• www.henriks-hvidevarer.dk

Der blev som sædvanligt disket op med morgenbord, da Falckreddere og brandmænd mødtes til Nytårsparole. Foto: Ulrik Jensen

Blå blink til blinde alarmer skal begrænses

Til Nytårsparolen på Vordingborg brandstation blev året, der er gået, gjort op i tal og brandmænd og deres familier blev takket for deres indsatser og opbakning. 

Vordingborg Brandmænd og Falckreddere rykker sammen i modgang og ved voldsomme begivenheder.  Når der sker dødsfald blandt kolleger, hjælper man hinanden og de efterladte så godt som det overhovedet kan lade sig gøre. Derfor startede dette års nytårsparole på brandstationen i Vordingborg også med, at alle deltagere rejste sig, mens chefen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, Erik Videmark Andersen, indledte sin officielle tale med mindeord over indsatsleder Claus Christensen, som døde pludseligt i begyndelsen af december i en alder af 63 år efter mere end 35 års virke i det lokale brandvæsen.
- Som kolleger kendte vi Claus som den han var: Kærlig, varm, ærlig, lidt underspillet med glimt i øjet, sindig jysk humor, venlig og imødekommende. Han startede aldrig med at sige nej, lød det blandt andet fra Erik Andersen.

Stigning i naturbrande
Gæsterne ved den traditionelle nytårsparole var naturligvis alle de folk som har - eller har haft - deres daglige gang på stationen i Vordingborg og desuden samarbejdspartnere og repræsentanter for Beredskabskommissionen herunder borgmester Mikael Smed (S). 
Efter velkomst ved den lokale brandstationsleder Mark Jensen gjorde Erik Andersen status over det forløbne år og kom blandt andet ind på den lange, tørre sommer, som afstedkom  mange flere udrykninger til natur- og markbrande end normalt. 
- Vi har opgjort det til 169 udrykninger til den type brande mod normalt cirka 35, hvilket svarer til en femdobling af natur- og markbrande.  Vores robusthed blev sat på prøve med de mange og samtidige udrykninger i denne periode. En prøve som vi klarede og bestod. 
- Der skal lyde en stor tak til jeres familier og arbejdsgivere, som måtte undvære jer mere end normalt denne sommer på grund af de mange udrykninger. 

For mange blinde alarmer
Erik Andersen rettede en særlig tak til brandmand Kim Arnov, som var blandt de 150 danske brandmænd, som ydede assistance i forbindelse med de voldsomme skovbrande i Sverige. 
Chefen for MSBR kom også ind på de ganske mange blinde alarmer, som brandvæsenet kører ud til. 
- Vi har i 2018 haft fokus på at nedbringe antallet af blinde alarmer fra de automatiske anlæg. Vi er i tæt dialog med både installatører og ejerne af anlæggene, og de foreløbige opgørelser viser, at disse alarmer er reduceret med 40 alarmer i forhold til 2017.  40 alarmer lyder måske ikke af så meget, men det er 40 unødvendige udrykninger mindre. De har ikke belastet beredskabet, og vi fortsætter projektet med at reducere antallet af unødvendige udrykninger endnu mere. 
Men beredskabet er ikke alene blå blink og udrykningsopgaver. Dagligdagen byder på en lang række rutiner, der ikke er så synlige, men tilsammen er af afgørende betydning for, at tingene fungerer rundt omkring hver eneste udrykning, understregede Erik Andersen.

Nødvendigt med nye folk
Borgmester Mikael Smed takkede brandfolkene for indsatsen ikke bare på egne vegne, men ikke mindst på vegne af borgere, som han har snakket med og som har givet udtryk for, at de har mødt professionelle folk, der er gået til opgaven med fokus på borgeren.  Mikael Smed rettede en tak til brandmændenes familier for de afsavn, de har været ude for, og han understregede vigtigheden af hele tiden at rekruttere nye brandfolk.
Rekrutteringen af nye deltidsbrandmænd er til stadighed i fokus, og interesserede kan altid henvende sig for at komme i betragtning. Men som det lød fra flere af de allerede ansatte, skal man næsten have prøvet det for at sætte sig ind i, hvad det indebærer. Man skal være ansat på en arbejdsplads, som er indstillet på at undvære én med omgående varsel.  Medarbejderen skal kunne nå frem til brandstationen på under fem minutter, og så skal brandmanden og familien være indstillet på, at en vagttjans altså også gælder om natten, i weekender og på ubekvemme tidspunkter. Er man indstillet på det, venter til gengæld udfordrende opgaver, hvor man kan være med til at gøre en forskel for sine medborgere.

Der blev som sædvanligt disket op med morgenbord, da Falckreddere og brandmænd mødtes til Nytårsparole. Foto: Ulrik Jensen

Brandstationsleder Mark Jensen og chefen for MSBR Erik Andersen. Foto: Ulrik Jensen

Brandbilerne var kørt af garagen for at få plads til nytårsparolen. Foto: Ulrik Jensen

Borgmester Mikael Smed i samtale med nogle af de lokale brandfolk. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar