Byggeri på Antonihøjen er Præstøs bedste

Et par snese interesserede borgere var mødt op på Præstø Skole onsdag aften for at høre nærmere om lokalplanen og kommuneplantillægget for Antonihøjen.

 

Kommunalbestyrelsesmedlem og tekniudvalgsformand Thomas Christfort (K), bød onsdag velkommen til de omkring fyrre fremmødte tilhørere til en nærmere gennemgang af den plan, der nu endelig langt om længe foreligger for Antonihøjen i den nordlige del af Præstø.
- Det er et projekt, der har været under opsejling i rigtig mange år, og det har blandt andet trukket ud, fordi tiderne har været ugunstige, men nu er vi ved at være så langt, at byggeprojektet kan realiseres til gavn for Vordingborg Kommune i al almindelig og for Præstø by i særdeleshed, indledte Thomas Christfort, der således gav ordet videre til byplanlægger Karsten Kolle, der mere detaljeret redegjorde for planerne.
- Der har været udskrevet en arkitektkonkurrence, og vi synes, vinderen arkitekt Peter Sim Sand er kommet frem til et rigtigt spændende resultat, der både tager hensyn til Antonihøjens helt specielle beliggenhed – vel én af de allerbedste i hele Præstø, og som i øvrigt ikke må bebygges, samtidig med at han har formået, at læne den nye bebyggelse op ad den by, der allerede nu udgør Præstø, påpegede han.

Bygade og vænger
- I princippet vil de omkring 130 nye huse med op til cirka 160 boliger komme til at udgå fra en central bygade, der bugter sig op fra Ny Esbjergvej til Rødeled med små såkaldte vænger stikkende ud til siderne med en gradueret lavere bebyggelse, hvor hovedgadehusene er sammenbyggede etageejendomme på op til omkring ti meter i højden, hvorefter bebyggelsen gradvist bliver lavere og til sidst munder ud i selvstændige boliger.
- Der vil i tilknytning til boligerne blive etableret syv fællesarealer af privat karakter, hvor man for eksempel kan anlægge nyttehaver eller lignende, sagde han og påpegede at der også vil blive lavet nogle delvist offentlige områder, hvor folk fra nærområdet får adgang til at færdes, mens der på selve Antonihøjen blive etableret ”en offentlig fælled”, som kan udlægges på mange forskellige måder
- Måske med græssende dyr, eller hvad man nu kan finde på og blive enige om, sagde ha og understregede at der vil blive etableret beplantning omkring den nye bydel
- Og der skal både bygges diger – ikke så høje ganske vist – og der vil også på et kort stykke ud mod Næstvedvej blive opført en mindre støjvold. Ligeledes kan man overveje at lægge ny belægning på samme vej netop for at mindske støjen fra trafikken, afsluttede Karsen Kolle sin præsentation af bebyggelsen.

 

Pause før nyt indlæg
- Så var det tid til pause med ivrig snak og tid til en lille forfriskning, hvorpå byplanlægger Vibeke Møgelvang tog over og redegjorde for næste skridt på vej til virkeliggørelse af projektet.
- Når hørringsfasen er slut den trettende september, går vi i gang med at markedsføre projektet, som er delt op i fire etaper, hvor den første handler om at få museet ind over med undersøgelser af eventuelle historiske rester af væsentlig betydning, for at vi kan komme til at gå i gang med etape nul, der skal sikre logistikken med en ny rundkørsel ved Rema 1000 samt en til- og frakørselsvej op mod Rødeledvej. Derpå skal der flyttes rundt på jorden, og ledninger skal graves op og ned, og først derfra kan etape ét starte, hvis ellers der er investorer, der byder ind. - Disse investorer kan for eksempel være pensionskasser eller tilsvarende, og denne første byggefase vil tage sit udgangspunkt fra den sydligste del af den nye bebyggelse, sagde hun - dog uden at komme ind på, at der skal være en der byder på etape 1, før etape nul, kan sættes i gang.

 

I den dyre ende
- Som det ser ud lige nu, skal bebyggelsen varmes op med fjernvarme, men der er mulighed for, at integrere solcelleenergi i tagkonstruktionerne, og hvis vi skal til at snakke husleje, bliver det nok ikke priser, der kommer til at ligge i den helt billige ende af skalaen, afsluttede Vibeke Møgelvang aftenens borgermøde på Præstø Skole - præcis til annonceret tid.

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar