Bredt samarbejde på tværs...

Michael Seiding Larsen (V)

Olsbjergvej 14

4760 Vordingborg

 

Bredt budgetforlig og samarbejde på tværs

I flere måneder har der været forhandlet om økonomien for 2016. Et budget, der forbedrer rammerne for borgere i Vordingborg Kommune, er nu på plads. Godt 4,5 millioner er afsat til at løfte folkeskolen, 8 millioner til bedre ældrepleje og 300.000 kroner til udbygning af spillestedet Stars. Der er i overslagsårene 2017-2019 planer om et vandhus til 80 millioner og 55 millioner til nye administrationsbygninger på Valdemarstorvet, som skal afløse lejede lokaler på Marienbergvej. Endnu en kunstgræsbane er med i overslagsåret for 2019.

Satsningen på at bygge ud på Panteren forløber planmæssigt. I uge 40 var over 550 mennesker fra hele landet forsamlet til en 2-dages konference om byplanlægning i den gamle fabrikshal. Det viser allerede nu lovende perspektiver for DGI-huset Panteren. I budgettet for 2016 er der også afsat 4 millioner til bedre offentlige toiletter. I alt er der afsat 80 millioner årligt til nyanlæg plus 20 millioner til vejvedligeholdelse. Forbedringerne gennemføres uden skatteforhøjelser. Kommunen afdrager mere på gæld, end der optages nye lån. Det er godt politisk håndværk af borgmester Knud Larsen at samle 27 af kommunalbestyrelsens 29 medlemmer bag et bredt budgetforlig. Brede forlig og samarbejde på tværs af partier er vejen frem. Vi skal nu og i fremtiden arbejde væk fra blokpolitik og i fællesskab løse de opgaver og udfordringer, som kommunen står over for. Godt politisk håndværk betyder daglig og tæt dialog med borgere og erhvervsliv, hvor vi som politiske beslutningstagere altid skal overveje, hvilken løsning, der bedst imødekommer de behov, som kommunens 46.000 borgere og erhvervsdrivende har. Vi har ansvaret for at skabe de rigtige og bedste løsninger. Og det gør man bedst ved samarbejde og dialog.

Alt i alt er der flere gode perspektiver i budgettet for 2016. Vordingborg Kommune undgår de hårde opbremsninger, som vi ser i nabokommuner som Guldborgssund og Næstved, hvor 2016 er lig med besparelser eller skatteforhøjelser. Vordingborg Kommune går et godt 2016 i møde.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar