skulpturer af Gunnar Slot, der i følge Hardy Lund Olesen var enormt produktiv.

- Han var som så mange andre kunstnere også meget forfængelig, fortæller Hardy Lund Olesen, der ved at Gunnar Slot og menighedsrådet ragede uklar i forbindelse med en anden skulptur, som kunstneren forærede kirken, men som menighedsrådet ikke ville - eller kunne - finde en plads til.

- Så sagde han op, fortæller Hardy Lund Olesen, der aldrig selv har set den famøse skulptur, da den allerede inden Hardy tiltrådte stillingen som præst i Vordingborg, blev gemt væk i en niche bag et lag spånplader. Men dén historie må vi have til gode til en anden god gang.

 
 
Fakta

• Billedkunstneren Gunnar Slot var kordegn ved Vordingborg kirke i årene 1937-1977. Han har skabt en lang række skulpturer, som findes i vores lokalområde, blandt andet en frise i sygehuskapellet, panteren på Københavnsvej, kirkens døbefont og Valdemar Sejr skulpturen ved Glambæksvej.

 
Tilbage til forsiden

Kommentarer

Gunnar Slot traf jeg, da han tilføjede en side på Mindestenen for bondeoprøret i Bakkebølle. Dette vil jeg tro var i den tidlige del af 80'erne. Bestemt en høflig og arbejdsom mand. Stenen står der stadig.

Tilføj kommentar