Søren Kokholm gør delvist op med den udskældte skolereform. Arkivfoto: Mille Holst

Ruller strikse reformtiltag tilbage

Skolechef Søren Kokholm har sat gang i en kulturændring på skoleområdet. Han vil have lærerne ind i beslutningsprocesserne.

Kommunen På Vordingborg Kommune kan skolechef Søren Kokholm ikke genkende Jacob Høpners kritik af, at der skulle være mange ansat i folkeskolen, som ikke er uddannet lærere.
- Det er ikke en kæmpe stor andel, men jeg kan ikke huske tallet på stående fod, siger han. Til gengæld ved han, at der netop er slået ti stillinger op under den nye læreruddannelse, hvor man kan arbejde som lærer mens man læser til lærer.
- Vi fik 50 ansøgninger, havde 18 til samtale og har ansat 12. Vi havde et luksusproblem: Der var så mange gode imellem. De fleste var i job men i en helt anden branche, men ønsker at skifte, fortæller han. Søren Kokholm synes, det er vigtigt, at få en lang række andre faggrupper ind i folkeskolen, fordi de kan bidrage med en helt anden viden end lærerne kan.
- Men de her mennesker skal have en pædagogisk og didaktisk viden. Det er jeg fuldstændig enig i. Det nytter ikke noget kun at ansætte folk udefra, siger han og er derfor særligt glad for de muligheder den nye læreruddannelse giver.

Arbejdstidsaftale med frihed
I forhold til at gøre noget for at tiltrække nye lærere og fastholde de gode lærerkræfter, der allerede er i de lokale folkeskoler har Søren Kokholm flere tiltag på bedding. Faktisk er han godt igang med at rulle nogle af den seneste skolereforms udskældte tiltag tilbage. Det gælder eksempelvis arbejdstiden, det gælder ledelsen og indflydelsen.
- Vi har nogle arbejdstidsaftaler, hvor vi lægger op til mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden, fortæller han. Eksempelvis står det lærerne i Vordingborg Kommune frit for, om de vil blive på skolen og forberede sig, eller de vil arbejde hjemme, hos en kollega og lignende. Desuden får lærerne et tillæg, som dækker, hvis de arbejder om aftenen.

Ledere skal lytte
På et ledelsesplan vil Søren Kokholm have ledere og lærere tættere på hinanden.
- Lærerne skal have mere feedback. De skal ses høres og involveres og der skal være mindre administration, fortæller Søren Kokholm, der har arbejdet med en model i det seneste halvandet år.
- Lederen skal involvere lærerne i langt højere grad end tidligere i beslutninger. Så mener jeg medarbejdertrivslen stiger, siger han og fortsætter:
- Vi er igang med et kulturskifte her. Det tager nogle år, men det er sådan jeg vil være chef; involvere cheferne, lærerne, pædagogerne i beslutningsprocesserne. Det har Vordingborg behov for.

 

Læs også skolelærer Jacop Høpners ønsker for en bedre folkeskole i Vordingborg Kommune i artiklen "Lærere fravælger Vordingborg"

Søren Kokholm gør delvist op med den udskældte skolereform. Arkivfoto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

I landet som helhed er det hver 6. underviser, som ikke er læreruddannet. I Vordingborg Kommune er det ikke hver sjette men hver fjerde underviser, som ikke er læreruddannet - 26,2% - se grafen i opslaget på DR 5. marts 2018 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/hver-sjette-underviser-i-folkeskolen-er-ikke-uddannet-laerer. Repræsenterende børn og unge med handicap kan jeg samtidig spørge: hvordan står det til med de specialpædagogiske kompetencer i en kommune med høj inklusionsgrad - hvor der er langt flere børn med særlige behov i almenskolen, end regeringens mål på 96%? Søren Kokholm blev ansat som skolechef i Vordingborg Kommune i maj 2016 - for ca. 2 år siden. .

Tilføj kommentar