Graver, Leo de Jong, og menighedsrådformand, Tove Grundtvig, har indkaldt menigheden i Allerslev til møde, for at tale om det påbud kirken har fået fra Arbejdstilsynet om at fastgøre og dermed sikre de større gravsten, som dem her i lapidariet.
Flere andre kirkegårde står nu overfor samme opgave og alene i Allerslev forventes regningen at blive på op mod 100.000 kroner samlet set. Foto: Michael Thønnings

Arbejdstilsynet på spil: Nye gravstens-regler koster 100.000 kroner for Allerslev

Der venter million-regninger for de sørgende på landets kirkegårde, hvor der flere steder er kommet påbud om at gravsten skal sikres på en særlig måde. I Allerslev har de haft besøg af Arbejdstilsynet og holder nu møde for menigheden om sagen, der samlet kan koste op mod 100.000 kroner.

Allerslev - Jeg synes det er galimatias. Man kommer til at bruge millioner på det her, fordi der er nogen enkelte der kan risikere at få en blå fod. Hvor mange kunne man ikke have hjulpet med de penge, siger Leo de Jong, der er graver på Allerslev kirkegård.
Her har de netop måtte skrive ud til alle i menigheden med større gravsten og fortælle at de har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre gravstenene. De skal enten bores eller limes fast.
Det sker normalt ved at man borer huller i baserne og stenene og montere dem på særlige tapper eller spyd - en opgave der koster i omegnen af 1.500-2.000 kroner per sten, lyder vurderingen.
- Jeg har været rundt og tjekke stenene og har sendt besked ud til 24 fra menigheden, der har gravsteder, om at deres sten skal sikres. Derudover har kirkegården cirka 30 sten, der er bevaringsværdige, som vi skal sørge for, siger han og påpeger at det er ejernes eget ansvar at få det gjort. 
- Alene hos os kommer det jo samlet til at koste op mod 100.000 kroner, vurderer graveren.

Har været i gang
Hos menighedsrådet i Allerslev påpeger formand Tove Grundtvig, at påbuddet kom ved et almindeligt tilsyn, hvor Arbejdstilsynet så, at der var en af de større sten, der stod lidt skævt. Det afstedkom påbuddet, der er gjort generelt på kirkegården og i øvrigt har været forbi både provsti og stift og reglerne gør sig desuden gældende for kirkegårde i hele landet.
- Sagen kommer sig oprindeligt af, at der for nogle år side var nogle børn der legede på en kirkegård i København, hvor de væltede en sten, og der var et barn der fik den over sig og døde, fortæller Tove Grundtvig om baggrunden for den ekstra regning, der nu rammer dem med større gravsten i blandt andet Allerslev.
- Men det gælder jo også de andre kirker i området, påpeger menighedsrådformanden.
De har allerede været i gang og nogle enkelte familier har sikret deres gravsten. Det er især de større sten ved familiegravsteder der skal gøres noget ved, og metoden med at bore huller i fungerer udemærket - i hvert fald er det ikke til at se.
- Det kan man dog på dem, hvor man har valgt at lime stenen. Det fungerer ikke lige så godt, og det holder jo heller ikke så længe. Der risikerer man at have udgiften igen om fem år, siger graveren om den anden og billigere løsning, der samtidig betyder, at der skal holdes ekstra øje med stenen.
Foreløbig har graveren selv  været rundt og tjekke stenene og reglerne gælder for sten der er over en halv meter høje og vejer over 35 kilo, eller hvor det vurderes at de er så store, at der skal gøres noget.
Til gengæld påpeger menighedsrådsformanden, at det kan dæmme op for eventuelt hærværk, som man oplever, hvor nogen bevidst vælter gravsten og ødelægger dem.
- Det har vi dog heldigvis ikke haft problemer med her ellers, påpeger Tove Grundtvig.
I Allerslev er en del af de gamle gravsteder med de store sten dog sløjfet og det betyder at kirken har overtaget de sten, der er fundet bevaringsværdige, ligesom dem der er over 100 år, er fredede. Nogle af dem er nu stillet op i et lapidarium - et område  beregnet til stenene.
- Men der er det kirken, der skal betale og sørge for at de er sikret, fortæller Leo de Jong, der derfor har lagt nogle af stenene ned, så de på den måde er sikret uden at der skal betales for en limning eller en boring.
- Men jeg synes det er synd - de mister jo deres betydning og det fungerer ikke for en del af dem, hvor de samler sig skidt, påpeger han.

Gælder alle
I Allerslev har menighedsråd et - ud over at kontakte dem med store sten, der skal sikres - også valgt at holde et møde for alle der bor i området, hvor de fortæller om sikringen af stenene og i øvrigt, hvad der ellers foregår. Det bliver nu her den 21. marts klokken 19 i Præstegården på Rekkendevej 39.
 

 

 

Udvikler kirkegård til park

Kirkegården i Allerslev er generelt ved at udvikle sig til at blive mere park-agtig.

Allerslev - De sidste to år har vi haft fokus på at udvikle kirkegården, hvor en del af den er mere som en park, fortæller menighedrådsformand, Tove Grundtvig, fra Allerslev.
Således er idéen med at fastgøre gravstenene, for at sikre gæsterne ikke nødvendigvis helt ved siden af. Der er nemlig ikke brug for så mange gravsteder på kirkegården mere, og menighedsrådet ser gerne at den bliver besøgt.
Det betyder også at den ene halvdel i højere grad bliver der hvor man nedsætter nye urner og opretter gravsteder, mens man tilpasser den anden halvdel mod at være mere park-agtig.
- Vi havde faktisk et arkitekttegnet forslag, men det blev alt for dyrt - her ville man også fjerne alle de gamle træer, fortæller graver, Leo de Jong, der selv har arbejdet med at flytte hække, lave bede og stier, der snoer sig mellem beplantningen.
- Vi har lige bestilt 12 særlige roser, der kommer i dag, så jeg skal til at have gjort klar til dem, fortæller graveren, der som menighedsrådet håber, at kirkegården vil blive brugt mere af de lokale - også til at gå tur i. Og så burde gravstenene så samtidig snart være sikret og sidde helt fast, så ingen kommer til skade, selvom man i øvrigt opfordres til ikke at forsøge at vælte dem.

Graver, Leo de Jong, og menighedsrådformand, Tove Grundtvig, har indkaldt menigheden i Allerslev til møde, for at tale om det påbud kirken har fået fra Arbejdstilsynet om at fastgøre og dermed sikre de større gravsten, som dem her i lapidariet.
Flere andre kirkegårde står nu overfor samme opgave og alene i Allerslev forventes regningen at blive på op mod 100.000 kroner samlet set. Foto: Michael Thønnings

Stenen her er allerede blevet fastgjort på den korrekte måde med boring af huller og spyd, som den kan løftes af, hvis den skal til stenhuggeren. Det ses næsten ikke. Foto: Michael Thønnings

Et af de områder, der er ved at blive lavet om til park - de små urnegravsteder til højre bliver ikke brugt og skal flyttes. Foto: Michael Thønnings

Arbejdstilsynet besøgte Allerslev kirkegård og da de så at stenen her bagerst stod lidt skævt, faldt påbuddet om at fastgøre alle sten prompte. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar