Så sig dog nej

Allan Huglstad, KB-kandidat, Borgerlisten

Risvænget 10 

4760Vordingborg

 

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig har sendt brev til alle kandidater til kommunalvalget. I brevet efterlyser Alliancen kandidaternes og partiernes holdning til kæmpelandvindmøller. Et af valgkampens vigtige spørgsmål, da den nye kommunalbestyrelse skal sige ja eller nej allerede til næste år.

Borgerlisten siger nej til kæmpevindmøller, uanset hvor de står i kommunen. Projektet i Kostervig på Møn hører til blandt de værste vindmølleprojekter i landet. Det går helt til kanten vedr. støjbelastning og over grænsen for skyggekast, og Naturstyrelsen har tilmed fastholdt sin indsigelse hele tre gange. Møllerne er et stort indgreb i landskabet til skade for turismen. Mange beboere vil søge væk, og huspriserne vil falde gevaldigt – og enhver kan tænke sig til, hvilke personer, der vil flytte ind i de billige boliger. Det er næppe nogen, der vil berige kommunen hverken på den ene eller anden måde. De eneste, der vil blive rige, er investorerne og godsejeren på Marienborg – og det for vore skattekroner.

Tilmed er der en undersøgelse i gang vedrørende de helbredsmæssige konsekvenser af vindmøllestøj, hvor resultatet foreligger i 2015. Alene dette skulle være argument nok til at klappe hesten de næste par år.

Kommunerne er ikke forpligtede til at sætte vindmøller op, og flere kommuner har da også sagt nej eller valgt at udskyde planlægning og opstilling. Hvorfor er vores byråd så sendrægtigt? Kan politikerne ikke tænke selv? Følger de slavisk partidisciplinen? Eller er der politikere, der personligt er fedtet ind i investeringer og aftaler, som borgerne ikke kender til? 

Hvorfor vil Vordingborg Kommune være klassens duks? Træd dog i karakter og sig  nej.

 

 
Tilbage til forsiden

Kommentarer

Der er jo tale om en usædvanlig godsejerinde, Birgitte NATORP. Godsejerinden har ingen form af empati overfor andet end egen indkomst. Birgitte NATORP udlejer boliger med overmaling af skimmelsvamp. Ifald lejere gør indsigelser, følger personlig chikane udover almen praksis og udover det sædvanlige. Den danske lovgivning overskrides. Birgitte NATORP har nu kørt denne linje siden 1983, med heraf tragedier for lejere. Med venlig hilsen Jane Dokumentation for ovenstående haves.

Tilføj kommentar