• www.henriks-hvidevarer.dk

På andet år venter beboerne på Valdal at høre fra Vordingborg Kommune om projektet De Røde løbere, der berører deres private fællesvej. Selvom ruten politisk er godkendt og anlægsarbejdet derfor kan gå igang, er beboerne stadig ikke blevet informeret om det fortov, de bænke og den belysning, kommunen har tiltænkt deres vej. Det helt store spørgsmål er desuden, hvem der efterfølgende skal vedligeholde tingene. Foto: Michael Thønnings

Alt er besluttet udenom Valdals ejere

Borgerne på den privatejede vej Valdal har endnu ikke hørt fra Vordingborg Kommune selvom det i omkring to år har været kendt, at kommunen vil benytte vejen som en del af byudviklingsprojektet De Røde Løbere og gennem hele perioden har lovet, at de ville inddrage borgerne. Projektet har for længst været politisk behandlet, men endnu har beboerne ikke fået noget som helst at vide om, hvordan projektet påvirker deres vej og vedligeholdelsen af den.

Vordingborg Mens anlægsarbejdet er påbegyndt på både Kulturruten og Uddannelsesruten under byudviklingsprojektet De Røde Løbere i Vordingborg, venter borgerne på Valdal stadig på at høre fra kommunen vedrørende planerne for  at inddrage den private vej i det offentlige projekt.
Det er ellers flere måneder siden, at kommunen lovede at tage kontakt til borgerne, så de kunne blive informeret om projektet, men det er altså endnu ikke sket.
- Vi har intet hørt. Intet, siger Stig Jacobsen, der bor på Valdal.
- Intet, absolut intet af det de har skrevet og lovet jer, er blevet gjort, fortsætter han og synes kommunens ageren i denne sag er decideret ansvarsforflygtigelse.
Vejen har gennem vinteren været kritiseret for at være meget hullet og næsten umulig at færdes på for især ældre og gangbesværede, og ifølge Stig Jacobsen har de private ejere af vejen sat vedligeholdelsesarbejdet af vejen på standby, fordi kommunen ville bruge vejen i forbindelse med Panterruten under De Røde Løbere og borgerne vil gerne vide, om vejens status som privat vej i den forbindelse skal ændres til offentlig. 
De har også været nysgerrige efter, om vejen skulle asfalteres eller belægges med røde sten og om der  - igen - skulle sættes lygtepæle op på vejen, så man kan orientere sig også i de mørke aftentimer. 

Bænke og fortov til Valdal
Ifølge den politiske behandling af netop Panterruten på et teknikudvalgsmøde i maj måned er det besluttet, at der på Valdal skal etableres et fortov belagt med røde sten i den ene side af vejen.
En ændring af vejens belægning er dog ikke uproblematisk, fortæller Stig Jacobsen.
- Det nytter ikke at lave en ”glat” vej, for der er ingen kloakering af vejen, siger han og frygter således, at det overskydende vand kommer til at flyde ind i folks haver. Og hvem skal betale for en eventuel kloakering? Det bekymrer beboerne.
Hvor ruten krydser Valdemarsgade, forsætter den røde klinkebelægning hen over vejen. Derudover bliver der ved Valdals sydlige afslutning, hvor den møder Voldgade, placeret et såkaldt ”seniorstop” med to bænke med beplantning i ”ryggen” for at skabe læ. Ifølge dagsordenen er der tale om robuste  ”Københavnerbænke” som det er let at komme op af igen. Hvor bænkene placeres brolægges med røde sten. 

Beboere renoverer vejen
Tilbage i februar måned efterlyste Stig Jacobsen på vegne af alle beboere på Valdal dialog med kommunen om planerne for vejen, og samme måned lovede borgmester Mikael Smed (S), at der ville blive sat gang i en dialog med beboerne ”inden alt for længe”.
Men som sagt har Stig Jacobsen og de øvrige beboere på Valdal endnu ikke hørt fra Vordingborg Kommune.
- Nu har jeg selv betalt for at rette vejen af, siger Stig Jacobsen, der ikke længere syntes at de kunne lade vejen stå upasset.
- Nu er alle hullerne væk og vejen ligner en helt ny vej, siger han.
Hullerne kommer han dog nok til at savne lidt. De havde nemlig den effekt, at både biler og knallerter kørte meget langsomt på vejen. Det gør de ikke længere.
- Lige så snart vi var færdige, kørte alle så også stærkt igennem Valdal igen, fortæller Stig Jacobsen.
På vores spørgsmål om, om det ikke kun er beboerne selv, der kører i bil på vejen svarer han klart nej. Der ligger nemlig et trykkeri på Valdal, som blandt andet med store lastbiler får leveret papir og andet til produktionen. Desuden er vejen ifølge Stig Jacobsen flittigt benyttet, når der eksempelvis er festuge, opera eller andet på Slotstorvet i Vordingborg.

Beslutning
Ifølge projektleder på De Røde Løbere, Rosa Philippine Scholain er der intet til hinder for, at kommunen indleder en dialog med borgerne på Valdal. Hun gør det dog ikke. Hun har planer om at tage dialogen med parterne fra Valdemarsgade via Aldi, over parkeringspladsen ved Kvickly, Fakta og videre langs ruten op til DGI Panteren. 
- Selve Valdaldelen af ruten inklusiv dialog med beboerne er overdraget til Afdeling for Trafik, Park og Havne, som tager fat på det, så snart de har mulighed for det i deres opgaveportefølje, siger hun og fortsætter:
- Udfordringen med Panterruten er jo, at hovedparten af ruten er på privat grund, mens hovedparten af de andre ruter er på offentlig grund. Panterruten kræver derfor en del mere partsdialog med de berørte parter for at finde en frem til den rigtige løsning på deres grund, og det er vi ikke nået til.
Men det er netop dette, der undrer Stig Jacobsen; at der slet ikke er taget hul på dialogen, når kommunen netop selv pointerer, at det kommer til at kræve en del mere arbejde overhovedet at blive klar til at påbegynde etableringen af ruten.

Lys i vejbelægningen
Da Valdal ikke længere er belyst af lygtepæle, bliver der efter planen indlagt markeringslys i den røde fortovsbelægning, som vejen skal have.
Sagsfremstillingen lægger desuden op til, at det fortsat er boligejerne på Valdal, der skal vedligeholde selve vejen, men ”Ved at etablere en stiforbindelse henover Valdal, forpligter Kommunen sig til at vedligeholde denne sti”, hedder det i sagsfremstillingen.
Disse oplysninger har beboerne på Valdal endnu ikke modtaget nogen informationer om fra kommunen. De er frustrerede over den totale mangel på kommunikation fra kommunens side, og da De Røde Løbere skal være færdigetableret inden udgangen af 2018, begynder alting at haste.

Panterruten
Panterruten løber fra Slotstorvet gennem passagen ved Kornerups rådhus, Valdal og forbi indkøbscentrene  ved Prins Jørgens Allé og ender ved DGI-huset Panteren.

På andet år venter beboerne på Valdal at høre fra Vordingborg Kommune om projektet De Røde løbere, der berører deres private fællesvej. Selvom ruten politisk er godkendt og anlægsarbejdet derfor kan gå igang, er beboerne stadig ikke blevet informeret om det fortov, de bænke og den belysning, kommunen har tiltænkt deres vej. Det helt store spørgsmål er desuden, hvem der efterfølgende skal vedligeholde tingene. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar