Vejen ved Nyord er en af kommunens nyest belagte asfaltveje og også parkringspladsen (i forgrunden) får det ”glatte lag”...
Foto: Michael Thønnings

Asfalt styres eksternt så kommunale kroner kan kun hældes i småveje

Den næsten ubeboede by, Nyord, har kommunens velnok flotteste asfalterede veje, mens flere større veje ligner en krigszone. Årsagen er, at asfalteringen styres af eksterne kontrakter, med undtagelse af en række mindre veje. Økonomisk giver det mest mening, lyder det fra forvaltningen.

Kommunen - Det er ikke os, der laver planerne. Det er firmaerne, der har funktionskontrakterne, der laver det, når der opstår noget, fortæller vejingeniør Knud Steen Jørgensen  fra Vordingborg Kommune.
Der har de senere år været en del kritik af vejenes tilstand i hele kommunen, hvor blandt andet Orevej har været nævnt for nylig, mens den lille by Nyord, med blot et par håndfulde faste beboere, har fået flot ny asfaltbelægning og ved det forrige kommunalbestyrelsesmøde ovenikøbet  blev velsignet med en splinterny asfaltparkeringsplads med et budget på 600.000 kommunale kroner, selvom den nuværende i grus fremtræder ganske nydelig.
- Men selve Nyord by er i den klasse af veje, der ikke er med i kontrakterne. Den har vi selv haft passet. I forbindelse med vi lavede nyt afvandingssystem og gravede vejen sønder og sammen,  rettede vi også asfalten og lavede nyt slidlag, fortæller Knud Jørgensen, der påpeger at den - som flere andre veje i det mønske - er det de kalder en ”klasse 6-vej”.
- Det gælder også Rønnevænget i Stege, som vi laver nu. Vi har fundet en pose penge til at lave dem, forklarer vejingeniøren.
Således kan kommunens folk selv gå ind og gøre noget ved nogle af de mindre veje, der ikke er med i kontrakterne, mens alle andre veje, bliver lavet så det passer med at de er i den stand, som der er lavet en kontraktslig aftale om, at de skal være.
- Men dengang man lavede kontrakterne i 2001 var der ikke råd til at alle vejene på Møn kom med. Udbuddet måtte faktisk gå om og man pillede derfor en række veje ud, fortæller han om årsagen til de manglende vejkontrakter, der især er på Møn.

Nyt næste år 
Asfaltkontrakterne gælder såldes typisk for 13-15 år, men det betyder også at man skal til at genforhandle kontrakter for Præstø og Møn, som har været varetaget af henholdvis Munck og NCC.
- Vi skal til at lave udbuddet her til næste forår og så de forhåbentlig gælder fra august. Der håber vi så at klasse-6-vejene kan komme med ind under, så det hele er dækket, siger han og gør klart at det giver mest mening, at der er konktrakter på alle de kommunale veje.
- Der er meget konkurrence på området og det vil kunne gøres langt billigere end vi selv kan, hvis vi skal have et asfalthold. Prisen er lav, men der er både plusser og minusser ved kontrakterne - blandt andet i forhold til, hvad vi kan planlægge, siger Knud Jørgensen.
Sagen er der dog - påpeger han - at ved kontrakterne, der betaler kommunen en fast pris til selskabet - uanset hvor mange gange de må ud at lægge asfalt. Det betyder, at hvis firmaerne ikke er opmærksomme og får passet vejene ordentligt, så asfalten begynder at smuldre, så bliver det så meget desto dyrere for dem, men ikke for kommunen.

Orevej - på vej
Og lige i forhold til Orevej - som vi nævnte indledningsvis, så sker der snart noget. Sagen er, at der er kontrakt på vejen, men den har også været gravet op på grund af kabler, forsyning og des lige.
- Der har de faktisk sagt, at de ville i gang med nyt slidlag, men vi talte med forsyningen, og ville ikke gøre det, før de var færdige, siger Knud Jørgensen, der påpeger at asfaltfirmaerne ikke kan klandres for vejens tilstand, når det er andre der har gravet, og lappet. 
Det var  næsten det samme der gjorde sig gældende med den store indfaldsvej - Københavnsvej i Vordingborg - hvor der længe lå et politisk projekt (blandt andet med en allé), som forhindrede at man kunne gå i gang, men som endte med at falde til jorden, hvorfor den kunne blive asfalteret her sidste år.
Og sådan kan nogle ting passes ind. Det er dog stadig kommunens folk, der skal sørge for omgivelserne - heriblandt de omdiskuterede chikaner på Orevej og cykelstierne på Københavnsvej, samt fortove og des lige. 
- Og der prøver vi at passe det ind med at det bliver lavet samtidig, fortæller Knud Jørgensen, der gør klart at det naturligvis også afhænger af pengene og poltiske prioriteringer, hvilket nu er kommet Nyord til gode.

Vejen ved Nyord er en af kommunens nyest belagte asfaltveje og også parkringspladsen (i forgrunden) får det ”glatte lag”...
Foto: Michael Thønnings

...mens eksempelvis Orevej - og her Goldschmidtsvej - ligner noget fra østblokken... men der er en forklaring.
Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar