• www.henriks-hvidevarer.dk

Et af de områder, der får tilført midler i det kommende år er Historisk Botanisk have i Vordingborg, der godt nok ikke får de 500.000 midler, der vurderes nødvendige, men dog 200.000 kroner til nye buksbomme og renovering af vandingsanlægget. Arkivfoto: Michael Thønnings

Alle anlægsønsker skyldes manglende vedligeholdelse

Tingene i kommunen er ved at falde fra hinanden, så budgettet sender næsten en million direkte i driftsmedarbejdere. 

Budget - Vi kan jo se, at mange af de anlægsønsker der er, de er der på grund af mange års manglende vedligeholdelse, siger Michael Larsen (R), der som formand for teknikudvalget, er blandt de mest ”forgyldte” når det kommer til budgetterne for 2019, men hvor nogle af pengene - cirka 900.000 kroner - kommer til at gå direkte til driftsafdelingen som en ekstrabevilling.
- Nedskæringerne på driften har været for hård gennem mange år, så nu går vi den anden vej, siger han.
Det er således meningen at pengene  går direkte til mandskab, der skal vedligeholde de offentlige områder og ting, klippe græs med videre.
Og der er meget andet, der får renovering: Slidte skilte, pleje af boldbaner, offentlige toiletter og lignende. Han slår dog fast at pengene skal bruges til at ”forventningsafstemme”, hvad man kan forvente kommunen tager sig af og hvad man må leve med.
- Vi har også et punkt der hedder afvanding, hvor der kun er afsat 1 million, der er til at løse de akutte opgaver, siger han og påpeger at man havde planlagt at afsætte næsten fire millioner til det i år, men at de måtte nøjes. Det drejer sig eksempelvis om dræn og rørlagte grøfter, der løber langs det enorme vejnet, hvor der ikke er blevet gjort særlig meget og derfor er et efterslæb på op mod 170 millioner, der skal bruges til at reparere og skifte slidte afvandingsledninger.

Får alligevel
I Stege var lagt an til store investeringer i både renovering af volden og en badeanstalt ved Langelinie til tre millioner, der ikke kom med i det indtil videre vedtagne. Men så alligevel.
- Der har vi faktisk lavet en aftale nu her en af dagene med en tilkendegivelse, hvor vi støtter op i forhold til nogle folkeaktier, siger teknikudvalgsformanden, der henviser til at borgmesteren har lavet den aftale, som altså ligger udenfor det umiddelbare budget.
Derudover er der blev råd til vedligehold af Historisk Botanisk Have - godt nok kun 200.000 ud af de nødvendige 500.000, men det giver formentlig nye buksbomhække og renovering af vandingsanlægget, så haven kan stå nogenlunde til det kommende 100-års jubilæum i 2021.
Desuden kommer der penge til en masse parkeringspladser blandt andet i Bårse og Nyord, ligesom der bliver lavet flot asfaltparkering til TV2øst.

 

 

Budget for Plan, teknik, klima og miljø

BUDGETFAKTA De penge der er sat af til området for plan og teknikudvalget kombineres med klima og miljøudvalget, der indtil dette valg også var samlet. Se herunder for de et sammendrag af de væsentligste tilpasninger:

Det fik de:
- Broer og tuneller renoveres for to millioner - en fortsat pulje, der ellers var forslået forhøjet.
- Puljen til cykelstiinvesteringer er forhøjet med 1 million til seks i alt (dette var et rødt valgløfte).
- Nye offentlige toiletter for 800.000 - det var dog budgetlagt på forhånd en snak om ekstra 700.000 blev ikke til noget. Pengene fordeles efter en allerede vedtaget plan 
- Renovering af Badstuegade i Vordingborg, men ingen P-plads ved Aarleffsgade.
- Trafiksikkerhedspuljen øges til 1,2 millioner med specifikt fokus på Præstø skole. Der var forslag om at hæve med to millioner.
- En halv million til legepladser
- Grønne udviklingsplaner - under lokalrådene - får 1 million - en fremrykket investering, der er sat til at fortsætte
- Der er 1 million til Næstvedvej ved N.Vindingevej
- 250.000 til Bårsesøerne, samt 0,5 million til dæmning ved Farø (ekstrapenge - var ikke på oprindelig plan)
- En kvart million ekstra til pleje af boldbaner - penge er muligvis dem, der er brugt på opvisningsbanen i Vordingborg.
- 150.000 til at udskifte slidte skilte.
- 900.000 til opnomering af driften (se artiklen).
- 1 million til klimatilpasning og kystbeskyttelse.
- 2,2 mio til ”kystlinieudvikling”, der dækker over et stort tilskud til Møns ”biosfæreprojekt” og en badebro i Hårbølle (var oprindeligt flere ting, men er kaldt noget andet i det endelige budget.
- 100.000 til fjernelse af tang
- 50.000 til katteindfangning (se sydtid uge 33).

Det blev røg (forslag der røg ud i forhandlingen):
- Steg voldanlæg stod til af få samlet 1 million til renovering med mere - det røg ud.
- Ingen flagstangshuller til Præstø (150.000)
- Ingen superbusstoppesteder og digitale anordninger til dette.
- Stege badeanstalt ville koste 3 millioner - de fik intet - men så alligevel (se artikel)....
- Ingen nye halgulve - der var ønsket for 1,1 million.
- Lystbådehavne i købstæder havde håbet på 1,5 million i noget kompensation, men fik intet i år.

Her skæres (disse får, men mindre en planlagt):
- Opretning af brosten i Præstø gik fra 1 million til 0,5 million - det er dog en ekstrabevilling.
- Havnerenovering gik fra 2,8 millioner til 1,5 - men andre mere udefinerede puljer kan gå til havnerenovering, så der - teknisk set - er op mod det samme.
- Arealer foran hallen i Stege var planlagt til 2020 - nu skubbet til 2021 (3,5 millioner).
- 0,5 millioner til rådhusparken og 0,4 til idrætsanlæg ryger ud.
- Renovering af Historisk Botanisk Have får 200.000 men der var lagt op til 500.000 nu og yderligere 200.000 senere.
- Der var lagt an til 0,5 mio til allé ved Høvdinggård og 250.000 til at erstatte vejtræer - det bliver i stedet en samlet pulje - på 400.000 i alt- til træer.
- Staudebede i vejkanten får 200.000 ud af 400.000 planlagt.
- Mern Ådal får 350.000 til stier nu her og måske det samme næste år - fremfor 600.000 nu.
- Ingen penge til buslomme ved Præstø skole, der dog formentlig får pengene via trafiksikkerhedspulje, der blev øremærket til dem.
- Busstoppested på Klintholm havn røg ud for 2019, men kan fås i 2020 (400.000).
- Masser af parkering: Pendlerplads ved Bårse får 400.000, 700.000 til parkering ved TV2øst og 600.000 til Nyord-parkering. Med undtagelse af Bårse, der får det fulde beløb - er det dog beskæring.
- Veje: Kryds ved Ugledigevej får først noget til næste år - måske - men der er 1 million til renovering af københavnsvej og lidt mindre til trafiksanering i Vordinborg. Det er dog på baggrund af ønsker om 3 millioner til hvert projlet.
- 30.000 til vedligeholdelse af Camøno - ønskede 200.000. De får dog 400.000 ekstra fra Klimaudvalg.
- Lendemarke Hovedgade skal være skønnere for 400.000 i år - men have ønsket 3,5 millioner.
- Udbedring af afvandingssystem skulle have fået 3,7 millioner men fik 1. (se artikel).

Værd at bemærke:
- Der var lagt op til at spare juletræerne væk i købstæderne, at overdrage tennisbanerne til klubberne og at begrænse brugen af springvand, men disse spareforslag blev fjernet (samlet kunnen have sparet 3-400.000 på det).
- Der var ikke særskilt mange penge smidt i klima og miljø, i forhold til det grønne fokus som den nye ”lokalregering” har plæderet for.

Tema: 
Budget

Et af de områder, der får tilført midler i det kommende år er Historisk Botanisk have i Vordingborg, der godt nok ikke får de 500.000 midler, der vurderes nødvendige, men dog 200.000 kroner til nye buksbomme og renovering af vandingsanlægget. Arkivfoto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar