Bedre balance...

Knud Larsen (borgmester V)

Nymarksvej 2

4780 Stege

 

Bedre balance i Danmark

Mine borgmesterkolleger fra hovedstaden er i julemåneden kommet med misvisende udtalelser om, at serviceniveauet i hovedstaden er lavere end i provinsen. At de forsøger at fremstå som det nye Udkantsdanmark er et kreativt forsøg på at undgå en fair udligning. Deres fejlslutning opstår, fordi de indregner overførselsudgifter, altså kontanthjælp og førtidspension, i serviceniveauet. Men kommunal service har intet at gøre med hvor mange der får førtidspension.

Kommunal service er udgifterne til ældrepleje, daginstitutioner og skoler. Her taler tallene sit klare sprog: Kommunerne i hovedstaden bruger 30 procent mere på dagpasning end kommunerne uden for hovedstaden. De bruger 10 procent mere per elev i folkeskolen. 12 procent mere per ældre i ældreplejen. På grund af hovedstadsudligningen, kan kommunerne i hovedstaden holde dette højere udgiftsniveau, samtidig med at de kræver 1,2 procentpoint mindre i kommuneskat.

Sammenligner vi Vordingborg og hovedstadskommunen Høje-Taastrup, så er skatteprocenten 0,6 procentpoint lavere i Høje-Taastrup end i Vordingborg. Vi bruger det samme i ældrepleje per ældre. Til gengæld bruger man 36 procent mere per barn i dagpasning og 21 procent mere til folkeskolen per 6-16 årig i Høje-Taastrup end i Vordingborg.

Tallene fortæller, at vi har brug for en mere retfærdig udligning af de grundvilkår, vi har i kommunerne. Dårligt stillede kommuner uden for hovedstaden ikke har samme vilkår, som de dårligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Det giver ingen mening. Befolkningen forventer samme service, uanset hvor de bor. Derfor skal kommunerne have samme økonomiske muligheder for at give denne service. 

Var Vordingborg Kommune med i hovedstadsudligningen, ville vi hvert år have 72 millioner kroner mere i indtægt til mere service eller skattelettelser. Det kan man få rigtig meget for, eksempelvis 100 ekstra lærere og 50 ekstra pædagoger og samtidig kunne skatten sættes ned med 0,3 procentpoint. Det er så stor en forskel, at det er uholdbart.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar