Budgetforlig baseret på ansvarlighed og vækst...

Michael Seiding Larsen (V)
Olsbjergvej 14
4760 Vordingborg

Der er indgået et budgetforlig mellem de tre borgerlige partier i Vordingborg Kommune, nemlig Venstre (V), De Konservative (C) og Dansk Folkeparti (DF).
Forliget er baseret på at overholde principperne i den økonomiske politik:
- Der er balance i driften.
- Der sker ingen skattestigning.
- Vi har en kassebeholdning på minimum 100 millioner kroner.
- Nettogælden nedbringes hvert år – i alt med 97 millioner krober over fire år.
Selv om budgetforliget holder sig indenfor disse principper, har det været muligt at undgå besparelser på ældreområdet (2,5 millioner) samt at tilføre yderligere 9,3 millioner kroner til dette område. (inklusiv pilotprojekt vedrørende mad på Fanefjord Plejecenter).
Også på børneområdet er der tilført ekstra midler nemlig, en million kroner til dagtilbudsområdet og fem millioner kroner til skoleområdet, som fortrinsvis skal tilføres de skoler, som har de mindste muligheder for at skabe optimale klassestørrelser.
Herudover har det også været muligt, at tilgodese sundhedsområdet, grønne områder, offentlig transport, erhverv og turisme og kulturområdet.
På anlægsbudgettet er der tilført yderligere 20 millioner kroner, hvoraf skal nævnes, at der i budgetåret og de tre overslagsår anvendes 18 millioner kroner til cykelstier, tre millioner kroner til renovering af daginstitution i Vordingborg by, samt en del andre tiltag med det formål at skabe vækst og udvikling i kommunen.
Det er et budgetforlig, som Venstre er stolt af at have sat markante aftryk på, og som indikerer at vi har sikret fundamentet for de kommende års udvikling – og det sætter vi os gerne for bordenden for at gennemføre.
Der er grund til at ønske Vordingborg kommunes indbyggere tillykke med et ansvarligt og vækstorienteret budgetforlig.

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Hvor mange pædagoger giver det ekstra pr. Institution ?

Tilføj kommentar