• www.henriks-hvidevarer.dk

Årets Lions Student Anton Torin Henckel og Lions præsident Per Nielsen i Lions Clubs nye lokaler i Ørslev. Foto: Ulrik Jensen

Anton blev årets Lions-Student

Lions Club kårede årets student fra Vordingborg gymnasium og inviterede samtidig indenfor i de nye klublokaler i Ørslev.

Ørslev Da Lions Club i Vordingborg i 2015 fejrede sit 50 års  jubilæum skete det med en række forskellige markeringer, og blandt andet indstiftede man et nyt legat, som blev givet til Årets student på Vordingborg Uddannelsescenter.
Prisen har således været uddelt nogle gange, og ved klubmødet forleden var  Årets student 2018 inviteret med for at få overdraget den ærefulde titel og det medfølgende legat på 2.500 kroner.  Prisen i år blev givet til STX student Anton Torin Henckel, som var indstillet i et samarbejde med gymnasiets rektor og lærere.
I sin tale til årets Lions-Student fremhævdede Lions præsident Per Nielsen de fortræffeligheder og bløde værdier som ligger til grund for titlen Årets Lions Student:
- Tænker og arbejder for sammenhold, socialt engageret, tænker på andre frem for sig selv, en god ven alle kan snakke med, favner alle og er tillidsvækkende, markedsfører skolen på bedste vis og er en rollemodel for andre elever.
- Det er værdier, der er meget centrale for Lions - og heldigvis også for en masse elever på skolen. Det er igen lykkedes at finde en kandidat, som har ovennævnte kvaliteter og hvor det ligger helt naturligt, at disse værdier indgår i dagligdagen, lød det fra Lions præsident Per Nielsen. 
Anton Torin Henckel takkede for titel og legat og fortalte, at han er gået videre med konservatorieforberedende undervisning på MGK Sjælland, og at han forsat er aktivt medlem af musikskolebandet Soul Cream.

Nyt klublokale
Klubmødet, hvor prisuddelingen foregik,  blev i øvrigt afholdt i nye lokaler i Ørslev. Tidligere har Lions Vordingborg holdt til i Ældresagens lokaler på Kirketorvet, men har nu fået sit helt eget klublokale på Ugledigevej 91 hos firmaet JMS, der reparerer entreprenørmaskiner. Ejeren af JMS er Jacob Olsen, der samtidig er kasserer i den lokale Lions afdeling. På førstesalen i den gule kontorbygning har ”løverne” fundet deres nye domicil i et lokale, hvor de kan udfolde sig og bruge væggene til fotos, diplomer, logoer og så videre.
Samtidig har Lions medlemmerne adgang til at benytte køkkenfaciliteter i stueetagen, så møderne kan indledes med spisning. 
Lions Vordingborg lider under svigtende medlemstal, men arbejder for at vende udviklingen og har blandt andet for nylig optaget tre kvinder i foreningen, hvilket er ret usædvanligt i den ellers mandsdominerede Lions Club. 

Færre grønne kuber
Med overgangen til ny kommunal affaldsordning her i efteråret, hvor alle husstande får ruminddelte skraldespande, og herunder et separat rum til glas, ophører en del af Lions Clubs mangeårige samarbejde med kommunen og indsamlingen i de kendte grønne kuber.
- Vi fortsætter samarbejdet i mindre omfang, og der vil fortsat være indsamlingstationer, som Lions skal passe. Det kan for eksempel være på campingpladser og andre steder, hvor der ikke er private skraldespande, fortæller Bjarne Rasmussen, som koordinerer den aktivitet. 

Årets Lions Student Anton Torin Henckel og Lions præsident Per Nielsen i Lions Clubs nye lokaler i Ørslev. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar