• www.henriks-hvidevarer.dk

Antonibakken sælges nu som enkeltgrunde

Vordingborg Kommune sætter i samarbejde med RealMæglerne nu de første 20 grunde til salg på Antonibakken.

Præstø Efter at have været undervejs i mere end 10 år, er det Vordingborg Kommune nu klar til at sælge byggegrunde på det nye boligområde på Antonibakken ved Præstø. Kommunen har indgået aftale med ejendomsmægler Kim K. Pedersen fra RealMæglerne om at sælge de første 20 grunde. En del af arealet er allerede solgt til Vordingborg Boligselskab, som vil opføre ca. 30 boliger på den første del af området tættest på Ny Esbjergvej. 
Bygaden sættes dog fortsat til salg som et samlet projekt, da kommunen ønsker at fastholde et samlet udtryk i Bygaden.
Vordingborg Kommune gennemførte i efteråret 2018 en udbudsrunde med henblik på salg af storparceller på Antonibakken. Der kom ikke nogle bud inden fristens udløb, selv om flere viste interesse for området. Der var til gengæld mange henvendelser fra borgere om køb af byggegrunde som enkeltgrunde.
Området er ved at blive detailprojekteret, og herefter går den overordnede byggemodning med anlæg af rundkørsel på Ny Esbjergvej, veje og stier, regnvandsløsning, friarealer og støjvold mod Næstvedvej i gang. Byggemodningen forventes at være færdig i november 2019, hvorfor de nye grundejere kan forvente en overtagelsesdato, der hedder 1. november 2019.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar