DGI-huset Panterens koldhaller vil være oplagte til skydebaner. Men ingen tager initiativ til at beslutte, hvad der skal ske med hallerne, som iøvrigt måske er forurenede. Foto: Mille Holst

Lokalemangel tvinger succesforening i knæ

Succesfuld idrætsforening risikerer at måtte lukke, fordi den mangler egnede lokaler. Der er ellers et oplagt lokale på DGI-huset Panteren, men i DGI og i kommunen kan man ikke blive enige om, hvem der skal sørge for at lokalerne bliver klar. Nu går politiker ind i sagen.

Vordingborg Vordingborg Airsoftforening har så stor tilgang af nye medlemmer, at foreningen om kun ganske få uger ikke længere vil kunne være i de lokaler, den i øjeblikket lejer på Algade 10 i Vordingborg. Til maj skal bygningen i øvrigt rives ned, så om ikke andet skal skytteforeningen senest i april 2018 være flyttet i nye egnede lokaler - ellers må den lukke.
Egnetheden står det imidlertid dårligt til med. Der er ganske enkelt ikke nogen ledige lokaler, der er store nok.
- På tre måneder har vi fået over 50 nye medlemmer. Det tal kan blive fordoblet i løbet af få måneder, hvis vi har baner nok. Men folk falder fra nu, hvor der er lang ventetid på skydebanerne, siger Brian Jørgensen, formand for Vordingborg Airsoft forening.
Brian Jørgensen er derfor nærmest desperat efter at finde en løsning på lokaleproblemet. 
Udover at lokalerne skal være store nok, så skal foreningen desuden kunne have deres skydebaner stående fast.
- Politiet skal ud at godkende banerne, fortæller Brian Jørgensen, der således ikke kan bruge et lokale, hvor alle ting skal pakkes ned efter hver træning og stilles frem igen til den næste.
- Vi får ganske enkelt ikke politiet til at komme, hver gang vi mødes, siger han.

Vil gerne ind hos DGI
Vordingborg Airsoftforening har fået at vide af Vordingborg Kommunes Kultur og Fritidsafdeling, at kommunen ikke kan hjælpe med et lokale.
”I dag råder Vordingborg Kommune ikke over lokaler som kan bruges”, skriver afdelingen i en mail til Brian Jørgensen den 8. september 2016. Der står sagen stadig i dag - over et år senere.
Skytteforeningen har derfor selv været på jagt efter nye egnede lokaler, og er her faldet over koldhallerne på Panteren i Vordingborg, hvor de desuden gerne måtte have skydebanerne stående fast.
- Hallerne er perfekte lokaler. De er sikrede, og vi kan ikke skyde igennem dem, forklarer Brian Jørgensen og forklarer, at airsoftforeningens medlemmer kun skyder til måls på fastlagte baner; de løber ikke rundt og skyder efter hinanden som i softball.
DGI-husets direktør, Betina Møgeltoft, fortæller desuden til avisen, at hun vil være begejstret for at få skytteforeningen ind i en af hallerne på området.
- Jo mere, der kan komme herop, des bedre, siger hun.

Alle kaster bolden videre
Men der er et problem, som spænder ben for skytteforeningen, og det er ikke kun, at taget er utæt og hallerne er enormt kolde i vintermånederne. Det helt store problem er, at ingen tilsyneladende tager ansvar for at beslutte, hvad hallerne skal bruges til.
I kommunens kultur og fritidsafdeling henviser Bjarne Malmros til DGI, som ifølge ham er dem, der beslutter, hvad der skal ske og hvem der skal lejes ud til.
- Vi (Kultur og fritid, red.) bestemmer ikke brugen af Panteren. DGI bestemmer over det hele, siger han og forklarer at DGI kan leje ud til hvem de vil og at kommunen efterfølgende kan gå ind og refundere huslejen for foreningen.
Hos DGI kaster man imidlertid bolden videre: Hallerne er kun godkendt til lager, og skal de bruges til andet, kræver det ifølge Betina Møgeltoft, at der bliver taget jordprøver i de gamle fabrikshaller for at undersøge, om der er forurening i jorden. De undersøgelser er det Vordingborg Kommune, der skal sørge for, siger hun og henviser til kommunens ejendomscenter.
- Alt, hvad der handler om bygninger, er kommunen. Vi (DGI, red.) har en lejeaftale og en brugsret, udtaler Betina Møgeltoft.
Den udtalelse er Peter Tommerup i Ejendomscentret dog ikke helt enig i. Jo, det er kommunen, der skal sørge for, at godkendelserne er i orden og at eventuelle undersøgelser er foretaget, før bygningerne kan godkendes til eksempelvis Airsoftforeningens brug af lokalerne. Men ingen har henvendt sig til ham for at få taget de to haller i brug eller for at få ændret anvendelsen til andet end ”lager”.
- Det er DGI og kommunens Kultur og Fritidsafdeling i samarbejde, der skal beslutte, hvad koldhallerne skal bruges til. Når de har besluttet, hvad hallerne skal benyttes til, kigger vi (i ejendomscentret, red.) på, hvad der skal til, for at de kan bruges til det, man planlægger, forklarer Peter Tommerup. Om der er forurening i bygningerne, ved man i øjeblikket ikke, men Peter Tommerup fortæller, at der er konstateret forurening på flere af de udendørs arealer, så det er ”ikke utænkeligt”.

Bedt om selv at betale
Ifølge Brian Jørgensen har Vordingborg Airsoftforening fået at vide af DGI, at de gerne selv måtte sørge for jordprøverne og den eventuelle rensning bagefter. Det ville kunne give dem adgang til koldhallerne.
- Det har vi jo slet, slet ikke råd til som forening, siger Brian Jørgensen, der i forvejen må opkræve et forholdsvis højt kontingent af medlemmerne, for at den nuværende husleje i det midlertidige lokale i Algade 10 kan betales hver måned. 
- Kommer der ikke nogen hjælp, kan vi blive tvunget til at lukke vores forening, konstaterer han ærgerlig.

”Panterens problem”
Thorbjørn Kolbo, der efter 1. januar bliver ny formand for Kultur, idræts og fritidsudvalget i Vordingborg Kommune, siger til Sydsjællands Tidende, at han vil tage kontakt til Brian Jørgensen for at finde en løsning for airsoftforeningen.
- Selvfølgelig skal de ikke lukke, siger han og oplyser, at udvalget på intet tidspunkt er blevet orienteret om denne sag.
- Men den rammer spot on, hvad problemet er på Panteren, fortsætter han og oplyser, at flere andre foreninger står i lignende problemer med lokaler. Han forklarer desuden, at man i kommunen fjernede ansvaret for Panteren fra Kultur- og fritidsudvalget og i stedet lagde det over i økonomiudvalget, fordi, lød argumentationen, at økonomistyringen af vandhuset skulle ligge dér. 
- Det er da bemærkelsesværdigt, at den største idrætssatsning i Vordingborg ikke ligger i KIF-udvalget, hvor den egentlig hører hjemme, påpeger Thorbjørn Kolbo, der vil arbejde ihærdigt på at få ansvaret tilbage til Kultur- og idrætsudvalget.
 

Efter deadline meddeler Thorbjørn Kolbo avisen, at han har aftalt møde med Vordingborg Airsoftforening og kommunens Kultur og fritidsafdeling en af de første dage i det nye år med henblik på at få løst foreningens lokaleproblem.
 

DGI-huset Panterens koldhaller vil være oplagte til skydebaner. Men ingen tager initiativ til at beslutte, hvad der skal ske med hallerne, som iøvrigt måske er forurenede. Foto: Mille Holst

Vordingborg Airsoftforening får nye medlemmer hver uge, men foreningen risikerer at måtte lukke, da den snart står uden egnede lokaler. Formand Brian Jørgensen har forgæves bedt kommunen om hjælp. Foto: Mille Holst

Thorbjørn Kolbo går ind i sagen og håber at kunne hjælpe Vordingborg Airsoftforening med nye lokaler. Foto: Mads Sørensen

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Jeg er helt enig med Thorbjørn, DGI Panteren skal selvfølgelig ligge inde under kultur og fritidsudvalget.

Tilføj kommentar