Arkæolog for et par timer

I sidste uge kunne man komme med arkæologer på arbejde på en udgravning ved Ring. Her fik man selv lov at svinge metaldetektoren og grave i de gamle affaldsdynger.

 

I forbindelse med jernbanearbejdet i anledning af Femernbelt-forbindelsen arbejder arkæologer fra Sydøstdanmarks museum på højtryk for at undersøge de jordarealer, som skal bruges til jernbanen. Ved Ring er arkæologerne så småt ved at være færdige med nogle udgravninger, men inden arealerne gives videre til Banedanmark blev der i torsdags holdt ”åben udgravning”, hvor deltagerne dels kunne se arkæologerne i arbejde og høre om deres metoder, dels kunne de selv få jord under neglene og prøve kræfter med udgravninger samt gå med en metaldetektor.
Ansatte fra Muesum Sydøstdanmark fortalte om arbejdet og viste montrer med nogle af de genstande, der er blevet fundet på stedet. Her var fine brocher, mønter, synåle, fiskekroge, bæltespænder og musketkugler samt keramik.
På selve arealet er desuden blotlagt stolpehuller, en stor ovn på 150x180 centimeter med rund bund, der er brast sammen, men som arkæologerne mener måske kan have været brugt til helstegning af dyr, og en meget stor og dyb brønd, der er blevet nedlagt i sidste halvdel af 1500-tallet. Når vandet blev dårligt eller forsvandt og man derfor nedlagde en brønd, så var den et oplagt sted at smide alt sit affald. Derfor har man her fundet både glaseret og bemalet keramik samt dyreknogler.

 

Tingene vældede frem
Desuden hjalp arkæologerne med at bestemme, hvad det var amatørerne på dagen gravede frem af mulden. Og det var ikke så lidt, der dukkede op. Især var de fremmødte børn effektive. De gravede nemlig i den gamle landsbys affaldsdynger, og her lå stadig masser af dyreknogler som arkæologerne har ladet ligge. Frauke Bay fra Næstved fandt en grisetand og Valdemar og William Illum Mundus fra Blangslev gravede et kokranie frem, som de var overbeviste om, var fra en teenageko.

 

Et uberørt område
I en udgravning nogle få hundrede meter fra den, vi besøger torsdag, har arkæologerne fundet myremalm.
- Det er jern af super god kvalitet, og det er helt specielt her, at vi har fundet spor af, at de har gravet malmen op, fortæller Mette Madsen, der er museumsinspektør og projektleder på Ringsted/Femern udgravningerne. Hun er begejstret for fundene ved Rind, for byen er stort set ikke vokset i århundreder, her er ingen parcelhuskvarterer og nye udstykninger, så jorden ligger som den har ligget i flere hundrede år.
- Derfor kan vi komme rigtig tæt på det gamle Ring. Formentlig har man boet her siden jernalderen, fortæller Mette Madsen. Den aktuelle udgravning er dog fra middelalderen eller den tidlige højmiddelalder.

 

Banedanmark tager over
Efter torsdagen arrangement kan arkæologerne lukke udgravningen ned og ifølge Banedanmerk starter ekspropriationerne til oktober, mens det egentlige anlægsarbejde begynder i december i år.

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar