Biblioteker overtager Borgerservice

Per 1. september vil man skulle en tur på biblioteket, hvis man får brug for et nyt pas eller kørekort i Stege og Præstø. Kommunens Borgerservice rykker nemlig ind på bibliotekerne i de to byer - og i Stege rykker nærpolitiet med ind på biblioteket.

 

I Præstø har Borgerservice siden januar 2011 haft til huse i samme bygning som biblioteket på Lindeallé 45, men fra 1. september får Borgerservice og bibliotek altså en fælles frontdisk.
Noget større vil ændringen nok føles i Stege, hvor Borgerservice rent fysisk flytter adresse til Møllebrøndstræde 12.
Søren Nonbo, der er leder af Vordingborg Kommunes Borger og Ydelsesservice, lægger ikke skjul på, at sammenlægningen er en spareøvelse, men den har også visse fordele, mener han.
- Der er et besparelsestiltag i det her, men der er også det i det, at vi meget gerne vil fastholde den gode service i de to købstæder. Og det vil biblioteket også, siger han.
Sagen er nemlig ifølge Søren Nonbo dén, at flere og flere borgere bliver selvhjulpne digitalt og dermed falder besøgstallet i borgerservice - og også på biblioteket.
- Det her er en effektivisering, men ved at gå sammen kan vi fastholde den gode service, siger Søren Nonbo, der glæder sig over at besparelserne har kunnet klares uden fyringer, men gennem frivillig pensionering og omflytninger.
- Vi fastholder åbent fem dage om ugen. I Stege er der pt kun åbent fire dage, så dér kommer der ekstra service, fortsætter han, men pointerer, at selve sagsbehandlingen som nu primært vil foregå i Vordingborg og ikke i de to købstæder.
I begge byer vil der desuden kun kunne udstedes pas og kørekort om onsdagen. Til gengæld har kommunen lagt op til at man bestiller tid og dermed slipper for ventetid.

 

Omskoling
To personer fra kommunens borgerservice kommer også fremover til at stå bag skranken. Det øvrige personale vil være bibliotekets biblioteksassistenter, som skal omskoles til også at kunne håndtere de kommunale borgerserviceopgaver. Med tiden vil kommunens borgerservicepersonale desuden skulle kunne forestå biblioteksrelateret arbejde. Dermed vil samtlige medarbejdere i de nye biblioteker/borgerservice kunne servicere indenfor begge områder. Den første måned er der sat ekstra personale på i Stege, så borgerne så vidt muligt undgår ventetid. Søren Nonbo mener ikke det behov er i Præstø, eftersom besøgstallet her er væsentligt lavere.
Udover at sparre lønnen til de to personer, der overdrages til biblioteket, sparer kommunen det der svarer til to årsværk. Søren Nonbo bibeholder det faglige ansvar hvad angår Borgerservice, mens biblioteksleder Erik Thorlund Jepsen fortsat har det faglige ansvar vedrørende biblioteket.

 

Set med bibliotekets øjne
Den ændrede struktur betyder, at biblioteket får kommunens borgerservicemedarbejdere i Stege og Præstø på lønningslisten og samtidig skal biblioteksassistenterne vænne sig til helt andre opgaver end dem, de har været vant til. Det er dog en opgave, som biblioteksleder Erik Thorlund Jepsen ser frem til.
- I Præstø gør det ikke så stor en forskel, men i Stege ser jeg det som en mulighed for at få biblioteket frem og blive et naturligt sted at samles, siger han til avisen.
Bibliotekerne i Vordingborg kommune har generelt meget høje besøgs- og udlånstal og er, hvis man ser bort fra Roskilde, som er en universitetsby, det bibliotek i regionen, der har det største udlån og besøgstal.
- Men i Stege er både besøgstal og udlån faldet, fortæller bibliotekslederen og håber derfor at koblingen af bibliotek og borgerservice kan være med til at vende dén udvikling.
- Mit incitament er, at få så mange akrtiviteter ind her, så folk har et incitament til at komme her, så biblioteket igen kan blive et sted, man mødes.

 

Politiet flytter med
Når Borgerservice 1. september rykker ind på Stege bibliotek, flytter nærpolitiet i byen med.
- Vi har været sammen med borgerservice hele tiden, så når de rykker, rykker vi med, fortæller vicepolitiinspektør Kai Forbeck.
For politiets vedkommende kan flytningen dog først ske medio september, da der ifølge Forbeck er noget ombygning, der lige skal gøres færdigt først. Indtil da vil nærpolitiet stadig kunne findes på den gamle adresse på Storegade 5. Nærpolitiet bibeholder de nuværende telefonnumre og åbningstider også efter flytningen til Møllebrøndstræde 12, og det vil også fortsat være politibetjent Lene Valeur, man møder i byen.

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar